Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (ÖKC) İlişkin Aylık Mali Rapor Bildirimi Süresinde Güncelleme Yapılmıştır


ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA (ÖKC) İLİŞKİN AYLIK MALİ RAPOR BİLDİRİMİ SÜRESİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

Eski nesil ÖKC'lere ilişkin aylık mali rapor bildirimi süresinde güncelleme yapılmıştır. Yapılan güncelleme ile; eski nesil ödeme kaydedici cihazdan bir aylık dönemde gerçekleşen toplam satış  tutarı  ile  toplam  KDV  tutarı  bilgisi,  bu  aya  ait  verilmesi gereken 1  No.lu  KDV beyannamesinin verilme süresi içinde, tercih edilmiş bildirim yöntemine göre; 

a) ÖKC TSM Merkezi üzerinden veya 

b) e-Arşiv Özel Entegratörleri aracılığıyla doğrudan entegrasyon yapanlarda kendilerince e-Arşiv  uygulaması  üzerinden  yada 

c) İnternet Vergi Dairesi uygulaması üzerinden bildirilecektir. 

(Güncelleme yapılmadan önceki düzenlemeye göre, bir aya ait bildirim izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmekteydi.) 

Yapılan güncelleme ile ayrıca 1 No.lu KDV beyannamesi eki tablolarda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  gerekli  geliştirme  çalışmalarının  yapılması  ve  mükelleflere  duyurulmasından sonra, mükerrer bildirim  yapılmamak  kaydıyla, KDV  Beyannamesi  ile bildirim  yapabilme imkanı da getirilmiştir.

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA DÜZENLENEN GÜNLÜK (Z) RAPORLARINI GİB'E BİLDİRİLMESİ HAKKINDA.

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesine göre, Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılmasına; 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlanacağından kapsamda olan mükelleflerin Ekim 2018 dönemine ait KDV Beyannamesinin verilme süresi içerisinde gönderme yöntemini belirleyerek bildirmelerini yapmaları gerekmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgilerin GİB’e iletilmesi ÖKC TSM* Merkezleri aracılığı ile yapıldığından ayrıca bir bildirimde bulunmalarına gerek yoktur.

Ancak mükelleflerden teknik sorunları nedeni ile Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgileri, ÖKC TSM Merkezleri ile iletemeyecek durumda olanlar, GİB’den izin almak şartı ile E-Arşiv izni almış Özel Entegratör firmalar veya GİB Portal üzerinden bildirimde bulunabileceklerdir.

Gelir İdaresine gönderilecek bilgiler her bir cihaz bazında; Toplam Satış Tutarı ve Toplam KDV Tutarı ÖKC Z Raporuna ait mali bilgiler AYLIK dönemler halinde olmak üzere ilgili olduğu ayı takip eden KDV Beyan süresi içerisinde GİB’e göndermek zorundadırlar.

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ve bildirimde bulunacakların kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslara yönelik “Teknik Kılavuz” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş