Defter Tasdik Şerhlerinin Konulacağı Sayfa Hakkında Duyuru


VUK'nun 224 üncü maddesi uyarınca Noterlerce yapılacak tasdik şerhinin defterin hangi sayfasında yer alması gerektiği konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan görüş alınmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, tasdik şerhlerinin defterin ilk sayfasına yazılması gerektiği, şerhlerin defterin kapağı olarak hazırlanacak boş bir yaprağa yapılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

Türkiye Noteler Birliği'nin 6.4.2018 tarih ve 74-7984 sayılı yazısının örneğine aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  • Sosyal Medyada Paylaş