1-Tarafıma bu siteye erişim için verilmiş şifrenin kullanımından sorumlu olduğumu, bu şifreyi herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı ve şifrenin üçüncü kişilerce kullanımına izin vermeyeceğimi, tarafıma verilmiş şifre ile başkalarının işlem yaptığını öğrendiğim anda durumu derhal ESMMMO'na bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve şifrenin kullanımından sorumlu olacağımı,

2-Tarafıma verilen şifre marifetiyle yapacağım güncelleme ve değişiklikler ile sisteme ekleyeceğim bilgilerin doğru olduğunu, sistemde yazılı adresime gönderilen tebligatların bizzat tarafıma yapılmış tebligat hükmünde olacağını,

3-ESMMMO güncellediğim ya da eklediğim verilerin doğruluğunu tasdik edici bilgi ve belgeleri tarafımdan talep edebileceğini ve bu takdirde istenilen bilgi ve belgeleri ESMMMO'na göndereceğimi,

4-Sitedeki her türlü görsel, logo, arayüz, vb. yazılımların lisans hakkının ESMMMO'na ait olduğunu, bunları ESMMMO'nın izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanmayacağımı, kopyalamayacağımı ve çoğaltmayacağımı,

5-ESMMMO'nın sitenin içeriğinde, verdiği hizmetlerde ve siteyi kullanma koşullarında önceden bir ihtar ya da bilgilendirmeye gerek duymaksızın her zaman değişiklik yapma ve hizmete son verme hakkına sahip olduğunu, siteye giriş yapmam ya da siteyi kullanmam ile birlikte bu değişikliklerin tarafımı da bağladığını

Kabul ve taahhüt ederim.