İl Sınırları İçerisinde Otobüsle Toplu Taşıma Faaliyetinde Bulunanlar Hasılat Esaslı Vergileme Sistemine Tabi Tutulmuşlardır.


7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile il sınırları içerisinde otobüsle toplu taşıma faaliyetinde bulunanlar hasılat esaslı vergileme sistemine tabi tutulmuşlardır. 

Düzenleme 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Vergi oranı hasılatın % 1.5’i, yürürlük tarihi 1 Mart 2019

ÖZET:

718 sayılı CK ile Katma Değer Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda düzenleme yapıldı.

Buna göre 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen,toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlendi.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/50) görüntülemek için tıklayınız.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş