Kurumlar Vergisi 10 Nolu Tebliğ


İlgili Tebliğ ile sermaye avanslarının Kurumlar Vergisinden indirimi ve Teşvik belgeli yatırımlarda indirimli Kurumlar Vergisi uygulamasında değişiklik yapılmıştır.

Kurumlar Vergisi 10 nolu Tebliği ve Kurumlar Vergisi 1  nolu Genel Tebliğini aşağıdaki dosyalar bölümünden görüntüleyebilirsiniz.


  • Sosyal Medyada Paylaş