Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)


Yapılan Tebliğ değişikliği ile, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı ifade edilmiştir.

22 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili Tebliğe ulaşmak için tıklayın.

  • Sosyal Medyada Paylaş