SGK'ya Ödenecek Sigorta Primleri Ertelenmiştir


SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

ÖZET:

SGK tarafından yapılan düzenlemeye göre; Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

− 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 2/11/2020 tarihine, (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle),

− 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine,

− 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine,

− 65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar 

Ertelenmiştir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-86) görüntülemek için tıklayınız.

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Duyurusunu görüntülemek için tıklayınız.

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi ile İlgili Açıklamaları görüntülemek için tıklayınız

  • Sosyal Medyada Paylaş