Meslek Mensuplarının Sorumluluğu Hakkında Yönetmelik Taslağı


     6728 sayılı kanunun 46. maddesine göre, Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilerek alınması yasal hale getirilmiştir.

     Düzenlemenin hayata geçirilmesi için ilgili kurumların tebliğ ve yönetmelikleri yayınlandıktan sonra uygulama başlayacaktır.

     Bu düzenlemeyle, meslek mensuplarımıza SGK tarafından şifre verilmesi gerekeceğinden “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı” SGK tarafından hazırlanmış ve meslek mensuplarımızın görüşüne sunulmuştur.

     Meslek Mensuplarımızın sorumluğunu içeren taslakla ilgili görüşlerinizi 23.08.2016 tarihine kadar esmmmo@esmmmo.org adresine e-mail olarak göndermeniz halinde odamızın ve TÜRMOB Başkanlığı’nın taslakla ilgili görüş ve önerilerine dahil edilecektir.

     İlgili taslağa aşağıdaki DOSYALAR bölümünden erişebilirsiniz.

  • Sosyal Medyada Paylaş