Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır


ÖZET

Şirket kuruluş aşamasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılması halinde,ticaret sicil müdürlüklerince sigortalı tesciline esas olan bilgiler SGK’ ya on-line olarak aktarılarak sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeyecektir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/101) görüntülemek için tıklayınız.

16 Mayıs 2019 tarihli 2019-10 sayılı SGK Genelgesini görüntülemek için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş