Mesleki Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması Hakkında TÜRMOB Mevzuat Sirküleri


ÖZET

Damga Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre vergiyi doğuran olay,Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenmesi ileg erçekleşmekte olup; 3568 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen hizmet sözleşmelerinin birden fazla yılı kapsayacak şekilde düzenlenmesi durumunda, damga vergisi matrahını yıl sayısının sözleşmedeki bir yıllık tutarla çarpılması sonucunda bulunacak tutar oluşturmaktadır.

Yıllık olarak düzenlenen hizmet sözleşmesinin izleyen yıllarda kendiliğinden uzaması ve ayrıca bir sözleşme düzenlenerek imzalanmaması veya şerh konulmaması durumunda ise damga vergisi hesaplanmamaktadır.Sadece E-Birlik sistemi üzerinden bilgi girişine ilişkin işlemlerin yapılmış olması, damga vergisinde vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi sonucunu doğurmamakta dolayısıyla damga vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir. Asıl olan kağıtların imzalanması ya da elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulmasıdır.Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen (nispi vergiye tabi)sözleşmelerin, sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/26) görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş