İnternet Üzerinden Yapılan Muafiyet ve İstisna Uygulamaları ile İlgili 306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği


15 Mart 2019 tarihli ve 30715 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ni görüntülemek tıklayınız

ÖZET:

306 seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde 7161 ve 7162 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere istinaden;

— Uçuş ve dalış hizmetlerinde gelir vergisi istisnası,

— Tazminat ödemelerinde gelir vergisi istisnası uygulaması

— İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı

— 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi konularında açıklamalar yapıldı.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/69) görüntülemek için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş