Tüm Duyurular

  Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Sosyal Güvenlik Kurumuna “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir. 

  Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır. 

  Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumundan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır. 

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  EYT kapsamında SGK’dan yaşlılık aylığı talep edecek sigortalılarımızdan aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek olanların işe giriş bildirgelerinin verilebilmesi için tahsis numarası alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Bu kapsamda olan sigortalılarımızın işten ayrılış bildirgelerinin "(8) Emeklilik (Yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" kodu seçilerek verilmesi halinde takip eden günden itibaren de İşe Giriş Bildirgeleri Sosyal Güvenlik Destek Primi iş kolu kodundan verilebilmektedir.

  Duyurulara ait SGK yazılarına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  2022 Yılı Gelirlerin Beyanı ve Özellik Arz Eden Konular hakkında 06.03.2022 Pazartesi saat 10.00' da TÜRMOB-SÜRGEM Eğitmeni Doğan ÇENGEL sunumu ile Online Eğitim gerçekleşecektir.


  2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanı ve Özellik Arz Eden Konular

  • --Gelir Unsurları
  • --İstisnalar, Muafiyetler ve İndirimler
  • --Toplama Yapılmayan Haller
  • --Zararların ve Kesinti Yolu ile Ödenen Vergilerin Mahsubu
  • --Gelir Vergisi Kanunundaki Son Değişikler


  Online Eğitim için,

  E-Birlik Kullanan Meslek Mensupları; mevcut e-birlik şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan e-TÜRMOB Eğitim Platformu/Eğitim Kurslarım sekmesinden eğitime katılabilirler.

  E-Birlik Hesabı Olmayan Meslek Mensupları ve Stajyerler; Portala Giriş https://www.eturmob.org.tr/mod/eturmob/view.php?id=24515  adresi üzerinden sağlanmaktadır. Daha önce sisteme kayıt olanlar kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle veya Meslek Mensuplarımız ''Meslek Mensubu Girişi'' butonu ile sisteme giriş yapabilirler. 

  Etkinliğe giriş butonu eğitimden 5 dk önce aktif olacaktır.


  E-TÜRMOB Girişi için:

  Kullanıcı adı: T.C. Kimlik Numaranız.

  Varsayılan şifre: Te + T.C. Kimlik Numarasının ilk 6 hanesi + ?

  Örnek: 1234567890 şeklindeki T.C. Kimlik Numarası için varsayılan şifre Te123456? şeklindedir.

  e-TÜRMOB Online Eğitimine katılım için Kullanım Klavuzuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.  11 Mart 2023 – 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplam 190 saatlik Yüz Yüze SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu ve 190 saatlik Yüz Yüze Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursu düzenlenecektir.

  Dersler Cumartesi – Pazar günleri 09:00 – 18:30 saatleri arasında oda binamızda yapılacaktır.

  Kursa kayıtta yapılan ödeme peşin veya Kredi Kartına 9 taksit şeklinde olacaktır.

  Eğitim başlama tarihi dahil kayıt sildirme ve ödeme iadesi işlemi mücbir sebepler haricinde yapılmayacaktır.

  Eğitimin tamamına katılım zorunludur. Eğitimin tamamına katılım sağlanması halinde 4 ay staj süresinden sayılacaktır.

  Eğitim programının %25’nden fazla devamsızlık yapılması halinde kurs geçersiz sayılacaktır.

  Katılımlar Günlük Yoklama halinde alınacak ve talep edilmesi durumunda TESMER Başkanlığına teslim edilecektir.

  Kurslarımız yeterli sayıda katılım olması halinde açılacak olup kesin kayıt için son tarih 07 Mart 2023 Salıdır.

  Kesin Kayıt Formuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.  29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu hususu 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde-13'te düzenlenmiştir.

  Çevre, Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının; 25.12.2020 tarih ve 277535 sayılı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yazısı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulmasına geçiş maksadıyla daha önceden yayımlanan 27.10.2022 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, tarihinde ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak 07.12.2022 tarihli ve 5218975 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

  Bu çerçevede, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile; "2023 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1/1/2023 tarihinden başlayarak 2023 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz" ifadeleri eklenmiştir.

  Yeniden düzenlenen Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yazısına aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Yılın son günlerine yaklaştığımız bu günlerde gerçek kişi tacirler için 2023 yılında hangi tür defterlerin tasdik edilmesi gerektiği (I. Sınıf-Bilanço Usulünde mi? Yoksa II. Sınıf-İşletme Hesabı Esasında mı?) hakkında Birliğimize yoğun talepler iletilmiştir. 

  Bu kapsamda Birliğimizce, GİB yönetimi ile yapılan istişari görüşmelerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2023 yılı başından itibaren geçerli olacak defter tutma hadlerinin belirleneceği İlgili Genel Tebliğin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

  2023 yılı başından geçerli olmak üzere söz konusu Genel Tebliğde belirlenecek defter tutma hadlerinin; 2022 yılı başından geçerli olan hadlerin (534 SN VUK GT ile belirlenmiş olan tutarların) 2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı (%122,93) ve %5’lik tutara kadar olan yuvarlama kesirleri dikkate alınarak hesaplamaların yapıldığı ve bu çerçevede yayımlanması beklenen tutarların aşağıdaki şekilde olacağına vakıf olunmuştur.

  Buna göre, hesaplamalarınıza esas teşkil etmek üzere aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. 

  24 Aralık Cumartesi Kent Palace

  30. Geleneksel Gecemiz 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Kent Palace da yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımızı birlikteliğimizi kuvvetlendirmek adına aramızda görmek arzusundayız. Katılım durumunuzu 19 Aralık 2022 tarihine kadar odamız sekretaryasına bildirmenizi rica ederiz.
  Gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7420 sayılı kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  7420 Sayılı kanun ile yapılan başlıca değişiklikler;

  *Meskenlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde teşvik sınırı 50 kw’a çıkarıldı

  *Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük 51 TL tutarı aşmayan ödemeler istisnası kapsamına alındı

  *Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamına alındı

  *Bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasının süresi, 31.12.2027 tarihine kadar uzatıldı

  *Sermaye azaltımında vergileme kurumlar vergisi kanun da yeni bir madde olarak düzenlendi

  *Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı

  *Turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranları yeniden düzenlendi

  *İşverenler tarafından çalışanlara 1.000 Türk lirasına kadar yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri ödemesi gelir vergisinden istisna edilmekte, bu ödeme prime esas kazanca dahil edilmeyecek

  *Küçük alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını “değersiz alacak” kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkânı getirildi

  *COVİD-19 yasakları kapsamında kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi

  İlgili kanunu görüntülemek; için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm

  Süresinden sonra beyan edilen tevkifata tabi işlemlere  ilişkin KDV, beyana ilişkin ödemenin yapıldığı dönemde indirim konusu  yapılabilecektir. (Yürürlülük 25 Ekim  2022)

  MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “sorumlu sıfatıyla” ibaresi ile üçüncü paragrafının üçüncü satırında yer alan “- Sorumlu sıfatıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “kanuni süresinde” ibareleri eklenmiş; aynı bölümün üçüncü paragrafının üçüncü satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; aynı bölümde yer alan “Örnek”in ikinci paragrafının üçüncü cümlesi “2 No.lu KDV Beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse ve tevkif edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 Eylül tarihinde ödenirse söz konusu KDV, en erken ödemenin yapıldığı Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

  “- Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı ise bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait,”

  Demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan tevkifat oranı  4/10'dan 5/10'a yükseltilmiştir. Ayrıca söz konusu ürünleri satanların, payları  Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketler olması durumunda da tevkifat  uygulanacaktır. (Yürürlülük 1 Kasım  2022)

  MADDE 2- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yer alan “(4/10)” ibaresi “(5/10)” olarak değiştirilmiş; aynı bölümün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır.”

  Temel gıda maddelerinde daha önce yılı içinde mahsuben,  ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6  aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesi imkanı getirildi. (Yürürlülük 1 Kasım 2022)

  MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “Aynı yetki çerçevesinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.”

  MADDE 4- Aynı Tebliğin (III/B-3.2.5.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarı, Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanır. Benzer şekilde, 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır.”

  KDV'den istisna olarak işlem yapan mükelleflerin mal ve  hizmet alımlarına ilişkin olarak kendi lehlerine ortaya çıkan kur farklarının  KDV iadesi yapıldıktan sonra ortaya çıkması halinde mükelleflere iade hesabında  değişiklik yapmama kolaylığı getirildi. (Yürürlülük  25 Ekim 2022)

  MADDE 5- Aynı Tebliğin (IV/A-1.6.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “1.6. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal ve Hizmet Alımları ile İlgili Kur Farkları

  Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine kur farkı ortaya çıkabilmektedir.

  Mükellef aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.

  Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

  Sigorta  şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin KDV  iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesi imkanı getirildi. (Yürürlülük 1 Kasım 2022)

  MADDE 6- Aynı Tebliğin;

  a) (IV/A-5.1.) bölümünün (a) alt bendinde yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun veya sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak, aynı bölümün (c) alt bendinde yer alan “teminat mektupları” ibaresi “teminat mektupları veya sigorta şirketi kefalet senetleri” olarak değiştirilmiştir.

  b) (IV/A-5.2.) bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

  “Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1) ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması gerekir.”

  c) (IV/A-5.4.) bölümünün başlığında yer alan “Teminat Mektuplarının” ibaresi “Teminat Mektuplarının ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” olarak, ilk paragrafında yer alan “Teminat mektupları” ibaresi “Teminat mektupları ve sigorta şirketi kefalet senetleri” olarak, ikinci paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun ve sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun/sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak ve aynı paragrafta yer alan “bankaların” ibaresi “bankalar ve sigorta şirketlerinin” olarak değiştirilmiştir.

  ç) (IV/A-5.5.) bölümünün başlığında yer alan “Teminat Mektuplarının” ibaresi “Teminat Mektuplarının ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” olarak, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan “Banka teminat mektubu” ibareleri “Banka teminat mektubu ve sigorta şirketi kefalet senedi” olarak, birinci paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, ikinci paragrafında yer alan “banka teminat mektuplarının” ibaresi “banka teminat mektupları ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “Bankalar” ibaresi “bankalar ve sigorta şirketleri” olarak, “teminat mektuplarına” ibaresi “teminat mektuplarına ve sigorta şirketi kefalet senetlerine” olarak, üçüncü paragrafında yer alan “teminat mektubunu veren banka şubesinden” ibaresi “teminat mektubunu ve sigorta şirketi kefalet senedini veren banka şubesi veya sigorta şirketinden” olarak değiştirilmiştir.

  d) (IV/A-5.6.) bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında yer alan “teminat mektubu” ibareleri “teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak, üçüncü paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının veya sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak değiştirilmiştir.

  e) (IV/A-6.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “banka teminat mektubu” ibaresi “banka teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak değiştirilmiştir.

  f) (IV/C-2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “veya banka teminat mektubu” ibaresi “, banka teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak değiştirilmiştir.

  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yürütücülüğündeki Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi dahilinde 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle Odunpazarı İlçesinde veri entegrasyon ve devreye alma çalışmaları tamamlanarak adres ve numaralamaya ilişkin iş ve işlemler Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

  Bu kapsamda, Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesinde konumlanmış ESTİM Toptancılar Sitesi adres kayıtları, MAKS veri modeline uygun olmamasından ötürü bahsi geçen sistemde entegre edilemeyen kayıtlarda bulunmasından bahisle Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılamamaktadır. İlgili adreslerin Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılması gerekliliği kapsamında, entegre edilemeyen kayıtlar Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe haiz olarak MAKS Veri Modeline uygun hale getirilmiş dolayısıyla adres bileşen değişikliği hasıl olmuştur.

  Bu bağlamda ESTİM Toptancılar Sitesi adres bileşenleri; Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Belediyemiz Kent Bilgi Sisteminde güncellenerek ilgili adres değişikliklerine ilişkin eski ve yeni adres bileşen tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup ayrıca güncelleme yapılan bahse konu adres bileşen bilgisi; https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu linki üzerinden kullanıcılara açık olarak yayınlanmaktadır.

  İŞKUR'a kayıtlı işverenlerden staj ilanlarının alınması, öğrencilerin ilanları görüntüleyebilmesi ve ilana başvuru yapabilmesi için https://staj.iskur.gov.tr uzantısından ulaşılabilecek olan Türkiye İş Kurumu Staj Portalı web sitesi hazırlanmıştır. 

  Staj portalı; stajyer arayan işverenlerle, staj programı arayan öğrenci/gençleri buluşturacak bir platform işlevi görecektir.

  Gençlerin işgücü piyasasına girebilmesi, mesleki deneyim kazanabilmesi ve iş hayatına ilişkin bilgi sahibi olması amacıyla oluşturulan Staj Portalı’nın önemli faydalar sağlayacağı ve gençlere yönelik etkili bir hizmet aracı olacaktır.

  Staj Portalı Dış Kullanıcı Kullanım Kılavuzuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden erişebilirsiniz.

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  02-04 Aralık 2022 tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 18 Ekim 2022 – 28 Kasım 2022

  EĞİTİM PROGRAMI

  Denetimde Etik (Prof. Dr. İbrahim Cemil ULUKAN)

  02 Aralık 2022 Cuma 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (280,00 TL KDV HARİÇ)

  Hile Türleri ve Hilenin Önlenmesi (Dr. Duygu Şengül ÇELİKAY )

  03 - 04 Aralık 2022 Cumartesi - Pazar  14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (560,00 TL KDV HARİÇ)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

  2022/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 3-12 Aralık 2022

  *  İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri :19.09.2022 - 10.10.2022

  *  Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri :7.10.2022 - 07.11.2022

  Sınava katılmak için ilk kez başvuruda bulunacak adayların, 10.10.2022 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir

  YMM Sınavına ilişkin duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz  MÖDAVICA 2022-19.Uluslararası Muhasebe Konferansı, "Gezegensel Sınırların Eşiğinde Muhasebe" temasıyla 22-23-24 Eylül 2022 tarihlerinde Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

  Doktora kolokyumunu takiben açılış konseri, açılış konuşmaları ve alanında uzman konuşmacıların yer aldığı açılış oturumu ile başlayacak olan Konferans bütün meslek mensuplarına açıktır. 

  Konferans kapsamında, ulusal ve uluslararası 7 ana tema (key) konuşmacısı veçeşitli üniversitelerden akademisyenler iklim değişikliği, sürdürülebilirlik raporlaması denetim ve finansal raporlama konuları başta olmak üzere muhasebe ile ilgilikonularda 41 bilimsel tebliğ sunacaklardır. Konferans katılımcılarına KGK tarafından 6 Sürekli Eğitim Kredisi Puanı takdir edilen katılım belgesi verilecektir.

  Son kayıt tarihi 12 Eylül 2022'dir.

  Program bilgisi, kayıt ve katılım koşulları www.modav.org.tr adresinde verilmiştir.

  Konferans Programına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/145

  Konusu: Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanması

  Tarihi: 05.09.2022

  Sayısı: VUK-145/2022-8

  1. Giriş 

  Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi

  529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere gerçek faydalanıcımutlaka gerçek kişi olmak zorundadır. Gerçek faydalanıcının belirlenmesinde aşağıdaki unsurlar bir bütün olarak dikkate alınarak tespit yapılır. Yine aynı Tebliğde açıklandığı şekilde gerçek faydalanıcı;

  a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

  b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi ya da bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişileri,

  c) (a) ve (b) kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişileri ifade eder.Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişiler, her halükârda bildirilmelidir. Bununla birlikte anılan Tebliğin (b) ve (c) bentleri kapsamında da gerçek faydalanıcının belirlenmesi halinde bu kişi veya kişilerin isimleri gerçek faydalanıcı bildirim formunda bildirilir. Söz konusu formun ilgili bölümlerinde gerçek faydalanıcı ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

  3. Doğrudan ve Dolaylı Kontrol 

  Bir gerçek kişi, tüzel kişiliği olan veya olmayan teşekkülü doğrudan ya da dolaylı bir şekilde nihai olarak kontrolünde bulundurabilir. Bir teşebbüste doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde yirmi beşten fazla hissesi olmadığı halde farklı araçlarla nihai kontrole sahip kişiler de teşebbüsün yüzde yirmi beşi aşan hisse sahipleri ile birlikte gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir Örneğin; yönetim ya da denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama, görevden alma,şirket adına verilen kararlarda sözleşme ya da aile bağları gibi farklı yollarla önemli ölçüde sözsahibi olan kişi veya kişilerin tüzel kişiliği olan veya olmayan teşekkülü nihai olarak kontrol altında bulundurduğu kabul edilir. Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formunun ilgili bölümlerinde buna ilişkin gerekli açıklamalar yapılır.

  Örnek 1: A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan Y kişisi, A şirketinde %80 x %40 = %32 oranında dolaylı olarak pay sahipliği olması sebebiyle A şirketinin gerçek faydalanıcılarından birisidir.

  Örnek 2: Şirketin kurucusu Z kişisi şirkette paylarını çocuklarına devretmiş; fakat yönetim kurulu başkanı olarak şirkette görev almaya devam etmektedir. Z kişisi, yönetimde yer alan kişilerin çoğunluğunu atama veya görevden alma konusunda yetkilidir. Bu durumda Z kişisi şirketin gerçek faydalanıcılarından birisidir.

  4. En Üst Düzey İcra Yetkisine Sahip Kişiler

  "En üst düzey icra yetkisi ’ne sahip kişiler ifadesi ile; tüzel kişiliğin ticari faaliyetini temelden etkileyen stratejik kararlar alabilme yetkisine sahip gerçek kişi veya kişiler ile, günlük veya olağan işleri yürüten, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, mali işler direktörü gibi üstdüzey bir yönetim pozisyonu aracılığıyla icra kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişi veya kişiler olarak anlaşılmalıdır.

  Duyurulur.

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

  Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre,hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

  2022/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Kasım 2022

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 1-30 Eylül 2022

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 3-25 Ekim 2022

  SMMM Sınavına ilişkin duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz


  2-3 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi, TÜRMOB ev sahipliğinde gerçekleşecek olan XXI. Türkiye Muhasebe Kongresi kayıtlarının elektronik olarak alınmasına Kongre sitesinden devam edilmektedir.

  Her 4 yılda bir düzenlenen ve Türkiye'nin Muhasebe Olimpiyatları olarak kabul görmüş “Türkiye Muhasebe Kongreleri” muhasebe mesleğinin sorunlarının, geleceğe dönük gelişmelerinin Dünya ve Türkiye'deki gelişmelerle beraber tartışıldığı mesleki ve akademik bir platformdur.

  Muhasebe mesleği yasal statüsüne kavuştuktan sonra, 1992 yılından bu yana Kongreler TÜRMOB'un organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kongre ana temaları mesleğin önemli sorunları ile mesleki gelişim alanları dikkate alınarak güncel ve geleceği kavrayarak belirlenmektedir.

  2-3 Eylül 2022'de XXI. Türkiye Muhasebe Kongresi İstanbul'da toplanacaktır. Yaklaşık 2000 katılımcının beklendiği, XXI. Türkiye Muhasebe Kongresi'nin ana teması " SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE MUHASEBENİN TOPLUMSAL VE KAMUSAL FAYDASI” olarak belirlenmiştir. Kongre katılımcıları Kamu Gözetimi Kurumu “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” düzenlemeleri kapsamında 2 Temel Mesleki Eğitim kredisine hak kazanacaklardır.

  Kongreye KAYIT ve detaylı bilgi için tıklayınız...>>>

  21. Türkiye Muhasebe Kongresi Programı…>>>

  Kongre Kayıt ücreti: 

  Meslek Mensupları için (KDV Dahil) 1.250 TL
  Meslek Mensubu olmayanlar için (KDV Dahil) 1.750 TL'dir. 

  (Kayıt ücretine; kongre materyalleri, toplantı salonlarına giriş, öğle yemekleri ve kahve molaları dahildir.)  4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği görüntülemek için tıklayınız.

  4 Ağustos 2022 PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 31913

  YÖNETMELİK

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
  DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1- 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 2- Bu Yönetmeliğin kapsamına; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) ile 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girer. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre  tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir.”
  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
  b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,”
  “f) Vergi: Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçları,”
  “i) Ceza: Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını,”
  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 5- Kanunun Ek 1 inci maddesi ile Kanunun kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza miktarlarının tayini hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) yetkili kılınmıştır. Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları genel tebliğler ile belirlenir.”
  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için üç kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu kurulur. Gerek görüldüğü takdirde, söz konusu komisyonların beş kişiden teşekkül ettirilmesine, Merkezî Uzlaşma Komisyonu ve vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunda Gelir İdaresi Başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise defterdar karar vermeye yetkilidir. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenir.”
  “d) Vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu: Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları ile defterdarlık uzlaşma komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezî Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan bu komisyon, Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen gelir idaresi başkan yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri veya gelir idaresi daire başkanları ile gelir idaresi grup başkanlarından birinin başkanlığında, gelir idaresi daire başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk müşavirleri ve/veya müdürlerden oluşur.”
  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Bu dilekçenin taahhütlü posta veya interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesi de mümkündür.”
  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “b) Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, Kanunun 112 nci ve 368 inci maddesi ile 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde,”
  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 16- Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen cezalar uzlaşma konusu yapılamaz. Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Ayrıca 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.”
  MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 


   

  TÜRMOB tarafından yapılan başvuruya rağmen, asgari ücret tarifesinde 30/06/2022 tarihine kadar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca herhangi bir güncelleme yapılmadığından, Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak ilgili bakanlıkça yayımlanmış asgari ücret tarifesindeki tutarlar %60 oranında artırılarak güncellenerek “Tavsiye Edilen Asgari Ücret Tarifesi” olarak üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

  Tavsiye Edilen Asgari Ücret Tarifesini görüntülemek için tıklayınız.

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  30 Temmuz - 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 05 Temmuz 2022 – 25 Temmuz 2022

  EĞİTİM PROGRAMI

  Bağımsız Denetim (Dr. Duygu Şengül ÇELİKAY )

  30-31 Temmuz 2022 Cumartesi - Pazar / 14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (560,00 TL KDV HARİÇ)

  Nakit Akış Tablosu Analizi (Prof. Dr. Vedat EKERGİL )

  01 Ağustos 2022 Pazartesi / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (280,00 TL KDV HARİÇ)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursumuz 13 Ağustos - 09 Ekim 2022 tarihleri arasında

  Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursumuz 23Temmuz - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.

  Kurslarımız yeterli sayıda katılım olması halinde açılacaktır.

  Kesin Kayıt Formlarına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  ÖZET:

  01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci madde eklenmiştir. Bu madde ile;

  1) 2022 yılında, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taş kömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan, 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

  2) İlgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

  3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

  İgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2022/108) görüntülemek için tıklayınız.

  01/07/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücreti; brüt günlük  215,70 TL  Aylık brüt  6.471,00 TL net  5.500,35 TL olarak açıklamıştır.

  01/07/2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI:
  1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.
  Günlük kazanç alt sınırı: 215,70TL Aylık kazanç alt sınırı :  6.471,00 TL
  Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75TL Aylık kazanç üst sınırı:  48.532,5TL
  Sigorta Primi işçi payı (%14): 905,94 TL
  Sigorta Primi işveren payı (20,5): 1.326,56 TL
  Sigorta Primi işveren payı (15,5): 1.003,01 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
  İşsizlik Sigortası işçi payı (%1):  64,71 TL
  İşsizlik Sigortası işveren payı (%2):  129,42 TL
  İşverene Maliyeti: 7.926,98 TL
  İşverene Maliyeti: 7.603,43 ( %5 indirim hakkı kazanılması halinde)
  Net Ücret: 5.500,35 TL
  Asgari ücret desteği ile ilgili şartlar henüz belli olmadığından, buna ilişkin ayrıca bilgilendirme  yapılacaktır.
  Saygılarımızla...
  Oda yönetim kurulumuz tarafından Odamızın 24. Olağan Seçimli Genel Kurulunun 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

  Genel kurulumuzun mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

  Toplantı daveti ve gündemini aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR 41 NO’LU TEBLİĞ 21.04.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE  GİRMİŞTİR.

  Tebliğ ile; 

  1. KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş olan, Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslim ve Hizmetlere (Diğer Hizmetler hariç) alıcı ve satıcı mükelleflerin anlaşması ve sözleşme yapmaları halinde bir yıl süre ile KDV’de İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT uygulayabileceklerdir. (01.05.2022’den itibaren başlayacak)
  2. Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebileceklerdir. İadelerde 10.000.- TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükelleflerde 100.000.-TL aşmayan iade talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yapılacaktır. 
  3. İade taleplerinde 5.000.-TL’lik sınır 10.000.-TL'ye çıkarılmıştır. (01.05.2022’den itibaren yapılacak teslimlerde geçerli olacaktır)
  4. Cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) DEMİR-ÇELİK ve ALAŞIMI ÜRÜNLERİN tesliminde  4/10 oranında KDV TEVKİFATI uygulanacaktır. İthalatçılar tarafından yapılan teslimler ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticileri tarafından yapılan ilk teslimlerde tevkifat uygulanmayacaktır. Demir-çelik ve alaşımlarından MAMUL EŞYA (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. (Uygulama 01.05.2022 tarihinde başlayacaktır.)
  5. Konutlarda Net Alan hesabının yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki tanım benimsenmiştir. Konut ve Arsa teslimlerinde yapılan KDV oran değişikliğine bağlı olarak, Genel Tebliğdeki örneklerde ve bilgilerde güncelleme yapılmıştır.
  6. KDV Genel Tebliğinde Perakende teslimin  tanımı “teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.
  7. Tebliğe ulaşmak için,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-15-1.htm

  KANUN İLE GETİRİLEN BAZI ÖNEMLİ DÜZENLEMELER:

  1-            Serbest Meslek Mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir muayenehanesi bulunmaksızın, faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden, bir veya birden fazla sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten hekimlerin (diş hekimleri dâhil) gelirlerinin serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi ve 4/1-b BAĞ-KUR kapsamında kabul edilmesi sağlanmıştır. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

  2-            Daha önceki kanunlar ile Sosyal Ağ Sağlayıcılarından bildirim yükümlülüğüne uymayanlara reklam alma yasağı getirilmişti. Bu kanun ile haklarında reklam yasağı uygulananlara verilen reklam giderlerinin kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaması düzenlenmiştir.

  3-            Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan hapis cezalarının üst sınırı artırılmış, Üst sınırı 3 yıl olan ceza 5 yıla, 5 yıl olan 8 yıla çıkarılmıştır. 359. maddede sayılan suçlar bakımından pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi ve belli şartların varlığı halinde cezalarda indirim yapılması sağlanmıştır.

  4-            Bankalar, Finansal Kiralama ve Faktöring şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranı % 25’e çıkartılmıştır.

  5-            KDV istisnası kapsamında, yabancılara teslim edilen gayrimenkullerin üç yıl içinde elden çıkartılması halinde, zamanında tahsil edilmeyen KDV faizi ile birlikte satıcıdan tahsil edilecektir.

  6-            İmalat Sanayi ile Turizme Yönelik YATIRIM TEŞVİK BELGESİ sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

  7-            Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine KDV’den istisna edilmiştir.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm

                                                                                 ESKİŞEHİR SMMM ODASI YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                  Başkan Yardımcısı Ersin KARAKOÇ

  09 Nisan 2022 – 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplam 192 saatlik Online ve Yüz Yüze (Karma Eğitim) SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu ve 195 saatlik Online ve Yüz Yüze (Karma Eğitim) Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursu düzenlenecektir.

  Dersler Cumartesi – Pazar günleri 09:00 – 18:30 saatleri arasında Yüz Yüze, Hafta içi 18:30 – 21:30 saatleri arasında Online olarak yapılacaktır.

  Ayrıntılar için Ders Programını İnceleyiniz

  Kesin Kayıt Formu ve Ders Programını aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  Kursa kayıtta yapılan ödeme peşin veya 9 taksit şeklinde olacaktır.

  Eğitim başlama tarihi dahil kayıt sildirme ve ödeme iadesi işlemi mücbir sebepler haricinde yapılmayacaktır.

  Eğitimler; Yüz Yüze ve canlı derslerle uzaktan, sanal sınıflarda önceden belirlenmiş gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

  Sanal sınıflar Zoom platformu üzerinden yürütülecektir.

  E-TÜRMOB entegrasyonuyla eğitimlerin takibi sağlanacaktır.

  Eğitimin tamamına katılım zorunludur. Eğitimin tamamına katılım sağlanması halinde 4 ay staj süresinden sayılacaktır.

  Eğitim programının %25’nden fazla devamsızlık yapılması halinde kurs geçersiz sayılacaktır.

  Katılım durumları günlük rapor alınarak dosyalanacak ve talep edilmesi durumunda TESMER Başkanlığına teslim edilecektir.


  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  16-17-18 Nisan 2022 tarihlerinde Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 25 Mart 2022 – 14 Nisan 2022

  EĞİTİM PROGRAMI

  Maliyet Denetimi (Prof. Dr. Sait Yüksel KAYGUSUZ )

  16-17 Nisan 2022 / 14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (560,00 TL KDV HARİÇ)

  Müşteri Kabulünde Şirket Değerlemesi (Prof. Dr. Sait Yüksel KAYGUSUZ )

  18 Nisan 2022 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (280,00 TL KDV HARİÇ)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  ÖZET: Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 14 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere KDV oran uygulamasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

  ✓Gıda maddelerinde KDV oranı %8’den %1’e düşürülmüştür. 

  ✓Bazı ürünlerin perakende ve toptan safhadaki teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oran farklılığına ilişkin düzenleme kaldırılmış ve toptan / perakende teslimler için öngörülen KDV oran farklılığına son verilmiştir.

  ✓Gıda maddelerine ilişkin KDV oranı %8den %1’e düşürülmekle birlikte bu ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edecektir. (Örneğin meyve suları, sade gazozlar, meyvalı gazozlar, kola vb) 

  Kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta vb. yerlerde sunulan yemek hizmetleri %8 oranında KDV ye tabi olmaya devam edecektir.Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. 

  Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2022-47) görüntülemek için tıklayınız.

  13Şubat 2022 tarih ve 31749 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.


  ÖZET: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ değişikliği ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü madde ile 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş oldukları kur farkı kazançları, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için getirilen gelir ve kurumlar vergisi istisnasının usul ve esasları belirlendi. 

  İstisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanacaktır. 

  Gerçek kişi mükellefler ile kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 2021 yılına ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri için dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme (17 Şubat 2022) tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri gerekmektedir.

   Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. 

  İstisnaya konu edilecek kur farkı gelirinin tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi döviz çıkışlarında ve istisna tutarının hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırasının esas alınması gerekmektedir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2022-46) görüntülemek için tıklayınız.

  ÖZET:  Elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2022-44) görüntülemek için tıklayınız.

  “Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması” SGK Duyurusu…>>>

  KOOPBİS YÖNETMELİĞİ:   

  KOOPBİS (Kooperatif Bilgi  Sistemi) : Kooperatifler, üst kuruluşlar ve ortaklarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği sistemdir.

  KOOPBİS Yetkilisi: Kooperatif yönetim kurulunun KOOPBİS işlemlerini yürütmek için yetki verilen kişilerdir. Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin her biri KOOPBİS üzerinde işlem gerçekleştirmeye yetkilidir. Kooperatif ortağı olmayan kişiler KOOPBİS yetkilisi atanabilir. Kooperatif personel veya personelleri de KOOPBİS yetkilisi olabilir.

  KOOPBİS Yetkilisinin Belirlenmesi: KOOPBİS yetkilisinin belirlendiği yönetim kurulu kararının bir nüshası ile yetkilendirilen kişinin bilgileri İl Müdürlüğüne iletilerek yetki tanımlaması yaptırılır.

  KOOPBİS’e Faaliyete Geçince Kayıt Edilecek Bilgiler: Ticaret sicili kayıtları, Finansal tabloları, Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları, Genel kurul toplantı evrakları, Ortakların kimlik bilgileri ile pay ve ödemeleri, Gayrimenkul bilgileri ve gerekli görülmesi halinde diğer bilgileri, KOOPBİS sistemi aktif olduktan itibaren 6 (altı) ay içinde girilmelidir.

  KOOPBİS’e Sürekli Yüklenmesi Gereken Diğer Bilgiler: Yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgileri ile ortaklığın kabulüne dair yönetim kurulu kararı, Ortaklara ilişkin bilgi değişiklikleri, Yönetim ve Denetim kurulu Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, Dış Denetçi Raporları en geç 15 (onbeş) gün içerisinde yüklenmesi gerekmektedir.

  KOOPBİS’e Genel Kurul’dan Sonra Yüklenmesi Gereken Bilgiler: Toplantıya ilişkin tutanak, Gündem, Genel durum bildirim formu, toplantıyı takip eden 15 (on beş) gün içerisinde KOOPBİS'e yüklenmesi gerekmektedir.

  KOOPBİS’e Aydınlatma Metni: Kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metni, ortaklığa kabul tarihinden sonra ortaklara imzalatılması zorunludur.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-1.htm


  KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ:  

  Eğitim Almak Zorunda Olan  Kooperatif Üyeleri: Kooperatif ve üst kuruluşların yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri eğitim almak zorundalardır.

  Üyeleri eğitim şartına tabi  kooperatifler, eğitim süresi, zamanı ve yöntemi: Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri kriter aranmaksızın, İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme kooperatifleri, Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma kooperatifleri, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon TL’nin üzerinde satış hasılatı olan kooperatifler, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000’den fazla ortağı bulunan kooperatiflerin, Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimleri takiben 9 (Dokuz) ay içerisinde, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşan yüz yüze veya Uzaktan Kooperatifçilik Eğitimini tamamlamaları şarttır.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-3.htm


  KOOPERATİFLERDE  ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK:

  Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Yapılması Gerekenler: Kooperatifin ortakları bu toplantılara, Kooperatifler Kanununun 45/7 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu tarafından karar alınması veya genel kurul tarihinden 20 gün önce 4’ten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’unun yazılı olarak talep etmesi halinde genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılır. Kooperatif Yönetimi, ortaklarının genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini (EGKS) kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-4.htm


  KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ DENETİMİNE  DAİR YÖNETMELİK: 

  Dış Denetimin Konusu: Kooperatiflerin finansal tablolarının, 1163 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, gelir ve giderlerinin dayanağını oluşturan belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, gelir ve gider hesapları ile bilanço hesaplarının defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olup olmadığı hususları dış denetimin konusunu oluşturur.

  Dış Denetime Tabi Kooperatifler: Tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri kriter aranmaksızın, Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100’den fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme kooperatifleri, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon TL satış hasılatını ardı ardına iki yıl geçen kooperatifler ve yine Faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000’den fazla ortağı bulunan kooperatifler Dış Denetime Tabidirler.

  Dış Denetim Yapabilecekler:  3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları, Bağımsız Denetçiler ve İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen Merkez Birlikleri.

  Dış Denetçilerin Eğitimi: Bağımsız denetçiler hariç, dış denetçilere, Bakanlık veya Görevlendirdiği Kuruluşlarca, 5 yıl geçerli olmak üzere eğitim verilir.

  Dış Denetçinin Seçimi: Dış denetçiler, belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından, kuruluşta ana sözleşmeyle, sonraki dönemlerde genel kurul kararıyla seçilirler. Denetçi en fazla 4 hesap dönemi görev yapabilir.

  Dış Denetim Raporu: Hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanarak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu, dış denetim raporunu genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce, ortakların incelemesine hazır bulundurmakla yükümlüdür. Ayrıca rapor yönetim kurulu tarafından KOOPBİS’e yüklenir.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-1.htm

   

  KOOPERATİF VE ÜST  KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU  TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ  HAKKINDA YÖNETMELİK: 

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-2.htm

  Eskişehir  SMMM Odası     


  👉 03.01.2022/1 - 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/2 - 2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/3 - 2022 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri...>>>
  👉 03.01.2022/4 - 2022 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması...>>>
  👉 03.01.2022/5 - Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2022 Yılı İçin Arttırıldı...>>>
  👉 03.01.2022/6 - Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi...>>>
  👉 03.01.2022/7 - 2022 Yılı Harç Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/8 - 2022 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi...>>>
  👉 03.01.2022/9 - 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/10 - 2022 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi...>>>
  👉 03.01.2022/11 - Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi...>>>
  👉 03.01.2022/12 - 2022 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları...>>>
  👉 03.01.2022/13 - Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler 2022 Yılı İçin Arttırıldı...>>>

  ÖZET

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği,Veri Sorumluları Siciline Kayıt (VERBİS) işlemleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

  VERBİS nedir?

  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

  Veri Envanteri nedir?

  Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter”olarak tanımlanmıştır. Kısaca envanter, veri sorumlularının gerçekleştirdiği bütün veri işleme faaliyetlerinin süreç ve işlenen veri bazlı gösteren kılavuz dokümandır.

  VERBİS’te Belirtilen Teknik ve İdari Tedbirler Nedir?

  Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; “

  Veri sorumlusu; 

  a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

  b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

  c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.”

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021/241) görüntülemek için tıklayınız.

  22 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

  Resmî Gazete

  Sayı : 31697

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  2022 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
  MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
  ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
  Konu
  MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.
  Yürürlük
  MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

  2022 Yılı Asgari Ücret Tarifesini görüntülemek için tıklayınız.


  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile Aynı Kanunun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4936)

  21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklikler

  1- Yeniden Değerleme Oranına Göre VUK’nunda Artırılan Maktu Had ve Tutarları belirleyen 534 sayılı VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır. (Sınıf Değitirme hadleri, Fatura Düzenleme limitleri, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Vb.)

  2- Yeniden Değerleme Oranına Göre GVK’nunda Artırılan Maktu Had ve Tutarları belirleyen 317 sayılı GVK Genel Tebliği yayınlanmıştır. (Vergi Dilimleri, Basit Usule Tabi olmanın Şartları vs.)

  3- İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde, 2022 yılı için iade edilmeyecek tutarı 25.700 TL olarak belirleyen 39 sayılı KDV Tebliği yayınlanmıştır.

  4- Yeniden Değerleme Oranına göre, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve ÖTV Kanunda yapılan değişikliklere ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/  Bilindiği üzere; 06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete' de "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ" ("Tebliğ") yayımlanmış ve hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine ("MKK") bildirilmesi ve kaydedilmesi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler belirlenmiştir. Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin ve ilgili pay senetlerinin MKK’ ye bildirilmesi ve kaydedilmesi zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Hamiline yazılı pay senedi sahiplerine MKK' ya ilgili bildirimlerin yapılabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre verilmiş olup İlgili bildirimlerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir.

  06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete' de "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  10-11-12 Aralık tarihlerinde Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 29 Kasım 2021 – 08 Aralık 2021

  EĞİTİM PROGRAMI

   Nakit Akış Tablosu Analizi ( Prof. Dr. Vedat EKERGİL)
   10 Aralık 2021 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (280,00 TL KDV HARİÇ)

   Kurumsal Yönetim ( Prof. Dr. İbrahim Cemil ULUKAN )
   11 - 12 Aralık 2021 / 14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (560,00 TL KDV HARİÇ)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14:30 da Oda binamızda İstanbul Tesmer Eğitmeni Yalçın SÜTÜTEMİZ'in sunumuyla "GÜNCEL VERGİ UYGULAMALARI" konulu yüz yüze eğitim semineri düzenlenecektir.


  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 21.maddesinde “Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur, işverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz,” denmektedir.

  İlgili hüküm gereğinceİŞKUR uygulamasında; işyerlerine ait ilgili ayın işgücü çizelgelerini (her ay olmak üzere) takip eden ayın sonuna kadar İŞKUR internet sitesine (www.iskur.gov.tr)  girmeleri gerekmektedir. İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek ve  yorumlamak  adına özellikle 10+ istihdamlı işyerlerinin her ayın sonu itibariyle çalıştırdıkları tüm işçilerin sayısal toplamlarını ve personel hareketlerini  düzenli olarak sisteme girmeleri zorunludur.

  Aylık işgücü çizelgesi kullanımına ait rehbere aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  04 Aralık 2021 – 16 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 184 saatlik SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu (Onine ve Yüz Yüze - Karma Eğitim) düzenlenecektir.

  Kesin kayıt formu ve Kurs programına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  1. Kursa kayıtta yapılan ödeme peşin veya 9 taksit şeklinde olacaktır.
  2. Eğitim başlama tarihi dahil kayıt sildirme ve ödeme iadesi işlemi mücbir sebepler haricinde yapılmayacaktır.
  3. Eğitimler; Yüz Yüze ve canlı derslerle uzaktan, sanal sınıflarda önceden belirlenmiş gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.
  4. Sanal sınıflar Zoom platformu üzerinden yürütülecektir. E-TÜRMOB entegrasyonuyla eğitimlerin takibi sağlanacaktır.
  5. Eğitimin tamamına katılım zorunludur. Eğitimin tamamına katılım sağlanması halinde 4 ay staj süresinden sayılacaktır. Eğitim programının %25’nden fazla devamsızlık yapılması halinde kurs geçersiz sayılacaktır. Katılım durumları günlük rapor alınarak dosyalanacak ve talep edilmesi durumunda TESMER Başkanlığına teslim edilecektir.

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  8-9-10 Ekim tarihlerinde Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir


  BAŞVURU VE KAYIT : 17 Eylül 2021 – 05 Ekim 2021


  EĞİTİM PROGRAMI

  FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ (Prof. Dr. Sait Yüksel KAYGUSUZ)

  8-9-10 Ekim 2021 Cuma,  Cumartesi, Pazar 

  21 Saat (3) Gün - KGK  21  Kredi  (840 TL KDV HARİÇ)


  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.
  1- Gerçek Faydalanıcı Bildirimini 01/08/2021 tarihi itibarıyla faal olan; Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Koll.Şti, Kommandit Şti ve Adi Ortaklıklar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vereceklerdir. (Gerçek Kişilerin kendi adına bildirim yükümlülüğü yoktur. Avukat, SMMM Noter gibi şahıslardan Gelir İdaresi tarafından bunların müşterileri hakkında bir bilgi istenmesi halinde verilecektir.)

  2-Gerçek Faydalanıcıya ilişkin bildirim formu İnteraktif Vergi Dairesi (gib.gov.tr/internet vergi dairesi/diğer bildirim ve bilgi girişleri ) alanından, Kurumlar Vergisi mükellefleri, Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kişi ve adi ortaklıklarda en yüksek ortaklık payına sahip kişi vermek zorundadırlar. Bu bildirim ayrıca bu ortaklıklar ile Mesleki sorumluluk sözleşmesi bulunan Meslek Mensupları tarafından da yapılabilecektir.

  3-Gerçek Faydalanıcı, ortaklığın % 25’ini aşan hissesine sahip kişilerdir. Ortaklığın % 25’ini aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının Gerçek Faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişiler, gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda ise en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler Gerçek Faydalanıcı olarak kabul edilirler.

  4-529 Sayılı VUK.Tebliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm

  5-TURMOB sirküleri: https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/ba6b9dd5-8a06-4702-8c13-edb368e9c702/-gercek-faydalaniciya-iliskin-bildirim-formu-nun-31-agustos-2021-tarihine-kadar-verilmesi-gerekiyor

  1-VUK. 523 nolu Tebliği gereği, ay sonuna kadar verilmesi gereken Temmuz ayına ait Ba-Bs Formlarına e-belge olarak düzenlenen (e-fatura, e-arşiv fatura) alış ve satış faturaları dahil edilmeyecektir.

  2-Yeni format için BDP programı güncellenmiştir, ilgili aya ait formların gönderilmesi için güncelleme yapılması gerekmektedir.

  3-5.000.TL limit aşımının hesabında hem e-belge hem de kağıt ortamında düzenlenen faturalar hesaplamaya dahil edilecektir. Limit aşıyor ise sadece KAĞIT ortamında düzenlenen faturalar B formlarına dahil edilecek olup e-belge (e-fatura, e-arşiv fatura) olarak düzenlenen faturalar formlara dahil edilmeyecektir.

  4-Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları (e-belge ve Kağıt fatura toplamı) 5.000.-TL haddin altında kalan veya tamamı e-belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

  5-Örnek: A işletmesine 2021/Temmuz dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Temmuz dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.

  6-VUK. 523 nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  YÜKSEK KALİTEDE FİNANSAL TABLOLARIN OLUŞTURULMASINDA BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ KONULU MAKALE YARIŞMASI

  2021

  Bilindiği üzere, finansal raporlama süreci işletme içindeki kullanıcıların olduğu kadar işletme dışındaki finansal tablo kullanıcılarının da bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir süreçtir. Geçmişte yaşanan ve kazanç yönetimi uygulamaları, baskılar, teşvikler vb. gibi nedenlerle finansal tabloların olduğundan daha farklı sunulmasına neden olan skandalların da etkisiyle bu süreç sonucu oluşan çıktıların denetlenmesine yönelik bir talep oluşmuş ve bu talep bağımsız denetim ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

  Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümlerine uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilmesi amacıyla, Türkiye Denetim Standartlarında öngörülen prosedürlerin uygulanması ve elde edilen denetim kanıtlarının değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

  Finansal raporlama süreci; yüksek kaliteli standartlar ve sağlıklı düzenleyici çerçeveler ile desteklendiğinde ekonomik gelişmenin anahtarı olmaktadır. Yüksek kaliteli ve denetlenmiş finansal raporlar, yatırımcıların bu raporlarda sunulan bilgilere güvenini artırmakta ve bir ülkenin ekonomik kalkınması ve finansal istikrarına katkıda bulunmaktadır.

  Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde bağımsız denetimin öneminin ve bağımsız denetime duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığı görülmektedir.

  Bu doğrultuda, yüksek kalitede finansal tabloların oluşturulmasında bağımsız denetimin önemine dikkat çekilmesi amacıyla Kurum um uz tarafından “Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi” konulu bir makale yarışması düzenlenecektir.

  YARIŞMANIN AMACI

  Makale yarışmasının amacı; bağımsız denetim sektörüne farklı açılardan katkıda bulunan tüm paydaşların bağımsız denetimin önemi konusundaki görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasını sağlayarak konuyla ilgili farkındalığın artırılmasını sağlamaktır.

  YARIŞMANIN KONUSU

  Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi (Konunun uygulama örnekleriyle ele alınması beklenmektedir).

  KATILIMCILAR

  Bağımsız denetim sektörüyle ilişkili akademisyen, bağımsız denetçi ve diğer paydaşlardır. Ancak jüri üyeleri ile Kurum personeli yarışmaya katılamaz.

  YARIŞMA BİTİŞ TARİHİ

  Makaleler 01.09.2021 tarihine kadarhttps://etkinlik.kgk.gov.tr/ adresi üzerinden Kurumumuza ulaştırılmalıdır.

  KATILIM ŞARTLARI

  1.   Yarışmaya katılacak makalelerin önceden başka bir yarışmadan ödül almamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve telif haklarının satılmamış/devredilmemiş olması gerekmektedir.

  2.   Yarışmaya katılan tüm makalelerin her türlü yayım hakkı Kamu Gözetimi Kurumuna aittir.

  3.   Değerlendirme, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından belirlenen jüri tarafından yapılacaktır.

  4.   Makaleler en fazla 5000 kelimeden oluşacaktır. Makale yazım kuralları aşağıda yer almaktadır.

  5.   Makalenin orijinalliği, makalede yer alan atıf ve görüşler yazarın şahsi sorumluluğundadır. Bununla birlikte, kaynakça ve referanslar hariç tutularak, makalenin ana metni için yapılan tarama neticesinde, kaynak göstermeksizin başka metinlerle benzerlik %15’i geçmemelidir.

  6.   Toplu çalışma yapılarak yarışmaya aday olunabilir. Böyle bir durumda çalışmaya katılanlar tek bir aday olarak değerlendirilecektir.

  7.      Her aday yarışmaya yalnızca bir makale ile başvurabilir.

  8.   Makaleler 01.09.2021 tarihine kadarhttps://etkinlik.kgk.gov.ti7 adresi üzerinden Kurumumuz sistemine yüklenecektir.

  9.   Yarışmaya katılım sağlayan adaylar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaklardır.

  ÖDÜLLER

  1  incilik ödülü 7.000 TL,

  2   ncilik ödülü 5.000 TL,

  3   ünclilük ödülü 3.000 TL’dir.

  Ayrıca, ilk 10’a giren yarışmacıların makaleleri Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kitap olarak bastırılacaktır.

  JÜRİ ÜYELERİ (Soy İsim Sırasına Göre)

  Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN - Başkent Üniversitesi

  Derviş ALT1NOK - Kamu Gözetimi Kurumu

  Prof. Dr. Orhan ÇELİK- Ankara Üniversitesi

  Rafet DİLMEN - Kamu Gözetimi Kurumu

  Prof. Dr. Rauf KARASU - Hacettepe Üniversitesi

  Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU - Anadolu Üniversitesi

  Dr. Banu SULTANOGLU - Bilkent Üniversitesi

  Prof. Dr. Necdet ŞENSOY - İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Murat YÜNLÜ - Kamu Gözetimi Kurumu

  YARIŞMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI

  Yarışma sonucu jüri tarafından yapılan değerlendirmeler tamamlandıktan sonra Kamu Gözetimi Kurumu tarafından www.kgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve kazanan adaylarla ayrıca iletişime geçilecektir.

  Her tür sorunuz için lütfen makaleyarismasi@kgk.gov.tr adresinden irtibata geçiniz.

  MAKALE YAZIM KURALLARI

  •  Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.

  •  En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet” içermelidir.

  •  En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.

  •  “Kapak Sayfası”, “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.

  •  Atıf yapılan kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre makalenin sonunda yer almalıdır. Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  •  Yarışmaya gönderilecek makaleler bilgisayarda A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto ve 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile iki yana yaslı şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sol ve üstten 4 cm, sağ ve alttan 2,5 cm olmalıdır. Makalede dipnot kullanımı Times New Roman usulüne göre, 10 (on) punto, 1 (bir) satır aralığı ile iki yana yaslı şeklinde yapılacaktır. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortadan hizalanmış olmalıdır.

  •  Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler kaynakça hariç en fazla 5000 kelimeden oluşmalıdır.

  •  Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

  Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Basıldığı Yıl (Parantez İçinde) Kitabın Adı (Kitap adı italik olmalıdır.), Baskı Sayısı, Yayınevi, Basıldığı Yer,.

  Russel, J. (2007). The Internal Auditing Pocket Guide: Preparing, Performing, Reporting and Follow-up, 2. Baskı, Amer Society for Quality, Amerika.

  •  Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

  Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Derginin Yıl Bilgisi (Parantez İçinde) “Makalenin Başlığı” (Makale başlığı tırnak içinde yazılmalıdır.), Yayımlandığı Derginin İsmi (Dergi ismi italik olmalıdır.), Derginin Cilt-Sayı Bilgileri, Makalenin İlk ve Son Sayfa Numaraları.

  Beerbaum, D., Piechocki M. (2013) “İFRS 9 For Financial Institutions - The Case For IFRS And Finrep-Taxonomies - A Conceptual Gap Analysis”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies , Cilt: 3, Sayı: 1, s. 80-90.

  •  Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.

  -   Kitaba yapılan ilk atıllar şu şekilde olmalıdır:

  Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Basıldığı Yıl (Parantez İçinde) Kitabın Adı (Kitap adı italik olmalıdır.), Baskı Sayısı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Atıf yapılan sayfa numarası.

  Crumbley, L., Heitger. L, Stevenson Smith, G. (2015) Forensic and Investigative Accounting , 7. Baskı, CCH Inc, Amerika, s. 50.

  -   Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca Soyadı (Yalnızca Baş Harfi Büyük) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

  Crumbley, Heitger., Stevenson Smith., s. 178.

  -   Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:

  Yazarın Soyadı (küçük harflerle), Adının Baş Harfi (baş harf büyük harfle), Derginin Yıl Bilgisi (Parantez İçinde) “Makalenin Başlığı” (Makale başlığı tırnak içinde yazılmalıdır.), Yayımlandığı Derginin İsmi (Dergi ismi italik olmalıdır.), Derginin Cilt-Sayı Bilgileri, Atıf yapılan sayfa.

  Xu, Z., Taylor, G., Dugan, M. (2007). Review Of Real Earnings Management Literature. Journal of Accounting Literature, Cilt 26, s. 195-228.

  -   Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (Yalnızca Baş Harfi Büyük) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

  Xu,Taylor, Dugan s. 200.

  -   Bir yazarın birden fazla eseri varsa, eserler kısaltma ile belirtilerek birbirinden ayırt edilecek şekilde yazılmalıdır.

  Acca, Advanced Audit and Assurance, s. 57. Acca, Advanced Financial Statements , s. 23.

  -   Web Sitesinden alınan belgeler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir.

  Web Sitesinin Adı, “Alınan Çalışmanın Başlığı” (Alman Çalışmanın başlığı tırnak içinde ve italik olarak yazılmalıdır.), Web Sitesinin Linki, Alındığı Tarih (parantez içinde yazılmalıdır.)

  Public Company Accounting Oversight Board “AS 2200 Auditing Internal Control Over Financial Reporting”,https://pcaobus.org/Standarts/Auditing/pages/default.aspx, (27.05.2017)

  -   Yararlanılan web sitelerine ilişkin linkler doğrudan kaynakçada yer almalıdır.

  Makale yüklemek içinhttps://etkinlik.kgk.gov.tr/ adresi kullanılacaktır.

  30 Temmuz 2021 tarih ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Hizmet Sektörlerinde KDV ile Stopaj indirimi uygulaması 30 Eylül 2021 tarihine uzatılmıştır.

  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312)

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)

  VUK Genel Tebliği 518’e göre 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep halleri 26 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 528 sayılı tebliğ ile sona erdirilmiştir.

  Meslek Mensuplarının kronik rahatsızlığı nedeniyle pandemi dönemindeki vermemiş oldukları beyanları ve ödemelerini 15 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir.

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)'i görüntülemek için tıklayınız.

  TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2021/131 ) görüntülemek için tıklayınız.

  BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanunu görüntülemek için tıklayınız.

  KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslardan çıkarılması ile ilgili 20 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapan 37 Nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  7326 Sayılı Kanun 1 Nolu Genel Tebliğini görüntülemek için tıklayınız.

  7326 Sayılı Kanun hakkındaki TÜRMOB Özel Mevzuat Sirkülerini ( 2021/122 ) görüntülemek için tıklayınız.

  7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1) görüntülemek için tıklayınız.

  7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-127) görüntülemek için tıklayınız.

  7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırmasıyla ilgili 2021/20 Sayılı SGK Genelgesini görüntülemek için tıklayınız. 

  İSTANBUL SMMM Odası tarafından hazırlanan Muhasebe Kayıtları Rehberini görüntülemek için tıklayınız.

  Yapılandırma işlemleriyle ilgili konuları aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  1.000.-TL olan KDV Tevkifat sınırı KDV Genel Tebliğinde yapılan değişiklik (Seri 36) ile 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.000.- TL’ye yükseltilmiştir.

  03.06.2021 tarih ve 31500 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) yı görüntülemek için tıklayınız

  ÖZET

  02 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddesinde yer alan 31/5/2021 ibareleri 31/07/2021 şeklinde değiştirilmiştir. 

  Buna göre 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 6'ncı madde uyarınca 31 Temmuz 2021 tarihine kadar;

  ⎯Bazımal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları %18’den %8’e, 

  ⎯Bazımal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları ise %8’den %1’e,

  indirimli oranlar uygulanacaktır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2021/116 ) görüntülemek için tıklayınız.

  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)


  Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere yapılacak olan 3-5 bin lira desteğin kararnamesi Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

  21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3998 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  3-5 Bin Hibe Desteğini hak edenlerin Faaliyet Kod listesini aşağıdaki DOSYALAR bölümünden indirebilirsiniz.  Tarih:03/05/2021

  Sayı: VUK-134/ 2021-2


  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

    VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/134

   

  Konusu: 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

  Tarihi: 3/5/2021

  Sayısı: VUK-134/ 2021-2

   

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

   

  2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

  Duyurulur.

   

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  Tarih: 22/04/2021

  Sayı: VUK-133/ 2021-1


  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/133

   

  Konusu: 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması

  Tarihi: 22/4/2021 Sayısı: VUK-133/ 2021-1

   1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

   2. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

   3. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

  30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

   4. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

  30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2021/85 ) görüntülemek için tıklayınız.

  ÖZET:

  1) Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13'üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise%23 oranında uygulanacaktır.

  2) Düzenleme 01/07/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine(özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

  3) ÖTV Kanunu’na ekli alkol içecekler, kolalı meyvalı ve sade gazozlar ile tütün ürünlerinin yer aldığı (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğ ikabul edildi.

  4) 6183 sayılı AATUHK’da değişiklik yapılarak haczedilen malların satış usul ve yöntemlerinde değişiklik yapıldı.

  14 Nisan 2021 Tarihli İçişleri Bakanlığının Kısıtlama Genelgesi Özeti

  1.Hafta içi, 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları İse Cuma saat 19.00*da başlayıp, Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, bu defa kısıtlamadan muaf tutulmayacaklar, sokağa çıkma kısıtlaması meslek mensupları için de geçerli olacaktır.

  2.Tüm işyerlerinin çalışma saatleri, hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Cumartesi ve Pazar günleri market, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş üzeri ve 18 altı hariç), zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde alışverişe çıkabilecekler.

  3.Sadece hafta içi olmak kaydı ile; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

  4.Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toptu ulaşım araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

  5.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde Özel araçlar ile şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

  6.Ramazan Bayramı sonuna kadar yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edemeyecek. Bu süre İçerisinde yeme-içme yerleri hafta İçi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-at ve paket servis, iftar-sahur arası sadece paket servis. Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

  7.Kafe, lokal, kahvehane, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun ve bilardo salonu, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi, hamam, sauna, lunapark gibi yerler. Ramazan Bayramı sonuna kadar kapalı olacaktır.

  8.Ramazan Bayramı sonuna kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

  9.Evlenmek serbest, fakat nikah ve düğün merasimlerine ancak bayramdan sonra izin verilebilecek.

  10.Toplu ulaşım araçlarına kapasite sınırlaması uygulanacak.

  11.Huzurevi gibi sosyal bakım merkezlerine ziyaretler bayram sonuna kadar yasak olacak.

  12.Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamak müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılmaması kaydıyla hizmet verebilecek.

  13.Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma yöntemlerine geçilecek, mesai saatleri 10.00- 16.00 olarak uygulanacak.

  İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız

  7 Nisan Çarşamba saat 18:30 da “SGK İstihdam Teşvikleri ve Yatırım Destekleri Eğitimi ile Teşvik Hesaplama Programının Kullanımı” konulu web semineri düzenlenecektir.

  Zoom Platformu üzerinden eğitime katılmak için tıklayın.

  Eğitim Programı ve Kayıt Linki

  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9fs2y0pnS9Osel6FUf6Vnw

  Katılım Bilgileri;
  ID: ⁨‭84442180399‬⁩
  Şifre: 866495  Yeni Beyanname Versiyonları

  Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.  7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DÜZENLEME

  28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

  4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak "31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir." ifadesi gereği eklerde yer alan 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun tablolarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  -Matrah ve Vergi Bildirimi tablosunda yer alan 017 ödeme tür kodundaki "017-4691/6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı" ifadesi "017-6550 sayılı Kanun Kapsamı" olarak değiştirilmiştir. Bu alan ile "Ekler" bölümünde bulunan 4691 sayılı Kanun eki arasında bağlantı kalmamıştır.

  -Vergiye Tabi İşlemler Alanına "Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar" bölümü eklenmiştir. Bu alana sadece vergilendirme dönemi 2021/Şubat ve sonrası için giriş imkanı sağlanmıştır.

  -5746 sayılı Kanuna ilişkin "AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" bölümünde yer alan "Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler" tablosunda alan adlarında düzenlemeler yapılmıştır.

  -5746 sayılı Kanuna ilişkin "Terkin Oranı" kolonu 95, 90, 80 olarak düzenlenmiştir.

  -4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim bölümünde bazı düzenlemeler yapılmıştır.Daha önce beyannamede 4691 sayılı Kanun kapsamında kesilmeyen gelir vergisi beyan edilip herhangi bir şekilde vergi bildirime bu tutarlar aktarılmaz iken, bunun yerine ücret matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsubu sonrasında kalan terkin edilecek gelir vergisinin beyan edilerek, bu tutarın vergi bildiriminde 011,012 ve 014 ödeme türleri üzerinden terkini uygulamasına geçilmiştir. Bugüne kadar Şubat/2021 vergilendirme dönemi için bu değişiklikten önceki ekleri kullanarak beyanname veren mükelleflerin düzeltme beyannamesi vererek yeni uygulamaya göre beyannamelerini düzeltmeleri mümkündür. Düzeltme vermeksizin beyannamenin önceki halini kullanarak verdikleri beyannamelerin geçerli olmasını isteyen mükelleflerin beyannameleri de herhangi bir vergi kaybı bulunmadığından geçerli sayılacaktır.

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 sayılı Kanun uygulamasına ilişkin kapsamlı değişiklik 1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya açılacak yeni versiyon ile gerçekleştirilecektir.

  Değişiklikleri görmek için mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirmeleri gerekmektedir.

  Duyurulur.16.03.2021

  GENÇGİRİŞİMCİLERDE KAZANÇİSTİSNASIUYGULAMASI

  05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği; Birinci Bölüm “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

  ”Madde 6 “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır.” ifadesi yer almaktadır.

  Genç girişimci kazanç istisnası gelir bildirimleri tablosunda manuel düzeltme ile yapılacaktır. Bu hem Defter-Beyan Sisteminden verilen beyannamelerde hem de Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla verilen beyannamelerde geçerlidir.


  TÜRMOB, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından senkron eğitimler yanısıra asenkron (eş zamanlı olmayan) uzaktan eğitim yöntemi ile denetim konulu bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programı düzenleme konusunda da yetki almış olup; Denetim temel dersinde asenkron (videolu), eşzamanlı olmayan eğitim programı açılacaktır. Eğitim programı; TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) tarafından yürütülecektir

  Başvuru-Duyuru metni için tıklayınız.


  Stopaj Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüş İşlemi

  Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi”nin gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu göndermiş olduğunuz dilekçe’nin işleme alınması sonrası Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetiniz aylığa dönüştürülmüş olacaktır. Sicil kayıtlarınızdaki bu değişikliğin Defter-Beyan Sistemine anlık yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde yer alan“Güncelle” butonunu tıklayınız. Sisteme tekrar giriş çıkış yaptığınızda Muhtasar Prim Hizmet Beyannamenizde yer alan“Dönem Tipi” “Aylık” olarak sisteme yansıyacaktır. 15.03.2021

  Kaynak: GİB/DBS

  -Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan

  - Yıllık çalışan sayısı 50'den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olmakla beraber Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan işletmeler (Doktor, Diş Hekimi, Eczane vb.)

  - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS'e kayıt süreleri

  31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştır.


  9 Mart 2021 tarih ve 31418 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 Sayılı İş Kanunun geçici 10.ncu maddesinde yer alan İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği süresi 17.03.2021 tarihinden itibaren başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır. (17.05.2021 tarihine kadar)

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-58) görüntülemek için tıklayınız

  5.000 TL VE 30.000 TL E-ARŞİV FATURA PORTALIGİRİŞİNDE KULLANICI KODU VE ŞİFRE KULLANIMI HAKKINDA

  DUYURU

  02/03/2021

  Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  ile  e-Arşiv  Fatura  uygulamasına  dahil  olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı  bölümlerinde  belirtilen  istisnai  durumlar  haricinde,  “e-Arşiv  Fatura”  olarak Başkanlıkça  sunulan 5.000  TL  ve 30.000TL  e-Arşiv  Fatura  Portalinden  düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  Bu kapsamdaki mükelleflerimiz,5.000  TL  ve 30.000TL  e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi  dairesi  kullanıcı  kodu  ve  şifresi  ile giriş  yaparak, e-Arşiv  Faturalarını düzenleyebilmektedirler.

  Gelişen  bilgi  teknolojileri  ile  birlikte  Başkanlığımızca  sunulan elektronik   hizmetlerde kullanılan interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlığımız Bilgi Güvenliği Politikaları gereği belli periyodlarda şifre yenileme işlemine tabi tutulmaktadır.5.000 TL ve 30.000TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifre ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ivd.gib.gov.tr adresinden giriş  yapıp “e-Devlet  ile  Kayıt  Ol”  alanında  yer  alan  bilgileri doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.

  Duyurulur.

  256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru

  Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlar yapılandırılan borçlarını tercihlerine göre peşin veya taksitler halinde ödeyebilmektedir.

  Kanun kapsamında;

  •Taksitli ödemeyi tercih edenlerin 1. Taksitlerinin ödeme süresinin son günü,

  •Peşin ödemeyi tercih edenlerin de ödeme süresinin son günü

  1 Mart 2021 Pazartesi’dir.

  Yapılandırma Kanunundan yararlanılabilmesi için taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri şarttır. 

  Ödemelerinizi vergi dairesine gitmeden;

  •İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan

  Google Play (Android)

  APP Store (IOS)

  APP Gallery (Huawei)

  •Başkanlığımız resmi internet sayfasında(www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

  Ayrıca Yapılandırma Kanunu kapsamında hafta sonu borçlarını ödemek isteyen vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızca vergi daireleri 10:00 - 16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

  Ödeme işlemleri sırasında mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır. 

  Bu durum dikkate alınarak yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi dairelerine gidecek vatandaşlarımız ve bu ödemelerin yapılacağı kamu idarelerinde görevli personel için 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde, Cumartesi ve Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

  Vatandaşlarımızın vergi ödemesi yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeleri(borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurması ve istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Yayın Tarihi: 26/2/2021

  Kaynak: GİB
  17 Şubat 2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  - Destekten, 2019 ve önceki yıllarda işe başlayan ve 27/01/2021 tarihi itibarı ile faal olan Yiyecek İçecek Hizmeti faaliyetinde bulunan KDV Mükellefi olan işletmeler yararlanacaktır.

  - Destekten yararlanacak işletmenin, 2019 yılı cirosu 3 Milyon altında olması ve 2020 cirosunun  bir önceki yılın cirosuna göre  % 50 den fazla azalmış olması gerekiyor.

  - Cironun hesabında KDV Beyanlarındaki “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel” dikkate alınacaktır.

  - Destek, 2020 yılında 2019’a göre azalan cironun %3’ü oranında verilecektir. (2.000.TL’den az 40.000.-TL’den fazla olamayacaktır.)

  - Daha önce Esnaf ve Sanatkarlara sağlanan 3.000.TL destekten yararlananlar gerçek kişilerin yararlanmış olduğu tutarlar bu destekten mahsup edilecektir.

  - Başvurular www.turkiye.gov.tr  internet adresi üzerinden ve duyurular Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacaktır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-49) görüntülemek için tıklayınız

  ÖZET

  SGK mevzuatına göre prim ödeme ve eksik gün sayıları şu şekilde hesaplanmaktadır.

  1- Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29,30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak hesap edilir.

  2- Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç,ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

  3- Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları,işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

  4- İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir

  5- Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle(istirahat, ücretsiz izin, kısa çalışma gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesap edilir.

  6- Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi)ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesap edilir.

  7- Sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınarak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilerek prim ödeme gün sayısı hesap edilir.


  ÖZET

  Meslek mensuplarının mücbir sebep halleri durumunda SGK’ya verilecek beyannamenin ertelenmesi konusundaki uğraşlarımız sonuç  verdi  ve  SGK tarafından  düzenleme yapılarak ilgili mevzuat bölümündeki genelge yayımlanmıştır. Düzenleme tüm taleplerimizi karşılamasa da  meslek  mensuplarımız  için  faydalı  bir  düzenleme  olmuştur.  Yapılan düzenlemeye göre;

  1.Meslek mensubunun beyannamenin son gününde

  −Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi,

  −Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,

  −Tutukluluk veya gözaltına alınması,

  Nedenleriyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olduğu durumlarda mücbir sebebin  oluştuğu  ayda  verilmesi  gereken  muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15'inci günün sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş, Sayılacaktır.

  2. Muhtasar ve prim hizmet  beyannamesini  vermeye  yetkili  meslek  mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve  prim  hizmet  beyannamesinin  “SGK  Bildirimleri”  kısmının  verilmesine  ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7'nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek  sigorta  primlerinin  de  bu  süre  içinde  ödenmesi  halinde  söz  konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-48) görüntülemek için tıklayınız


  09 Şubat 2021 Tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan VUK.526 sayılı Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  1-) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 01.07.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

  2-) 5-30 Bin tutarlı e-arşiv faturalar Özel Entegretörler aracılığı ile düzenlenebilecektir.

  3-) Sektör ayrımı yapılmaksızın 25 Milyon Cirosu olan firmalara, takip eden yılın yedinci ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

  4-) Şuan isteğe bağlı olarak kullanılacak e-adisyon uygulaması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

  5-) E-imza üreten firmalara Mali Mühür’de üretme konusunda yetki verilmiştir.

  6-) Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, KEP ile e-Belge iptal işlemlerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren ebelge.gib.gov.tr adresinden bildirim zorunluluğu getirilmektedir.

  09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan  VUK.525 sayılı Tebliğ ile; 2020 yılına ait Yabancı paraların, VUK’nu göre yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

  Adalet Bakanlığınca 5000 (beşbin) uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak, “2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı” 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.

  Sınav ilanı, yönetmelikler ve diğer belgelere aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  VUK. 523 Genel Tebliği

  VUK. kapsamında e-belge olarak düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv fatura), 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

  5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilecek ve söz konusu haddin aşılması durumunda sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

  Bildirim yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları haddin altında kalan veya e-belgelerden oluşan mükellefler, Ba/Bs bildiriminde “beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle bildirimlerini vermeleri gerekecektir.

  25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VUK 523 Sıra Nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  VUK. 524 Genel Tebliği

  VUK. 524 Genel Tebliği

  İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilen veya durdurulan işyerleri için 01.12.2020 tarihinden itibaren tekrar faaliyetlerine başlayacağı tarihe kadar mücbir sebep hali kabul edilmiştir. Buna göre, faaliyeti durdurulan mükellefler, bu ay verecekleri beyan ve bildirimler dahil, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi bölümü (SGK Bildirgesi verilmeye devam edecek) ve KDV Beyannameleri ile Ba-Bs bildirimleri, e-defter beratları ve ikincil kopyalarının yüklenmesi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar yapılabilecektir.

  Hazine ve Maliye Bakanı Mücbir Sebep kapsamına giren işyerlerini ;
  “Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunanlar” olarak açıkladı. 

  Tebliğde kapsama giren işyerleri açık olarak belirtilmemişti. Tereddüt edilen işyerleri için İçişleri Bakalığının Genelgesinin incelenmesi yerinde olacaktır.

  25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VUK 524 Sıra Nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-32) görüntülemek için tıklayınız

  BEYANNAME ARACILIK ve SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

  BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN

  ÖNEMLİ DUYURU

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye  istinaden  yayımlanan  340  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu Genel  Tebliği uyarınca,  elektronik  beyanname  gönderme  aracılık  yetkisi  verilen  meslek mensuplarının  aralarında hizmet  sözleşmesi  bulunan müşterilerine  ait beyannameleri GİB e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile söz konusu  tebliğ  ekinde  yer  alan  Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk Sözleşmesi  düzenlemeleri  ve  bu  sözleşmelere  ait  bilgileri  https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girmeleri gerekmektedir.

  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir  ve  Yeminli  Mali  Müşavirlerin  Çalışma  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre meslek mensupları, hizmet verdikleri  müşterilerle  düzenleyecekleri  sözleşmelerin    bilgilerini, TÜRMOB’un belirleyeceği usul  ve  esaslar  çerçevesinde  bağlı  oldukları  odalara  iletmek zorundadırlar.

  Diğer  taraftan  yazılı  hizmet  sözleşmesi  düzenlemeden  iş  kabul  edilmemesi,  ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden  bir  başka  meslek  mensubu  tarafından  iş  yapılmasının  engellenmesi, stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına uyup  uymadıklarının  izlenmesi  ve  bu  yöndeki  aykırı  uygulamaları  sonlandıracak önlemlerin alınması  amacıyla  13/12/2013  tarihli  ve  28850  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan  Haksız  Rekabetle  Mücadele  Yazılımının  Meslek  Mensuplarınca Kullanılması  Hakkında  Mecburi  Meslek  Kararının  6  ncı  maddesinde  ise  hizmet sözleşmelerinin, TÜRMOB tarafından hazırlanan yazılım üzerinden tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı olduğu odaya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  Yukarıda  yer  verilen  düzenlemelerden  anlaşılacağı  üzere  meslek  mensuplarının, aralarında hizmet   sözleşmesi  bulunan müşterilerine  ait  beyannameleri  e-Beyanname  Sistemine  gönderebilmeleri  için,  müşterileri  ile  Elektronik  Beyanname Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi  düzenlemeleri  gerekmekte  ayrıca  hizmet sözleşmesine  ilişkin  bilgilerin  Birliğin  belirlediği  e-Birlik   Sistemine;  Aracılık  ve Sorumluluk  Sözleşmesine  ait  bilgilerin  ise  internet  vergi  dairesine  girilmesi gerekmektedir.

  Gelir  İdaresi  Başkanlığı  ile  yapılan  ortak  çalışmalar  sonucunda,  Gelir  İdaresi Başkanlığının hizmet sözleşmelerine ait bilgileri, TURMOB’un ise vergi mükelleflerine ilişkin  vergi  levhasında  yer  alan  bilgileri  elektronik  ortamda  doğrulayabilmesi  için entegrasyon  sağlanmıştır. 15/02/2021  tarihinden  itibarenhttps://intvd.gib.gov.tr/ adresinden  Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi  bilgi  girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgiler online olarak, e-Birlik Sisteminde bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine bilgi girişi yapılan hizmet  sözleşmesine ilişkin bilgilerin, e-Birlik Sisteminde doğrulamasının  yapılamaması durumunda Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi  girişine izin verilmeyecektir.

  Bu sebeple, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan meslek mensuplarının Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişinde mağduriyet yaşamamaları için öncelikle e-Birlik Sistemine hizmet sözleşmelerine ilişkin bilgilerin girişini yapmaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  TÜRMOB Yönetim Kurulunun 24.12.2020 tarihli toplantısında Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi (SÜRGEM)eğitimleri ve Birliğimizin diğer uzaktan eğitim faaliyetlerinde uygulanmak üzere ekli SÜRGEM E-Eğitici (Formatör) Eğitimi Yönergesi (Yönerge) kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. 

  Yönerge hükümleri uyarınca yetkilendirilen eğiticiler, TÜRMOB tarafından organize edilecek e-eğitim faaliyetlerinde ve SÜRGEM tarafından organize edilecek sürekli mesleki geliştirme e-eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirileceklerdir.

  TÜRMOB ve SÜRGEM tarafından yürütülecek olan e-eğitimlerde görev alacak eğiticilere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Yönerge’nin 8’inci maddesi uyarınca e- eğitici adaylarında aranan temel nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

  a.   TÜRMOB ve/veya Odaların kurumsal itibarına yönelik olumsuz bir davranışta bulunmamış; beyanat, mesaj, vb. vermemiş olmak,

  b.   Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da üniversite öğretim üyesi veya doktora unvanı almış öğretim elemanı olmak,

  c.   Eğitim ve sunum tekniklerinde teknolojinin unsurlarını en iyi şekilde kullanmak ve bunu eğitimlere adapte edebilecek düzeyde teknoloji okur-yazarlığına sahip olmak,

  d.   Dijital ortam eğitim tekniklerinin öğrenilmesi, eğitim öncesi, eğitim esnasında ve eğitim sonrasında kullanılacak eğitim materyallerinin tasarlanması, bilgi ve görselliğin bir arada olduğu içeriklerin hazırlanması konusunda becerikli olmak,

  e.   Sanal sınıfta etkin bir etkileşim oluşturulması, izlenirliği ve ilgiyi artıracak iletişim dilinin kullanılması,anlatılan konuları sanal ortamda etkin bir şekilde aktarabilecek beceri ve yetkinlikte olmak.

  Yukarıda sayılan niteliklere sahip e-eğitici adaylarının Yönergenin 9’uncu maddesinde yer alan başvuru esaslarına göre; 

  e-Eğitici adaylık başvuruları Odamıza yapılacaktır.

  e-Eğitici aday adayları SÜRGEM tarafından belirlenen e-eğitici uzmanlık konularından en fazla ikisi için başvurabileceklerdir.

  Başvuru için son tarih 12 Şubat 2021 dir

  2021 yılı e-farkındalık eğitimleri 6 temel alanda ve 15 farklı konuda belirlenmiş olup,e- eğitici uzmanlık konularını görüntülemek için tıklayınız.  ÖZET

  Mükellefler e-Defterlerinin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi  ile  ilgili tercihlerini,  31  Ocak  2021  tarihine  kadar  e-Defter  uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

  Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır ve söz konusu yükleme tercihi ilgili hesap dönemini kapsamaktadır.

  Tercihlerini 31/01/2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirileceklerdir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-26) görüntülemek için tıklayınız


  E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ  BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN

  DUYURU 

  14/01/2021 

  Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.

  Bu kapsamda;

  Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri  bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

  Yapılan tercih 31/01/2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

  Tercihlerini 31/01/2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık  yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

  Duyurulur.

  Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

  Geçici  vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

  Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin

  e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının

  Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

  Duyuru

  08/01/2021

     Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-Defter  Uygulamasına  kayıtlı  mükelleflerimize, Ocak/2020  döneminde  başlamak  üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama Kılavuzu” nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine  aktarma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 tarihine kadar  2020  yılı  ilk  3  ayına  ilişkin  e-Defter  ve  berat  dosyalarını  yüklemeleri  gerektiği belirtilmektedir.

     Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması, bu süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükelleflerimiz ile meslek mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması, uygulamanın kullanımının mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması ve ayrıca meslek odalarından ve   meslek mensuplarından  gelen  talepler  birlikte  değerlendirildiğinde,  her  hangi  bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin(15/01/2021), Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri  de  dikkate  alındığında 05/02/2021   tarihine kadar  uzatılmasının uygun  olacağı değerlendirilmiş ve  bu  bağlamda söz  konusu  kılavuzda  güncelleme  yapılması  uygun görülmüştür.

     Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün ve  günleri beklemeden  yükleme  işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde  yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir.

  Duyurulur.  e-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASI HAKKINDA

  DUYURU

  07/01/2021

     Bilindiği üzere,19/10/2019  tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün  4.4.1.  maddesinin  (e)  fıkrasında; “e-Defter  dosyaları  ile  bunlara  ilişkin  berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter  saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak  edefter.gov.tr  adresinde  yayımlanan  “e-Defter  Saklama Kılavuzu” nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

     Başkanlığımızca, bu  zorunluluk  kapsamında e-Defter  ve  berat  dosyalarının  ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmemiş olup ,saklama işlemi yalnızca Başkanlığımızca ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak,  bu  zorunluluk mükelleflerimizin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca üçüncü kişiler nezdinde (muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.) muhafaza işlemi yapmalarına da engel teşkil etmez.

     Bu çerçevede, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinde  saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği e-Defter  Saklama  Kullanıcı  Kılavuzu,09/10/2020  tarihinde  edefter.gov.tr  internet  adresinde yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza erişmek için tıklayınız.

     Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, Başkanlığımız  Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına yönelik  işlem  adımları  açıklanmış olup, ayrıca kılavuzun  4  üncü  bölümünde, 2020/Ocak  ve müteakip  dönemlere  ilişkine-Defter  dosyaları  ile  berat  dosyalarının  ikincil  kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı da belirlenmiştir.

     Bu itibarla, 2020 yılı ya  da  önceki  dönemlerde  e-Defter  uygulamasına  geçen mükelleflerimizin,15/01/2021 tarihine kadar 2020 takvim yılının ilk 3 ayına ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, ilgili kılavuzda açıklandığı şekilde Başkanlığımız Sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

     Bununla birlikte,07/01/2021tarihindeyapılan e-Defter Saklama Uygulama güncellemesi ile söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerekmektedir. Uygulamanın güncel versiyonuna http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html internet sitemizde “e-Defter Saklama” bölümünden ve e-Defter  Saklama  Kullanıcı  Kılavuzunda  “2.1  Program  Kurulum  Dosyasını  İndirme”  başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

     Güncel uygulama  indirildikten  sonra, uygulama tarafından yönlendirilen işlem adımları takip  edilerek  kurulması  ve  e-Defterdosyaları  ile  bunlara  ilişkin  berat  dosyalarının  ikincil kopyalarının saklanması  için  yukarıda  belirtilen  tarihlere  kadar Başkanlığımız Bilgi  İşlem Sistemlerine gönderilmesi gerekmektedir.

  Duyurulur.

  ÖZET:

  7261 sayılı Kanunla;
  ⎯Çevre Ajansı kurulması,
  ⎯Kısa süreli elektrikli skuter kiralama imkânı veren paylaşımlı elektrikli skuter işgallerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre işgal harcına tabi olması,
  ⎯7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin değişiklik yapılması
  ⎯Çevre Kanunu,
  ⎯Geri Kazanım Katılım Payına yönelik idari para cezaları,
  ⎯Ambalajlar için depozito uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmesi konularında düzenlemeler yapıldı.

  2021/1 sayılı Tebliğ ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden belirlendi.
  Plastik poşetler için uygulanan geri kazanım katkı payı, 19 kuruşa çıkarıldı

  7261 Sayılı Kanunla Geri Kazanım Katılım Payına Yönelik İdari Para Cezaları Uygulaması hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-03) görüntülemek için tıklayınız

  2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-04) görüntülemek için tıklayınız  E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKMEKLE BİRLİKTE HENÜZ MALİ MÜHÜRLERİNİ TEMİN EDEMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

  30/12/2020

  Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği(3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) ile bazı mükellef gruplarına e-Defter Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş  olup, 01/01/2021   tarihi   itibariyle, söz  konusu uygulamaya  geçmesi  gereken mükelleflerin kapsamı hakkında Başkanlığımızca www.edefter.gov.tr adresinde  18/12/2020 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

  Konuya  yönelik  olarak, Başkanlığımıza iletilen  hususlardan,01/01/2021  tarihi  itibariyle e-Defter Uygulamasına dâhil olması  gereken mükelleflerimizin  bir  kısmının mali  mühür başvurularını  yapmış  olmakla  birlikte henüz  mali  mühürlerini  temin  edemedikleri anlaşılmaktadır.

  Bu  kapsamdaki  mükelleflerimizin başvuru  ile  ilgili cezai  yaptırımlara maruz  kalmamaları amacıyla, 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar mali mühürlerini temin etmek üzere Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurmaları ve başvuru evrakı ile ödeme belgesinin bir örneğini “Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama  ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III),Elektronik Belge ve Defter Uygulamaları Müdürlüğü”ne hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine göndermeleri ve mali mühürlerinin teminini müteakiben de http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html adresinden  elektronik ortamda “e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi”ni 01/01/2021  seçmek suretiyle, başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekli bulunmaktadır. 

  Duyurulur.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/246) görüntülemek için tıklayınız.

  65 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2021 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır.2021 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

  Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 01/01/2021 tarihinden itibaren3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

  30 Aralık 2020 tarih ve 31350 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 Sayılı İş Kanunun geçici 10.ncu maddesinde yer alan İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği süresi 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır. İlgili yasak ve verilecek destekler 17.03.2021 tarihinde son bulacaktır.

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  1-Yeniden Değerleme Oranına Göre VUK’nunda Artırılan Maktu Had ve Tutarları belirleyen 522 sayılı VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır. (Sınıf Değitirme hadleri, Fatura Düzenleme limitleri, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Vb.) İlgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız.


  2-Yeniden Değerleme Oranına Göre GVK’nunda Artırılan Maktu Had ve Tutarları belirleyen 313 sayılı GVK Genel Tebliği yayınlanmıştır. (Vergi Dilimleri, Basit Usule Tabi olmanın Şartları V.) İlgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız.


  3-İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde, 2021 yılı için iade edilmeyecek tutarı 18.900 TL olarak belirleyen 33 sayılı KDV Tebliği yayınlanmıştır. İlgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız.


  4-Yeniden Değerleme Oranına göre, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve ÖTV Kanunda yapılan değişikliklere ulaşmak için tıklayınız


  Değişiklikler ile ilgili TÜRMOB Mevzuat Sirküleri en kısa zamanda hazırlanıp e-mail adreslerinize gönderilecektir.


  ÖZET:

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncıMaddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler temel itibariyle aşağıdaki gibidir.

  -Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumunun; zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması hali olduğu belirtildi. 

  -Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilecektir.

  -Sermaye  tamamlama  fonu  yalnızca  zararların  mahsup  edilmesi  suretiyle kullanılabilecektir.

  -Tebliğin kur farklarından doğan zararlara ilişkin geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılarak   01/01/2023  tarihine  kadar,  Kanunun  376'ncı  maddesi  kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz  ifa  edilmemiş  yabancı  para  cinsi  yükümlülüklerden  doğan  kur  farkı zararlarının tamamının dikkate alınmayabileceği düzenlemesine ek olarak2020 ve  2021  yıllarında  tahakkuk  eden  kiralamalardan    kaynaklanan    giderler, amortismanlar  ve  personel  giderlerinin  toplamının  yarısının    dikkate alınmayabileceği ve bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılacağı ve yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durumun  bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterileceği belirtilmiştir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/232) görüntülemek için tıklayınız.

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği görüntülemek için tıklayınız


  30 Aralık 2020 tarih ve 31350 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021 Yılında uygulanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını görüntülemek için tıklayınız.

  Asgari Ücrete bağlı değişen parametrelerle ilgili 233 Nolu TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini görüntülemek için tıklayınız  ANA HATLARI İLE VERİLECEK DESTEKLER;
  Destekler karşılıksız Hibe ve Kira Desteği olmak üzere iki şeklinde yapılacaktır.

  Hibe Desteği: Aylık 1000 TL olarak 3 ay süre ile yapılacaktır. Aylık 1000 TL’lik Hibe Desteğinden 14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla;
  a)Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
  b)Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
  c)Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecektir.

  Kira Desteği: Hibe Desteğinden yararlanmaya hak kazananlardan işyeri kira olanlara 3 ay süre ile, büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL kira desteği verilecektir. (İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda, işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilir)

  23 Aralık 2020 tarih ve 31343 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkındaki 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki 24 Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  Faydalanacak Ekonomik Faaliyetlerin Nace Kodlu Listesi yayınlanmış olup görüntülemek için tıklayınız.

   Faaliyet Kodu (NACE) Faaliyet Adı
  1 56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
  2 96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri
  3 96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri
  4 49.39.03 Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)
  5 56.30.02 Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti
  6 47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
  7 49.32.01 Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç)
  8 49.31.06 Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda)
  9 49.31.04 Halk otobüsü/otobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
  10 47.81.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya işlenmiş) (zeytin dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  11 56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri
  12 82.19.01 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
  13 46.49.03 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti
  14 47.61.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)
  15 56.10.07 Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  16 56.10.03 Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  17 56.29.90 Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite vb. mensupları için tabldot servisi vb. dahil; özel günlerde hizmet verenler hariç)
  18 56.10.06 Döner, lahmacun ve pidecilik (içli pide (kıymalı, peynirli vb.)) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  19 56.10.17 Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerinin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  20 56.29.03 Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
  21 56.21.01 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri
  22 56.10.08 Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  23 56.10.18 Oturacak yeri olan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri (büfeler dahil) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri
  24 56.10.10 Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  25 56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri
  26 74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)
  27 96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
  28 47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.)
  29 49.39.02 Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı
  30 93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi
  31 96.09.02 Nikah salonlarının hizmetleri
  32 56.10.01 Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, piyaz, dondurma, vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil)
  33 47.89.19 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla diğer malların perakende ticareti
  34 47.81.12 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve içeceklerin (alkollü içecekler hariç) perakende ticareti
  35 47.99.11 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar)
  36 47.82.03 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
  37 56.30.03 Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz)
  38 55.10.05 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç)
  39 55.90.01 Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)
  40 55.10.02 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)
  41 55.20.01 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç)
  42 55.20.03 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri
  43 55.30.36 Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)
  44 55.90.03 Diğer konaklama yerlerinin faaliyetleri (başka bir birim tarafından işletildiğinde yataklı vagonlar vb. dahil; misafirhaneler, öğretmen evi vb. hariç)
  45 91.03.02 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (tarihi alanların ve yapıların korunması dahil)
  46 55.20.04 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri
  47 47.79.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti (sahafların faaliyetleri)
  48 77.39.11 Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç) (finansal leasing hariç)
  49 93.19.02 Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri
  50 79.90.90 Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri vb. dahil; seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)
  51 93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi
  52 93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri
  53 61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri
  54 49.39.04 Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı
  55 49.39.01 Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri vb. dahil; şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı otobüsleri hariç)
  56 56.10.02 Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  57 93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
  58 93.29.10 Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç)
  59 96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri
  60 96.02.05 Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonların faaliyetleri
  61 59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
  62 90.01.90 Bys. diğer gösteri sanatları
  63 93.29.01 Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil)
  64 56.10.14 Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği (yemekli vagon, vb.)
  65 10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.)
  66 10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.)
  67 10.72.01 Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil)
  68 10.72.02 Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)
  69 56.10.09 Pastanelerin ve tatlıcıların (sütlü, şerbetli vb.) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  70 56.30.08 Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti
  71 10.72.03 Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)
  72 95.23.01 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası vb.) (deri giyim eşyası hariç)
  73 96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri
  74 01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları)
  75 47.78.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum perakende ticareti
  76 74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri
  77 74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama vb.)
  78 74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
  79 74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)
  80 74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)
  81 47.78.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve aletlerinin perakende ticareti
  82 88.91.01 Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek bakıcılığı dahil; okul öncesi eğitim faaliyetleri ile çocuk kulüpleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için) hariç)
  83 85.10.02 Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
  84 85.59.12 Muhasebe eğitimi kurslarının faaliyeti
  85 85.32.16 Ticari taşıt kullanma belgesi veren sürücü kurslarının faaliyetleri
  86 85.59.16 Çocuk kulüplerinin faaliyetleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için)
  87 85.59.06 Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarının faaliyetleri
  88 85.59.05 Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri
  89 85.59.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaliyetleri (cankurtaranlık, hayatta kalma, topluluğa konuşma, hızlı okuma vb. eğitimi dahil; yetişkin okuma yazma programları ile temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  90 85.59.10 Mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri
  91 85.53.01 Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç)
  92 85.59.15 Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde bire bir eğitim)
  93 85.32.90 Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri
  94 85.32.15 Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik vb. kursların faaliyetleri
  95 85.52.05 Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  96 85.60.02 Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı eğitim danışmanlığı dahil), test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetle
  97 85.59.03 Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  98 85.51.03 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  99 85.59.09 Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  100 96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)
  101 96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)
  102 96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri
  103 93.29.09 Kayak pistlerinin işletilmesi
  104 93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
  105 93.19.06 Atış poligonlarının faaliyetleri
  106 93.19.03 Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)
  107 93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
  108 93.19.90 Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri)
  109 90.02.12 Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi)
  110 79.90.02 Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti
  111 82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
  112 93.29.08 Havai fişek ile ses ve ışık gösterisi faaliyetleri
  113 78.10.04 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.)
  114 47.82.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  115 47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  116 47.89.20 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan, canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  117 47.81.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  118 47.89.04 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çiçek, bitki ve bitki tohumu (çiçek toprağı ve saksıları dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  119 47.89.18 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  120 47.89.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla bys. diğer malların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  121 47.89.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri, el aletleri ile hırdavat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  122 47.89.22 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile temizlik ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  123 47.89.21 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, oyun, oyuncak, turistik ve hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  124 47.89.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev ve büro mobilyaları (ağaç, metal, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  125 47.89.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla mutfak eşyaları ile banyo ve tuvalette kullanılan eşyaların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  126 47.81.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  127 47.81.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve sıvı yağ (tereyağı hariç) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  128 47.81.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  129 47.81.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fırın ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  130 47.81.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri (bal, un, tahıl, pirinç, bakliyat vb. dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  131 47.81.13 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  132 32.50.06 Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
  133 32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)
  31 Temmuz 2020 tarihli karar ile daha önceden KDV indirimine gidilen ve yıl sonuna kadar uygulanacağı belirtilen, Listedeki Mal ve Hizmetlerdeki indirimli KDV oran uygulaması 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır. 

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız

  Mal ve Hizmet Listesine ulaşmak için tıklayınız


  Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü yetkililerinin sunumuyla düzenlenen” Yeni Dönem Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Toplantısı”'nı görüntülemek için tıklayınız.

  30.06.2020 tarihinden önce yapılan KÇÖ başvuruları mevcut usulle devam edecektir.

  30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar e-devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabileceklerdir.

  30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceklerdir.

  01.12.2020 tarihi itibarı ile yeni KÇÖ başvurularını e-devlet üzerinden yapılacaktır.

  Yeni KÇÖ başvurularıyla ilgili yardımcı dokümanlara aşağıda DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.  1-07252 sayılı kanun numarası ile bilinen ve 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, normal haftalık çalışma sürelerine dönen sigortalılar için işverenlere sağlanacak olan SGK prim desteğinin süresi 02/12/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/06/2021 tarihine uzatılmış ve teşvikten yararlanma süresi 6 aya çıkarılmıştır. 

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-16.pdf

  2-6111 kanun numarası ile bilinen, 18-29 yaş arası genç işçilerin ilave istihdamına yönelik SGK Prim teşvikinin uygulama süresi 02/12/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-17.pdf

  3-17103 ve 27103 kanun numaraları ile bilinen, İmalat ve Bilişim Sektörü ile Diğer Sektörlere farklı sürelerle uygulanan, hem işçi hem de işveren primleri teşviki ile Gelir Vergisi Stopaj desteği ağlayan uygulamanın süresi 02/12/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır. 

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-18.pdf

  Genelgede özetle:

  1-Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’de bitecek şekildedir.

  2-Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Uygulama bundan sonraki hafta sonlarında da devam edecektir.

  3-Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman gibi Genelge Ekinde belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

  4-Genelge Ekinde yer alan 34. Maddeye göre “Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile personelleri” kısıtlamadan muaf tutulmuşlardır.

  30 Kasım 2020 tarihli genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

  FATF IV Tur Türkiye Değerlendirmesi çalışmaları kapsamında yükümlülerin farkındalığının artırılmasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi" güncellenmiştir. 

  İlgili rehberi aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 521 Sıra Nolu Genel Tebliğini görüntülemek için tıklayınız


  28 Kasım 2020 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 31318

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  (SIRA NO: 521)

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

  Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

  Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

  Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

  Tebliğ olunur.


   

  Covid-19 salgınının artan yayılımına karşı alınan tedbirlere destek ve korunma zorunluluğu çerçevesinde, Aralık 2020 deki YMM ve SMMM Sınavları iptal edilmiştir.

  11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve COVID-19 salgınının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca alınmaya devam edilen tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; TESMER Yönetim Kurulu’nun 25/11/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile TÜRMOB Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere aşağıda belirtilen tavsiye kararları alınmış ve bu kararlar, TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 25/11/2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   

  a. 5-14 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacağı ilan edilen 2020/3. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ile 19-20 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan tarihlerde yapılacağı ilan edilen 2020/3. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavının iptal edilmesine ve iptal edilen bu sınavlar nedeniyle 16/01/2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21 inci maddesinde (Değişik madde: 19/08/2014-29093) belirtilen sürelerin sınav süresi devam eden adaylar bakımından bir sınav dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına,

   

  b. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun Geçici 11 inci madde kapsamında 20/12/2020 tarihinde yapılacak olan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavının iptal edilmesine ve iptal edilen bu sınav nedeniyle sınav süresi devam eden adayların sınav sürelerinin, bir sınav dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına,

   

  c. 23/08/1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği”nin 14/05/2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılmasından önceki "Serbest Muhasebecilik Staj Ara ve Bitirme Değerlendirmeleri" başlıklı 26 ncı maddesi kapsamında 20/12/2020 tarihinde yapılacak olan Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesinin iptal edilmesine ve katılım hakkı devam eden adayların bu haklarının saklı tutulmasına,

   

  d. Yukarıda belirtilen sınavlar ve Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmak üzere başvuru yapmış olanlardan dileyenlerin, ödemiş oldukları tutarlar ile ek ödeme yapmaksızın aynı sayıda sınav konusu için daha sonra yapılacak sınavlara başvuru yapabilmelerine, dileyenlerin ise ödemiş oldukları tutarların kendilerine iade edilmesine,  03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin "Bölge kurulunun görevleri" başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek". ve aynı fıkraının (c) bendinde "Sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bölge listesini oluşturmak." bilirkişilik bölge kurullarının görevleri arasında sayılmıştır. Bilirkişilik bölge kurullarınca anılan Yönetmelik kapsamında ilk listeler 2018 yılında oluşturulmuş olup ihtiyaca binaen 2019 yılında yeni bilirkişiler, bölge kurulları listelerine eklenmiştir.


  Aynı Yönetmeliğin "Temel eğitim" başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında "Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Daire Başkanlığınca güncellenebilir." hükmü, sekizinci fıkrasında, "Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz." hükmü yer almakta olup bilirkişilik sicil ve listesine kayıtlı bilirkişilerin sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde bilirkişilik yenileme eğitimine katılmak zorunda oldukları belirtilmiştir.


  Bu kapsamda, 2018 yılında sicile ve listeye kaydedilen bilirkişilerin 2020 yılı içerisinde yenileme eğitimine katılmaları ve devamında yeniden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvurularının alınması Daire Başkanlığımızca planlanmıştı. Bu kapsamda, yukarıda anılan Yönetmelik maddesinin altınca fıkrası çerçevesinde, ihtiyaca göre teorik ve uygulama eğitimlerinin ve yenileme eğitimlerinin içeriği, yöntemi, usul ve esaslarının güncellenmesi konusunda bir çalışma başlatılarak eğitim müfredatının güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin ve verimli bir eğitim yapılması amaçlanmış ve bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar bilirkişilik temel ve yenileme eğitimlerinin 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren  geçici süre ile durdurulmasına karar verilmişti.


  Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmış ve her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Alınan bu tedbirlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak virüsün bulaşma ihtimalini en aza indirmek ile mümkündür.


  Bu bağlamda, Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 11/08/2017 tarihli ve 169 No'lu Bakanlık Genelgesi ile öngörülen yüz yüze eğitim usulünün uygulanmasının Covid-19 salgınının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla alınan sıkı tedbirlerin virüsün yayılma hızına olumsuz yönde etki etme  bakımından yüksek risk taşıdığı gözetilerek yapılan değerlendirme sonucunda, 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen  bilirkişiler bakımından  yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması uygun görülmüştür. 2018 yılı itibariyle bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerine kaydı yapılmış olup 3 yıllık süreleri yıl sonu itibariyle dolacak olan bilirkişilerin listedeki kayıtları uzatma nedeniyle devam edeceğinden bu aşamada bilirkişilik bölge kurullarına yeniden başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Salgının seyrine göre durumun yeniden değerlendirilmesi halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.


  Eğitim kuruluşlarının, bilirkişilerin ve kamuoyunun dikkatine saygı ile duyurulur. 

  İçişleri Bakanlığının 18 Kasım 2020 tarihli Koronavirüs Yeni Tedbirler konulu genelgesini görüntülemek için tıklayınız.

  Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısındanoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.


  2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.


  Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.  Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;


  1. Alışveriş merkezi,  market,  berber,  kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.


  2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.


  İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.  


  3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.


  4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.


  5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.


  Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda

  belirtildiği şekilde devam edecektir.


  Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;


  5.1­ Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar


  a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,


  b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,


  c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),


  ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),


  d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,


  e) Oteller ve konaklama yerleri,


  f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,


  g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,


  ğ) Üretim ve imalat tesisleri,


  h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,


  ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),


  i) Sebze/meyve toptancı halleri,


  5.2­ İstisna Kapsamında Olan Kişiler


   a) Yukarıda belirtilen  “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,


   b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),


   c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,


   ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,


  d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,


  e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,


   f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,


  g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,


  ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,


  h) Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,


  ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,


  i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,


  j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,


   k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),


   l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,


   m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),


   n) Veteriner hekimler,


   o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,


   ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,


   p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,


   r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,


   s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,


   ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),


  t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,


  u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,


   ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.


  6. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.


  7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.


  8. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;


  Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,


  Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,


  Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.


  9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.


  Ancak;


  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), 
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, 
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,


  Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat

  edebileceklerdir.    


  Vali ve Kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakârlık

  yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.


  Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;  


                                                    Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim

                                                                   Süleyman Soylu


  7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  7256 sayılı kanun ile vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması konulu TÜRMOB e-eğitim seminerini görüntülemek için tıklayınız.

  7256 sayılı kanun kapsamında dikkat edilecek hususlar ve istihdam teşvikleri konulu İstanbul SMMM odası eğitim seminerini görüntülemek için tıklayınız.

  31318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) görüntülemek için tıklayınız. 

  7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İlave İstihdam Prim Desteğinin Usul ve Esasları Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-210) görüntülemek için tıklayınız.

  31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) görüntülemek için tıklayınız

  7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul Ve Esasları Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-209) görüntülemek için tıklayınız.

  31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  31307 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı kanunu görüntülemek için tıklayınız

  7256 sayılı Kanuna göre SGK Alacakların Yapılandırılmasına ait detayları içeren 17 Kasım 2020 tarih ve 2020/45 sayılı SGK Genelgesini görüntülemek için tıklayınız.

  SGK’ya olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberini görüntülemek için tıklayınız

  7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yapılan Yeni Düzenlemeler Hakkındaki TÜRMOB mevzuat sirkülerini (2020/205) görüntülemek için tıklayınız.

  Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Vergi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin TÜRMOB mevzuat sirkülerini (2020-206) görüntülemek için tıklayınız.


  Kesin kayıt formlarına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Online Sınava Hazırlık Kurslarımız Başlıyor.
  Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursumuz : 24 Kasım 2020 Salı günü;
  Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kursumuz 7 Ocak 2021 Perşembe günü başlayacaktır.

  Derslerimiz Cumartesi - Pazar günleri  09:00 - 15:50 saatleri arası, Hafta içi 19:00 - 21:50 saatleri arasında e-TÜRMOB Online Eğitim Platformu üzerinden canlı olarak yapılacaktır.  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  27-29 Kasım tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir


  BAŞVURU VE KAYIT : 09 Kasım 2020 – 25 Kasım 2020


  EĞİTİM PROGRAMI

  Nakit Akış Tablosu Analizi 27 Kasım 2020 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (330,40 TL KDV Dahil)

  Müşteri Kabulünde Şirket Değerlemesi 28 Kasım 2020 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (330,40 TL KDV Dahil)

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlemlerinin VUK ve TFRS’ye Göre Muhasebeleştirilmesi ve Vaka Analizi 29 Kasım 2020 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (330,40 TL KDV Dahil)


  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.
  ÖZET:

  1) 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

  2) 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği;- İşten çıkarma yasağı,- Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi,17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmıştır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/200) görüntülemek için tıklayınız.

  27 Ekim 2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız..

  Kesin Kayıt Formunu Görüntülemek İçin Tıklayın

  30 Ekim - 01 Kasım 2020 tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 13 Ekim 2020 – 28 Ekim 2020

  EĞİTİM PROGRAMI

  Finansal Tabloların Analizi 30,31 Ekim - 01 Kasım 2020 / 21 Saat (3) Gün - KGK 21 Kredi (991,20 TL KDV Dahil)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.
  Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

  Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2020 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

  Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2020 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir. 

  Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

  Yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

  Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir.

  08.10.2020

  Sorgulama Yapmak İçin Tıklayınız.

  Kaynak: KGK


  ÖZET: İşten çıkış kodlarından “26 Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu, “26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih” olarak değiştirilmiştir.

  İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

  SGK, işten çıkış kodlarından “26 disiplin kuru kararı ile fesih “kodunu, devamsızlık nedeniyle fesih olarak değiştirmişti.

  İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile tekrar kodun ismi eski haline getirilmiştir.Buna göre 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu "26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilerek yürürlüğe konulmuştur.

  İsmi değiştirilen 26 numaralı kod, fesih yasağı kapsamındadır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/193) görüntülemek için tıklayınız.

  7194 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle VUK’na “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesi eklenmiştir. İlgili maddeye bağlı olarak 06 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan VUK. 520 sayılı Genel Tebliği ile de “Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler” hakkında yapılacak işlemlerin detayları belirlenmiştir. 

  İlgili tebliği görüntülemek için tıklayınız 

  2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu halde VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü 30 Eylül 2020 tarihine kadar yerine getirmeyenlere durum yazı ile bildirilecek.

  Mükelleflerin söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.


  SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

  Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt olması gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir.

  Başkanlığımızca Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının olduğu tespit edilmiştir.

  Bu tesbite istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ve Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki çerçevesinde, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

  Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  NOT: VERBİS’e kayıt işlemleri halen devam etmektedir.  İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ile;

  1- Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde,

  2- Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden

  3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına girişte (Valilik, Kaymakamlıklar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri)

  Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu alma zorunluluğu getirilmiştir.
  3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları değiştirildi.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/191) görüntülemek için tıklayınız.


  TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI KOOPERATİFLERİN GENEL KURULLARI 31 EKİM 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE (31 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR) YAPILABİLECEK.

  FAKAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BAĞLI KONUT VE İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN GENEL KURULLARI İLERLEYEN GÜNLERDE BİR UZATMA OLMADIĞI TAKDİRDE 31 EKİM 2020 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİYOR.

  Son dönemlerde, yapılan her düzenlemenin arkasından eksik bir şey ortaya çıkıyor. Karışıklık, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 21/09/2020 tarihli Kooperatiflerin Genel Kurullarının pandemi nedeniyle 31 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenmesi hakkındaki yazısı Konut ve İşyeri Yapı Kooperatiflerini kapsamaması nedeniyle ortaya çıkıyor.

  Konut ve İşyeri Konut Yapı Kooperatiflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olması ve bu bakanlığın şu ana kadar bir uzatma yetkisini kullanmaması nedeniyle, faal olan Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri Genel Kurul Toplantılarını 31 Ekim 2020 tarihine, Tasfiye halindeki Konut ve İşyeri Yapı Kooperatiflerinin ise Genel Kurullarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

  Bu zamana kadar COVID-19 salgını nedeniyle bir takım tedbirler alınmıştır ve bu tedbirlerin bazıları ise, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile yasalaştırılmıştır. İlgili kanunda, kooperatiflerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının ertelenmesi de bulunmaktaydı.

  Ticaret Bakanlığı bu kanunun ilgili maddesine dayanarak kendisine bağlı olan tüm kooperatiflerin genel kurul toplantılarının (Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri hariç) 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (31 Ocak 2021 tarihine kadar) yapılabilmesi hakkında bir düzenleme yaptı.

  Yapı kooperatifleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olduğundan, bu kooperatiflerin genel kurul toplantılarının COVID-19 nedeniyle ertelenebilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ticaret Bakanlığı gibi bir erteleme kararı alması ve durumu kamuoyuna duyurması gerekiyor.

  Karışıklık yaratan bu durumun giderilmesi için TÜRMOB Başkanlığı ilgili Bakanlıklara görüşlerini bir yazı ile bildirmiştir.

  Eskişehir SMMM Odası Başkanı

  Neşet ERTOY

  T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün  Genel Kurulların Ertelenmesi Hk. yazısını görüntülemek için tıklayınız.

  Konuyla ilgili 28.09.2020 tarihli basında çıkan haberleri görüntülemek için tıklayınız.

  MUHSGK’DA SIKÇA SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  SORU 1: “Tahakkuk onayı işleme alındı. Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem tamamlandığında sonuç burada görüntülenebilecektir. “Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 1: İlgili Sosyal Güvenlik Merkezinin işlemini bitirmesini bekleyiniz.

  SORU 2: Onaylamaya çalıştığınız SGK işyeri bilgileri içeren tahakkuk farklı bir şubenin beyannamesi ile tekrar gönderildiği için, bu beyannameyi onaylayamazsınız. Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 2: İki farklı e-beyanname şifresi ile aynı işyerini göndermeye çalışıyorsunuz şifre sahibi diğer personelinizle iletişime geçip kontrol ediniz.

  SORU 3: “7252 tanımlama ekranında “İstenilen bilgilere göre herhangi bir kayıt gelmemiştir.” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 3: 7252 teşvik tanımlaması yapmak için T.C. Kimlik No yazdığınızda "İstenen Bilgilere Göre Herhangi Bir Kayıt gelmemiştir." mesajı aldığınız sigortalıların işe giriş bildirgelerini temin edip Sosyal Güvenlik Merkezine Entegre Tescil uygulamasında bulunuyor ise güncelleme yaptırılması bulunmuyor ise yeni giriş yapılması için başvurmanız gerekmektedir.

  SORU 4: MUH SGK Uygulamasında “SGK MESAJI: “D” Belge Türü ve Kanun Numarası Değişikliği Tahakkuk Nedeni Tanımlı Değil” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 4: MUH SGK da "D" tahakkuk nedeniyle Belge/Kanun No değişikliği özelliği henüz açılmamıştır. E bildirge V2 den "D" tahakkuk nedeniyle bildirim yapabilirsiniz.

  SORU 5: 5510 sayılı teşvik eklenmesi unutulmuş ve MUH SGK beyannamesi iptal edilmiş ise “Bu Belgenin aslı yok Bu Belgenin aslı Daha Önce Girilmiş (Ek belge girişi yapabilirsiniz) !!! Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 5: Eğer yeni bir sigortalı vermek istiyorsanız ekte sadece o sigortalıyı yazmalısınız. Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır asıl/ek (doğru bilgilerle)yazılmalıdır.

  SORU 6: Ağustos ayı MUH SGK ‘da bildirgesinde X sayıda sigortalımızı 5510 sayılı kanun ile verdik fakat kanun numarası değişikliği yapıp Y sayıda sigortalımızı 27103 sayılı kanunla düzeltme verilmek istendiğinde, sistemde sigortalının ay içerisinde hizmet süresi 30 günden fazla olamaz uyarısı veriyor ise ne yapılmalıdır?

  CEVAP 6: Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır ek (doğru bilgilerle)yazılmalıdır.

  SORU 7: Yeni çıkan 7252 Teşviki alan kişiler beyannamede 2 satır mı yoksa tek satır olarak mı bildirilecek? Teşvikli SGK günü bir satır ve kanunsuz günler bir satır olarak 2 satır mı olacak? Yoksa sadece 07252 olarak tüm günler tek satırda mı bildirilecek?

  CEVAP 7: 7252 kanun numarasında 30 gün bildirebilirsiniz bölmenize gerek yoktur.SORU 8: MUH SGK beyannamesinde beyanname onaylandı, fakat SGK kısmında hatalı olduğunu görülmesi durumunda ne yapılmalıdır?

  CEVAP 8: Düzeltme beyannamesi hazırlayarak sadece eksik kalan tahakkuklara esas bilgileri yüklemelisiniz.

  SORU 9: “Bu bilgilere sahip bildirge önceden oluşturulmuştur. Henüz onaylanmamıştır.Söz konusu belgenin işlemleri tamamlanmadan veya MUH SGK üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez." Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

  CEVAP 9: "Bu bilgilere sahip bildirge önceden başka bir beyanname ekinde oluşturulmuştur. MUH SGK (e-beyanname/defter beyan) üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez. Eğer onaylamış olduğunuz aynı belgeye ait bir belgeyi tekrar göndermek istiyorsanız, söz konusu belgenin işlemleri SGM tarafından onaylandıktan sonra yeniden belge gönderiniz.

  SORU 10: 17103/27103 kanun numaralı belgedeki sigortalıların ortalamaya ilave olmasına rağmen ortalama hatası verilerek belge onaylanmamaktadır. Bu durumda ne yapmalıdır?

  CEVAP 10: MUH SGK beyannamesinin içeriğindeki farklı belge türü veya kanun numarası ile düzenlenen tahakkukların “hatalı” durumda olup olmadığı kontrol edilmeli,“hatalı” durumda olanların düzeltilmesi gerekir. 17103/27103 kanun numarasında ortalama kontrolü yapıldığından, ortalama sayı kadar sigortalı için oluşturulan diğer tahakkukların“onaylanabilir” durumunda olması gerekir.

  KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU


  2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hüküm altına alınmıştır. 

  30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Komiserin nitelikleri" başlıklı 4 üncü maddesinde konkordato komiseri olabilme şartları düzenlenmiştir.

  Aynı Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "İlgili, listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna başvuru yapar." hükmü gereğince bilirkişilik bölge kurulları tarafından 28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında aşağıda belirlenen usul ve esaslara göre Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  1- Konkordato komiserinde aşağıdaki şartlar aranır:

  a)Türk vatandaşı olmak.

  b)Tam ehliyetli olmak.

  c)En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

  ç) İflas etmemiş olmak.

  d)Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

  e)Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

  f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

  g)Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

  ğ)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

  h)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

  ı) Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

  2- Beş yıllık mesleki tecrübenin hesabında meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

  3- 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacaktır.  

  Başvuruda bulunacakların, Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca ve Daire Başkanlığımızın https://https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1792020152923knkrdtegtmizni.pdf adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından 36 saatlik komiserlik temel eğitimini almış olmaları gerekmektedir.


  BAŞVURU USULÜ:

  1-Konkordato komiserliğine başvuru, Vatandaş Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://vatandas.uyap.gov.tr  adresinden Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle ilgili bilirkişilik bölge kuruluna yapılır.

  2- Konkordato komiserliğine fiziki olarak şahsen, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.

  3- Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda bulunulamaz.   

  4- 06/12/2018 tarihli 7155 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklik ile bu Kanunun 287 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ek cümle ile üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden birinin, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçileceği ve 290 ıncı maddenin bu konuda kıyasen uygulanacağı; 290 ıncı maddesinde ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, komiser olarak görevlendirilebilecek yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerin liste hâlinde bilirkişilik bölge kurullarına bildirileceği hususları hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan, 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Listeye kayıt için başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun komiser olma niteliklerini taşıyan bağımsız denetçilerin listesini kaydedilmek üzere bölge kuruluna bildireceği düzenlenmiştir.

  Bu itibarla, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin konkordato komiser listelerinde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir.


  BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:

  1-Konkordato komiserliği başvurusunda bulunacak kişiler, e-Devlet sisteminden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurup, aşağıdaki belgelerin taranmış halini sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndermek zorundadır.

  a- Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği.

  b-Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair Ek-2 de yer alan beyanname.

  c-En az beş yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge (görev belgesi, mesleki faaliyet belgesi, uzmanlık belgesi vb.).

  ç- Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesi.

  2-Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaf olduklarından bu kişilerin başvurularında katılım belgesi aranmaz.

  3- İlgili mevzuatta ayrıca bir eksiklik ilanı düzenlenmediğinden, başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Sisteme yüklenmesine dikkat edilmesi gerekmekte olup eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedilecektir.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1-Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişilerin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, varsa çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.

  2-Başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

  3- Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için Konkordato Komiseri Listesine kaydeder.

          


  KONKORDATO KOMİSERİ LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI VE LİSTELERİN İLANI

  1- Bölge kurulları tarafından, konkordato komiserinin, adı ve soyadı, uzmanlık alanı, mesleği, varsa akademik unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve bulunduğu yerleşim yeri belirtilmek suretiyle oluşturulan Konkordato Komiseri Listeleri Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurulları internet sayfalarında ilan edilir.

  2- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Konkordato Komiseri Listeleri ilan edilinceye kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın komiser görevlendirilmesine devam olunur ve bu komiserler listede bulunmasalar dahi mevcut dosyalardaki görevlerini tamamlar.

  Kamuoyuna ilanen duyurulur.


  Ek- 1 Başvuru Kılavuzu

  Ek- 2 Beyanname


  ÖZET

  16 Nisan 2020 tarihli ve 7244 SAYILI YENİ KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 12’inci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddede,

       “sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeği”

  düzenlemesine yer verilmişti.18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu sürenin üç ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.Buna göre sermaye şirketleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecekler geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilemeyecekler ve genel kurulları yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi veremeyecektir.

  Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17.5.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile söz konusu geçici maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştu.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/184) görüntülemek için tıklayınız.

  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre,düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

  Katılımcılar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport ile sınava katılabileceklerdir. Sınav Giriş Belgeleri sınavdan 1 hafta önce http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

  2020/3 Dönemi, YMM Sınav Tarihleri : 05-14 Aralık 2020

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 01.09.2020 - 30.09.2020

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 20.10.2020 - 16.11.2020

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30.09.2020 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları  gereklidir.

  Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon (TEOS) üzerinden alınacaktır

  İlk kez sınava katılacak adayların TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile TÜRMOB başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

  Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava ve tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

  YMM Sınavına ilişkin programa aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz

  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre,düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

  2020/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 19-20 Aralık 2020

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 01.09.2020 - 05.10.2020

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 19.10.2020 - 23.11.2020

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 05.10.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b.) gereklidir.

  İlk kez sınava katılacak adaylar TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra başvuru belgesinin yazıcı çıktısını sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı oldukları Odalara teslim edeceklerdir.

  Daha önce sınav başvuru onaylanmış, sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

  SMMM Sınavına ilişkin duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz

  Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha önce alınmış olan önlemlere ek olarak, TESMER Yönetim Kurulu’nun 09/09/2020 tarihli toplantısında alınan ve TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 10/09/2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan karar aşağıda belirtilmiştir.

   

  Eylül 2020 Staja Başlama Dönemi İçin Staja Başlama Son Tarihi

   

  Yeni koronavirüs salgınının istihdama olumsuz etkisi ve adayların staja başlamada yaşadığı güçlüklerin devam etmesi nedeniyle, “Staja giriş sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, Staj Yönetmeliği’nin 16 ve 19’uncu maddeleri kapsamında 1-10 Eylül 2020 döneminde stajını başlatmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar (Bu tarih dahil) stajlarını başlatabilecekleri; adayların staja başlamaya ilişkin ön başvurularının TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınması ve yaşamın normal akışına dönmesinden itibaren aday meslek mensuplarının, duyurulacak tarihler arasında stajın başlamasına ilişkin evrakları kayıtlı oldukları Odaya sunmaları,”

  4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşten Çıkarma yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/179) görüntülemek için tıklayınız.

  4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 26.MADDESİ KAPSAMINDA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

  Normalleşme Desteği

  1) 7252 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26 ’ncı madde ile kısa çalışma sonrası normal çalışma düzenine dönen özel sektör işverenlerine 3 ay süreyle normalleşme desteği verilecektir.

  2) 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesi ile pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenleri desteklenerek normalleşeme süreci hızlanacaktır.

  3) 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26 ncı madde eklenmiş olup, anılan madde ile, koronavirüs (Covid -19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, sosyal güvenlik maliyetinin azaltılmasını teminen işverene 3 ay süreyle teşvikten yararlanma imkanı sağlanacaktır.

  4) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26’ncı madde ile; yeni koronavirüs (Covid -19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan yada nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, sosyal güvenlik maliyetinin azaltılmasını teminen işverene 3 ay süreyle teşvikten yararlanma imkanı sağlanacaktır.

  5) Destek tutarı, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamıdır. Destek tutarı, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilir. Destek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  6) 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

  • 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulu nan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması ve işyerindeki kısa çalışmanın sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi,

  • 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

  Durumunda özel sektör işverenlerine 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, pirime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

  SORU VE CEVAPLAR

  Soru 1: Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?

  Cevap 1: 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ’ ncı maddesinde yer alan prim desteğinden, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.

  Soru 2: Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

  Cevap 2: Prim desteği uygulaması 1/8/2020 tarihinden itibaren başlayarak 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, üç ay süreyle uygulanacaktır. Destekten, sigortalı üç aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecektir. Prim desteğinin süresi Cumhurbaşkanımız tarafından 6 ay uzatılabilecektir.

  Soru 3: Prim desteği tutarı ne kadar?

  Cevap 3: Prim desteği kapsamında, destekten yararlanılacak sigortalıdan dolayı prime esas kazanç alt sınır (asgari ücret) üzerinden hesaplanan işçi ve işveren priminin tamamı işverenin Kurumumuza olan borçlarına mahsup edilmek üzere İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. Prim desteği tutarı, destekten yararlanacak sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde, aylık 1.103,6 TL olacaktır.

  Soru 4: Prim desteğinden yararlanabilmek için işveren tarafından yapılması gereken nedir?

  Cevap 4: İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için, destek kapsamına giren sigortalıyı e-SGK kanalıyla tanımlayarak, 2020/Ağustos ayına ait bildirgeden başlayarak ilgi kanun numarasını (07252) seçmek suretiyle, gerekli şartları da sağlamak kaydıyla prim desteğinden yararlanabilecektir. Bunun dışında, işverenlerin Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

  Soru 5: Prim desteği tutarı sigortalıya ödenir mi?

  Cevap 5:Prim desteği kapsamında sağlanan işçi hissesine denk gelen tutarın ödenmesi sigortalı tarafından işverenden talep edilemez.

  Soru 6: Prim desteğinden yararlanılan sigortalı için diğer teşviklerden yararlanılabilir mi?

  Cevap 6: Prim desteğinden yararlanılan sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

  Soru 7:Kısa çalışma ödeneği/ nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen işverenler hakkında ne yapılacaktır?

  Cevap 7: Kısa çalışma ödeneği/ nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçi 26 ncı maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden de yersiz yararlanmış sayılacağından, yersiz yararlanılan destek tutarları 5510 sayılı Kanuna göre işverenden gecikme cezası ve zammıyla birlikte tahsil edilecektir.

  4447 GEÇİCİ 26. MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26 ncı madde ile; yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, sosyal güvenlik maliyetinin azaltılmasını teminen işverene 3 ay süreyle teşvikten yararlanma imkanı sağlanacaktır.

  Destek tutarı, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamıdır. Destek tutarı, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilir. Destek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

  − 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/72020 tarihine kadar (bu tarih hariç) kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması ve işyerindeki kısa çalışmanın sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi,

  − 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihine kadar (bu tarih hariç) başvuruda bulunan nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

  Gerekmektedir.

  31/12/2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle her bir ay için;

  − Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı

  − Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar destekten yararlanılacaktır.

  Destekten yararlanılacak ortalama gün sayısı, Türkiye İş Kurumu tarafından Kurumumuza bildirilecektir.

  Kaynak: SGK/02.09.2020


  30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüm özel okullarda ( özel üniversiteler dahil ) eğitim-öğretim bedelinin KDV’si 1 Eylül 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında % 1’e indirilmiştir.

  ÖZET: 29/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında l Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için%8 olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı %1’e indirildi. Karar “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetleri kapsamadığından, bu hizmetler için %8 KDV uygulaması devam edecektir.

  İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/173) görüntülemek için tıklayınız.

  7252 sayılı kanun ile; Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Desteğinden yararlanan işçilerin; işyerindeki kısa çalışma ve ücretsiz izninin sona ermesi ve haftalık normal çalışma düzenine dönülmesi halinde uygulanacak olan SGK prim desteğinin 27.08.2020 tarih ve 35 sayılı genelgesi yayınlanmıştır

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/171) görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız

  Servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranıyla ilgili GİB özelgesini görüntülemek için tıklayınız

  Sayı: 84974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683

  Tarih: 12/08/2020

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

  (Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü)

  ACELE

  Sayı : 84974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683 12.08.2020

  Konu : Servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı

  İlgi : 04/08/2020 tarihli özelge talebiniz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin personel ve öğrenci taşıma faaliyeti ile iştigal ettiği belirtilerek 31/7/2020 tarihi itibarıyla personel taşıma faaliyetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

  Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

  Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (r) bendiyle yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8'e indirilmiştir. Aynı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinde bu Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, anılan Karar uygulaması bakımından servis taşımacılığı hizmetleri de yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilmekte olup, Şirketinizin 31/7/2020 tarihinden itibaren gerçekleştireceği personel taşımacılığı hizmetlerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

  31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız..

  YIL SONUNA KADAR KDV ORANI % 8’e ve % l’e İNDİRİLEN MAL VE HİZMET LİSTESİ 

  A -%1'e İNDİRİLENLER

  a) Sinema, tiyatro, müze giriş  ücreti

  b) Yeme-İçme Hizmetleri

  c) Konaklama Hizmetleri

  B - % 8'e İNDİRİLENLER

  a) İşyeri kiralama hizmeti,

  b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

  e) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler.

  d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

  e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

  f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

  g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

  ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onanmı (malzemeler hariç),

  h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onanmı (malzemeler hariç),

  ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onanmı (malzemeler hariç),

  i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

  n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

  o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

  p) Ekli II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

  r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

  s) Süs bitkileri ile çiçek teslimleri

  31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız..

  30/7/2020 TARİHLİ VE 2813 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

  KARAR

      MADDE 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,

    b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,

    e) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,"

      MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının eki Kararın I inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,”

      MADDE 3- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    “GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddeyi ihdas eden Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranlan uygulanır.”

    MADDE 4- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Karannın eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    “GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddeyi ihdas eden Karann 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranı uygulanır."

    MADDE 5- Bu Karar, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Mazine ve Maliye Bakanı yürütür.

  Bakanlar Kurulu Kararlarının Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi 3/2/2009  Sayısı 27130

  7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun” ile;

  *50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Güvenliği  Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

  *İşten  Çıkarma yasağı, belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin kapanması, faaliyetinin sona ermesi veya yapım işlerinin sona ermesi hallerinde geçerli olmayacak ve işçi çıkışı yapılabilecek. İşten Çıkarma yasağı 3’er aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

  *Kısa çalışma ödeneğinin süresi, sektörel veya toplu olarak Cumhurbaşkanı tarafından 31.12.2020 tarihine kadar  uzatılabilecek.

  *01.07.2020 tarihinden önce Kısa Çalışma Ödeneği veya Ücretsiz İzin desteğinden yararlananların, normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, işverenlere 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle  Asgari Ücret üzerinden hesaplanan tutarda Sigorta Prim Teşviki (Sigortalı ve İşveren  Hissesinin tamamı) sağlanacaktır. Ancak, teşvik süresi, işçinin Kısa Çalışma Ödeneği veya Ücretsiz İzin Desteği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/156) görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili kanunu görüntülemek için tıklayınız. 

  4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, pandemi nedeniyle verilen ücretsiz izinle birlikte kısa çalışma ödeneği alma durumu olması halinde Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olarak seçilmesi gerekmektedir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/148) görüntülemek için tıklayınız.

  1- 01/07/2020 tarihinden itibaren;

  − Kamu Kurumları

  − 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri,İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır.

  2- 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

  3- İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise Kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/147) görüntülemek için tıklayınız.

  Eğitim Programı Kesin Kayıt Formunu görüntülemek için tıklayınız

  07- 09 Ağustos 2020 tarihleri arasında Odamızda KGK Kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  BAŞVURU VE KAYIT : 07 Temmuz 2020 – 21 Temmuz 2020

  EĞİTİM PROGRAMI

  Denetimde Etik: 07 Ağustos 2020 / 7 Saat (1) Gün - KGK 7 Kredi (350 TL)

  Maliyet Denetimi: 08-09 Ağustos 2020 / 14 Saat (2) Gün - KGK 14 Kredi (700 TL)

  Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

  Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

  Eğitimler Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.

  Eğitim Programı En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır.

  Programa Kabulde Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.

  Eğitim Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.

  Bonus ve Maximum Kredi Kartınızla 9 Taksit Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Kayıt İçin Kesin Kayıt Formu ile birlikte 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.


  1) İthalat işlemlerinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi, ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olarak esas alınacaktır. Ayrıca “ihracat", "İade" ve 'Taşıma Ekipmanı" tanımları yapılmıştır.

  2) Üretim makinalarının bir parçası olarak değerlendirilen, bu makinalarda kullanıma yönelik olarak tasarlanan ve endüstriyel amaçlı üretime konu olan hammaddenin (kâğıt, kumaş, iplik, metalik levhalar vb. malzemelerin) taşınması, korunması ve kullanıma alınmasını sağlayan rulolar, makaralar, masuralar, rolikler ve bobinler ambalaj olarak değerlendirilmeyecektir. Alüminyum folyoların ve streç filmlerin ruloları, temizlik kâğıdı ruloları, ipliklerin makaraları gibi satış noktalarında ürünlerin satışa sunumu amacıyla kullanılan bobinler, makaralar, rulolar ve benzeri malzemeler ambalaj olarak değerlendirilecektir.

  3)Karayolu, demiryolu, deniz yolu ve havayolu taşımacılığında ürün/eşya/malzeme ile birlikte piyasaya arz işlemlerine konu edilen (iade alınmak şartı ile belirli bir teminat karşılığında verilenler dahil) ahşap, plastik, metal vb. malzemelerden imal edilmiş paletler, sepetler, konteynerler, kasalar ve benzerleri nakliye ambalajı olarak değerlendirilecek olup; ürün ile birlikte piyasaya arz işlemlerine konu edilmeyenler ise bu tanımın dışında tutulmuştur.

  4) Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito yönetim sisteminin kurularak Bakanlıktan onay alınması durumunda; depozito uygulaması dâhilinde geri toplanmak üzere piyasaya arz edilen ambalajlar için geri kazanım katılım payı beyanı verilecek ancak geri kazanını katılım payı ödenmeyecektir. Depozito uygulaması dâhilinde piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan miktarlar için ise geri kazanım katılım payı ödenecektir. Depozito uygulamalarına yönelik işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

  5) İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kâr amacı gütmeyen hayır veya insanî yardım kurum/kuruluşlarca dağıtılan ambalajlı ürünler için geri kazanını katılım payı yükümlülüğü oluşmayacaktır.

  6) Müşterilerine tek kullanımlık bardaklar ile sıcak/soğuk içecek ikramı yapmakta olan gerçek/tüzel kişilerin satış noktası olmaları sebebiyle sıcak/soğuk içecek ikramında kullandığı tek kullanımlık bardaklar için geri kazanım katılım payı yükümlülükleri bulunduğu hakkında örnek verilmiştir.Örneğin, faaliyet konusu sadece konfeksiyon ürünleri satışını gerçekleştirmekte olanlar bu kapsamdadır.

  7) Geri kazanım katılım payına tabi olan piyasaya arz edilmiş herhangi bir ürünün/ambalajlı ürünün son kullanım/tüketim tarihinin geçmesi nedeni ile piyasaya sürenlerce piyasadan geri toplatılması halinde iade uygulamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

  8) Okul içinde yer alan kantinlerde tek kullanımlık bardaklarla/tabaklarla içecek/yiyecek sunulması halinde, kantin işletmecileri satış noktası olarak değerlendirilmektedir. Kantin işletmecilerinin ürünlerini sunarken kullandığı tek kullanımlık bardaklar/tabaklar ambalaj kapsamında yer aldığından kantin işletmecileri piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olacaklardır.

  9) Yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygulamaları için açıklamalarda bulunulmuştur. Yeniden kullanılabilir ambalajlara yö nelik depozito uygulamaları kapsamında Bakanlıkça belirlenen Usul ve Esaslar kapsamında depozito uygulama planı hazırlanacak ve Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa sunulacaktır.

  10) Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğe tabi olan bitkisel yağlardan satış şekline (ambalajlı veya dökme) bağlı olmaksızın geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

  11) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zirai ilaç/bitki koruma ürünü olarak tanımlanan ürünlerin geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ürünler kapsamında olduğu belirtilmiştir. İlaç ithalatında geri kazanım katılım payı uygulaması örnekler yardımıyla açıklanmıştır.

  12) Yurt içinde araç üretimi yapan gerçek/tüzel kişiler; orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere temin ettiği lastikler (stepne lastikler de dahil) için geri kazanım katılım payı beyanı yapacak, ancak geri kazanım katılım payı ödemeyeceklerdir

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/141) görüntülemek için tıklayınız.


  Kısa çalışma süresi hangi  kararla ve ne kadar süreyle uzatılmıştır?

  30 Haziran 2020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Karar ile yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

  Kısa Çalışma süresi hangi  işyerlerinde uzatılmıştır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

  Kısa çalışma süresi hangi  işçiler için uzatılmıştır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önceaynı gerekçeyle uygulanmışkısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla uzatılan kısa çalışma döneminde de yararlanılabilecektir.

  Örneğin bir işyerinde A, B ve C isimli üç işçi için Mart, Nisan ve Mayıs aylarında haftalık kısa çalışma süresi 30/45 oranında bildirim yapılmak suretiyle yararlanılmış ise aynı kişiler için aynı kısa çalışma süresince 1 Temmuz 2020 den itibaren bir ay daha yararlanılabilecektir.Bu süreyi azaltmak isteyen işverenler güncelleme talebinde bulunabilecektir.

  Kısa çalışma uzatma işlemi hangi  dönemler için yapılacaktır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi 30/6/2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) sona ermiş olan işyerlerinde 1/7/2020 tarihi itibarıyla, devam edenler ise kısa çalışma bitiş tarihi itibarıylabir ay süreyle işyerinde kısa çalışma uygulanabilecektir.

  Örneğin kısa çalışma süresi 20/5/2020 tarihinde sona ermiş işyerinde kısa çalışma uzatma işlemi 1/7/2020 tarihi itibarıyla bir ay süre için yapılmış olacaktır. Kısa çalışma süresi 10/8/2020 tarihinde sona erecek işyerinde ise 11/8/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle uzatma işlemi yapılacaktır.

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönem için başvuru yapılacak mıdır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla kısa çalışma uzatma işlemi otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacaktır.

  Hem işverenlerin ve hem de işçilerin uzatma işleminin yapılması için  başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

   

  Uzatılan kısa çalışma  döneminde işveren yeni bir işçi ilave edebilecek midir?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla kısa çalışma uzatma işleminden yararlanılabilecektir.

  İşverenlerce Kovid-19 gerekçesiyle daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmış işçilerin dışında yeni bir işçi ilave edilmesi veya daha önce yararlanılan haftalık kısa çalışma süresinin artırılması imkanı bulunmamaktadır.

  Daha önce uygulanan kısa  çalışma döneminde Yasaya aykırı bir şekilde işçi çıkartılan ve bu nedenle kısa  çalışma uygulaması durdurulmuş işyerlerinde kısa çalışma süresi uzatılacak  mıdır?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışmadan yararlanabilmek için 4857/25-II kapsamı dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkartılmamış olması gerekir. Bu hükme aykırı işçi çıkartılmış olması nedeniyle kısa çalışma uygulaması durdurulan işyerlerinde uzatma işlemi yapılamayacaktır.

  Yeni bir hak sahipliği  olmadığı için kalan işsizlik ödeneği süresince kısa çalışma uygulamasından yararlananlar  uzatılan dönemde da yararlanabilecekler midir?

   

  Kısa çalışma ödeneği süresi işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyeceği için kalan işsizlik ödeneği süresini aşmamak kaydıyla bu işçiler de kısa çalışma uygulamasından yararlanabilecektir.

  Daha önce uygulanan kısa  çalışma döneminde işten çıkan veya emekli olanlar da uzatılan kısa çalışma  uygulamasından yararlanabilecek midir?

  Hayır

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönemde ilk bir haftalık süre için kısa çalışma ödeneği ödenecek midir?

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde ilk bir haftalık süre için kısa çalışma ödeneği ödenebilecektir.

  Uzatılan dönem için yeni bir  uygunluk tespiti yapılacak mıdır?

  Kısa çalışma uygulamasının uzatıldığı bir aylık dönem için İş müfettişlerince yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacaktır.

  Uzatma işleminden yararlanmak  istemeyen işverenlerin ne yapması gerekir?

  Kısa çalışma süresinin uzatılmasından yararlanmak istemeyen işverenler bu durumu bağlı olduğu İŞKUR birimine yazılı veya elektronik ortamda en seri şekilde bildirmesi gerekir.

  Kısa çalışma ödeneğinden  yararlanılan süre işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilecek midir?

  Yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış olan dönemin tamamında (ilk üç ay ve uzatılan bir ay) ödenen kısa çalışma ödeneği süresi hak edilmiş işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönemde işçilerin prim ödeme süreleri bakımından hak kazanma şartlarını sağlayıp  sağlamadığı kontrolü yapılacak mıdır?

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde işçilerin prim ödeme süreleri bakımından hak kazanma şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin yeni bir kontrol yapılmayacaktır. Daha önce Kovid-19 gerekçeli yapılan kısa çalışma uygulamasından yararlanan işçiler için uzatma işlemi yapılacaktır.

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönemde ne kadar kısa çalışma ödeneği ödenecektir?

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde de gün başına, daha önce Kovid-19 gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneği döneminde ödenen günlük tutar kadar ödeme yapılacaktır.

  Kısa çalışma ödeneği ne zaman  ödenecektir?

   

  Kısa çalışmanın uzatıldığı döneme ilişkin ödemeler de ödemenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın beşinde yapılacaktır.

  Ödeme tarihini öne çekmeye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

  Kısa çalışmanın uzatıldığı  dönemde genel sağlık sigortası primleri ödenecek midir?

   

  Evet

  Uzatılan kısa çalışma  döneminde nakdi ücret desteğinden yararlanılabilecek midir?

  Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için kısa çalışma ödeneğine hak kazanılmamış olması gerekir. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği ödenen dönem için nakdi ücret desteği ödenmesi imkanı bulunmamaktadır.

  İşyerinde fiilen kısa çalışma  uygulanmamasına rağmen işçilere kısa çalışma ödeneği ödendiğinin tespit  edilmesi halinde ne olacaktır?

   

  İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.


  30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2706 ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşçi Çıkarma Yasağı 1 ay uzatılmıştır.

  2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararını görüntülemek için tıklayınız

  2707 sayılı Cumhurbaşkanı kararını görüntülemek için tıklayınız

  Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine ertelenmiştir.

  VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

  kadar uzatılmasına,

  • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına

  oybirliği ile karar verilmiştir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İlgili KVKK Duyurusunu görüntülemek için tıklayınız


  Muhasebeciler Etik İkilemde Kaldıklarında Hangi Yöne Gidecekler? Örnek Olay-1 görüntülemek için; https://trmb.app/E4hf

  Temel İlkeler ile Uyuma Yönelik Tehditler Nelerdir? Örnek Olay-2 görüntülemek için; https://trmb.app/E4hh

  Tehditleri Değerlendirmede Üçüncü Taraf Testi Nasıl Uygulanır? Örnek Olay-3 görüntülemek için; https://trmb.app/E4hj

  Tehditleri Ele Almada Nasıl Bir Yol İzleriz? Örnek Olay-4 görüntülemek için; https://trmb.app/E4hl

  Bağımsızlık, Örnek Olay-5 (IESBA Etik Kurallar) görüntülemek için; https://trmb.app/E4lt  İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesine göre;

  20 Haziran C.tesi 09.00-15.00

  27 Haziran C.tesi 09.30-15.00

  28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

  Ancak Genelgenin 9-t fıkrası gereği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile çalışanları bu uygulamadan muaf tutulmuşlardır.

  İlgili Genelgeyi görüntülemek için tıklayınız

  Mücbir Sebep Kapsamında olmayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden e-DEFTER BERATLARINI aylık gönderme tercihinde bulunanlar için ŞUBAT-2020, Üç Aylık Gönderme tercihinde bulunanlar içinse OCAK-ŞUBAT-MART/2020 dönemlerine ait olanları 19 Haziran 2020’ye (yarın) kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 2020 e-Defter Berat Gönderme Takvimi aşağıda belirtilmiştir.


  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre,düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

  Katılımcılar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport ile sınava katılabileceklerdir. Sınav Giriş Belgeleri sınavdan 1 hafta önce http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

  2020/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Eylül 2020

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 15.06.2020 - 20.07.2020

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 20.08.2020 - 07.09.2020

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 20.07.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b.) gereklidir.

  İlk kez sınava katılmak için TEOS üzerinden başvuru yapacak adaylardan başvuru sırasında; sınav koşullarını sağladıklarını ve daha sonra TESMER tarafından duyurulacak tarihler arasında, staj ve sınava ilişkin evraklarını serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav dosyası ile bağlı oldukları Odalara teslim edeceklerine ilişkin taahhütname istenecektir.

  Daha önce sınav başvuru onaylanmış, sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

  SMMM Sınavına ilişkin programa aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz

  04 Temmuz  - 13 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2020-1 Dönem YMM Sınavı ile ilgili duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Katılımcılar, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport ile sınava katılabileceklerdir. Sınava Giriş Belgeleri, sınavdan bir hafta önce htttp://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.


  5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre,düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

  Katılımcılar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport ile sınava katılabileceklerdir. Sınav Giriş Belgeleri sınavdan 1 hafta önce http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

  2020/2 Dönemi, YMM Sınav Tarihleri : 19-28 Eylül 2020

  İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 15.06.2020 - 20.07.2020

  Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 15.08.2020 - 31.08.2020

  İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 20.07.2020 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları  gereklidir.

  Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon (TEOS) üzerinden alınacaktır

  İlk kez sınava katılacak adayların TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile TÜRMOB başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

  Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava ve tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

  YMM Sınavına ilişkin programa aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz

  ÖNEMLİ DUYURU (GİB’den yapılan açıklama)

  518 sayılı VUK Genel Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan 65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI nedeniyle mücbir sebep kabul edilen ve süresinde verilmeyen dönemlere ait beyanname ve bildirimler sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15 inci gün olan 16/6/2020 günü sonuna kadar verilecek, bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

  İlgili TÜRMOB Yazısını Görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili GİB duyurusunu görüntülemek için tıklayınız

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’i görüntülemek için tıklayınız.

  − 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih d ahil) “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla SGK’ ya göndermeleri gerekmektedir.

  − 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için;

  Altı aylık yasal süre içinde SGK’ ya başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 1/6/2020 tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini, en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklenmesi gerekmektedir

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/125) görüntülemek için tıklayınız.

  1- Mücbir Sebep Kapsamında Olmayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde, Aylık berat gönderme tercihinde bulunanlar için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunanlar için ise Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemlerine ait e-defter beratları 19 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır. (Tüm Mükellefler için uzamış oldu)

  2- Bilindiği gibi Gelir Vergisi Mükellefleri ile Mücbir Sebep Kapsamındaki Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bu dönemlere ait e-defter beratları 518 sayılı tebliğ ile 27/07/2020 tarihine ertelenmişti.

  3- Mücbir Sebep Kapsamında olmayan Kurumlar Vergisi Mükellefleri Aralık-2019 ve Ocak-2020 dönemlerine ait e-defter beratlarını 01 Haziran 2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.  Tarih:28/05/2020

  Sayı:VUK-131/2020-10


  T.C.

  HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

   

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131

  Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31 Mayıs 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

  Tarihi: 28/05/2020

  Sayısı: VUK-131/2020-10

   

  1. Giriş:

  Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

  e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.

   

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  E-smm HAKKINDA

  E-İMZA SÜRECİ DEVAM EDEN SERBEST MESLEK ERBAPLARI e-SMM UYGULAMASINA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEĞİNE DAİR GİB DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR.

  İlgili GİB duyurusunu görüntülemek için tıklayınız.

  DUYURUYA GÖRE:

  1- e-smm başvuruları mükellefin portal üzerinden kendisi veya entegretör firma aracılığı ile 1 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

  2- 1 Haziran 2020 tarihine kadar e-imzaya başvurmamış veya başvurduğu halde gelmemiş olanlar bu tarihi kadar (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer verilen “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden yapabileceklerdir.

  3- 1 Temmuz 2020 tarihine kadar her halükarda e-imzanın temin edilip, bu tarihten itibaren makbuzların e-smm olarak düzenlemesi zorunlu olacaktır.

  4- 1 Haziran-30 Haziran arasında e-smm kullanmaya başlanılmadıysa Serbest Meslek Makbuzları kağıt ortamında kesilebilecektir.

  e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler.

  e-SMM uygulaması, 01.06.2020 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyeti gerçekleştirilen mükellefler için zorunlu olarak başlayacaktır. Yaşadığımız salgın sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle özellikle e-İmza temini sürecinde bazı zorluklar yaşanmaktadır. 

  Ancak 509 sayılı VUK Genel Tebliğinde;•

  e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükelleflerin, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e- Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenlemeye devam edebilecekleri,

  •Aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerektiği,

  •e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesinin zorunlu olduğu ve kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezaların tatbik edileceği, belirtilmiştir. Buna göre serbest meslek faaliyetinde bulunan mükelleflerin 30/06/2020 tarihinde kadar serbest meslek makbuzlarını kağıt ortamında düzenlemeleri mümkündür. Halen yapmamış olanlar için Haziran ayı sonuna kadar e-SMM başvurularının tamamlanması hususunu önemle hatırlatırız.

  22.05.2020


  Güncellenmiş 2020 Yılı Sınav Takvimini Görüntülemek İçin Tıklayınız

  Yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020/1. Dönem YMM ve SMMM Sınav tarihleri belirlenerek, 2020 Yılı Sınav Takvimi güncellenmiştir.

  Bilindiği üzere, 14 – 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2020/1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nın ve 4 – 13 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacak olan 2020/1. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı’nın yapılması yeni koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

  Yapılması ertelenen sınavların, 2020 yılı içerisinde yapılabilmesini sağlamak ve mevzuatta düzenlendiği şekli ile bir yılda tüm sınavları yapabilmek üzere, Yönetim Kurulumuzun 20/05/2020 tarih ve 19 sayılı kararı ile 2020 yılı sınav takvimi ekte yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  Bu çerçevede;

  1. 2020/1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak ve bu sınava daha önce sınava girme hakkı kesinleşen adaylar katılabilecektir. Adaylar,başvurularında tercih ettikleri sınav konularında ya da sınav illerinde değişiklik yapamayacak ve sınav başvurularını geri çekemeyeceklerdir.

  2. 2020/1. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı, 4-13 Temmuz 2020 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacak ve bu sınava daha önce sınava girme hakkı kesinleşen adaylar katılabilecektir.Adaylar, başvurularında tercih ettikleri sınav konularında değişiklik yapamayacak ve sınav başvurularını geri çekemeyeceklerdir.

  3. 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan 2020/2. dönem Staja Giriş Sınavı başvuruları ve 26 –27 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2020/2. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı başvuruları, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak alınacak,adaylardan başvuruları sırasında taahhütname istenecek ve adayların yaşamın normal akışına dönmesinden itibaren TESMER tarafından duyurulacak tarihler arasında, staj ve sınava ilişkin evraklarını kayıtlı oldukları Odalara sunacaklardır.

  4. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavları 2020/2. dönem sınavından başlamak üzere Ankara ve İstanbul illerinin yanı sıra İzmir ilinde de yapılacaktır.


  TÜRMOB e-Dönüşüm Asistan Uygulaması ve Uygulama Yönlendirme Kılavuzu

  e-Dönüşüm Teknik Asistanı ile e-dönüşüm başvuru ve uygulamaları için gerekli tüm mali mühür, java gibi gerekli driverların otomatik kurulumu ve uygulama kılavuzu ile otomatik yönlendirmeler yapılmaktadır. Sayfa Meslek mensuplarının e-Dönüşüm Danışmanı olacak niteliktedir

  TÜRMOB e-Dönüşüm Kılavuz Uygulama sayfasını görüntülemek için tıklayınız

  TÜRMOB e-Dönüşüm Asistanını buradan indirebilirsiniz. 

  TÜRMOB Asistan Uygulaması Genel Kullanım videosunu görüntülemek için tıklayınız. | (Java, TÜRMOB e-İmza, Mali Mühür, e-Beyanname)


  TÜRMOB e-Dönüşüm asistan içeriği
  İçerik
  Açıklama
  Mali Mühür ve Java Kurumları
  ilekamusm.gov.tr adresinden almış olduğunuz mali mühür ve işletim sisteminize uygun Java kurulumları yapılmaktadır.
  TÜRMOB e-İmza ve Java Kurulumları
  ilewww.turmobeimza.com.tr adresinden almış olduğunuz e-İmza ve işletim sisteminize uygun Java kurulumları yapılmaktadır.
  GIB İmzalama Aracını Çalıştır
  Bildiğiniz üzere GIB İmzalama aracı Java desteği bulunmayan chrome tabanlı tarayıcılar ile e-defter, e-fatura vb. portal ekranlarında çalışma ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.
  e-Beyanname Programı İndir
  İle ebeyanname.gib.gov.tr adresindeki ebeyanname programını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
  Java Kurulumları
  İle bilgisayar işletim sisteminize uygun Java kurulumlarını gerçekleştirebilirsiniz.
  Akisp11.dll
  ile başvuru sırasında ihtiyaç duyulan (e imza ya da mali mührün sertifikasının okunamadığı durumlarda ilgili dosya çalıştırıldığında sistminzide gerekli ayarlamalar otomatik yapılmaktadır.


  e-İmzanızı anında odamızdan teslim alabilirsiniz

  TÜRMOB'un e-imza projesi kapsamında, odamız ile Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. ( e-güven) arasında anlaşma imzalanmıştır.

  Anlaşma gereği e-imza almak isteyen meslek mensubu , aday meslek mensubu ve TÜRMOB üyesi olmayan gerçek kişiler (avukat, doktor, veteriner hekim gibi),

   www.turmobeimza.com.tr web sayfasından online başvuru ve ödemelerini gerçekleştirdikten sonra, odamıza bizzat kendileri gelerek hiç zaman kaybetmeden e-imzalarını teslim alabileceklerdir.

  TÜRMOB üyesi olmayan gerçek kişilerin başvuru sonrası sertifika sözleşmesini doldurarak odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

  Not: Yasa gereği e-imzanın kişinin kendisine teslim edilmesi zorunlu olduğundan başkası adına teslim alınması mümkün değildir.
  Ekteki İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile 23-24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağından, genelgenin 3-v bendi ile SMMM meslek mensupları ile yanlarında çalışanlar muaf tutulmuşlardır.

  İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Özel Mevzuat Sirkülerini (2020/117) görüntülemek için tıklayınız.


  ÖZET :

  1- 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden

  a) 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Haziran 2020 tarihinde,

  b) 1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyete başlamış olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna,kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundadırlar. 

  Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; e-İmza araçları ya da Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, söz konusu Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.

  2- 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

  3-2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

  4- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin;

  ⎯ Aralık/2019, Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemlerine ait e Defterlerini 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

  ⎯ Mart/2020 dönemlerine ait e-Defterlerini 30 Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar,oluşturmaları ve imzalamaları gerekmektedir.

  5- Vergi levhalarının 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırılması gerekmektedir


  Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların herhangi bir nedenle evlerinden ayrıldıkları andan itibaren evlerine tekrar geri dönünceye kadar maske takmalarının ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirildiği bildirildi.

  Açıklamada, vatandaşların alan, meydan, sokak ve iş yerlerinde maskesiz bulunmalarına izin verilmeyeceği, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

  Sokağa çıkma yasağı kapsamından muaf tutulan meslektaşlarımızın ve personellerinin maskesiz olarak dışarı çıkmamalarını önemle belirtiriz.

  Odamızdan ücretsiz Maske ve Siperlik dağıtımı, 09.00-15.00 saatleri arası devam edecektir

  İŞKUR’dan kısa çalışma ödeneği alan mükelleflerin Nisan ayına ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi verilirken beyanname onaylanmadan önce SGK bildirgesindeki eksik günleri ile İŞKUR sisteminde KÇÖ olarak ödeme yapılan günlerin karşılaştırılması (kontrol edilmesi) daha sonraki süreçlerdeki düzeltme yapılması zorunluluğunun önüne geçecektir.

  İşkur işveren sistemindeki Kısa Çalışa Ödeneği Gerçekleşen Ödeme Raporunu https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden işveren şifresi ile girerek kontrol edebilirsiniz.


  e-Dönüşüm Teknik Asistanı ile e-dönüşüm başvuru ve uygulamaları için gerekli tüm mali mühür, java gibi gerekli driverların otomatik kurulumu ve uygulama kılavuzu ile otomatik yönlendirmeler yapılmaktadır. Sayfa Meslek mensuplarının e-Dönüşüm Danışmanı olacak niteliktedir

  TÜRMOB e-Dönüşüm Kılavuz Uygulama sayfasını görüntülemek için tıklayınız

  TÜRMOB e-Dönüşüm Asistanını buradan indirebilirsiniz. 

  TÜRMOB Asistan Uygulaması Genel Kullanım videosunu görüntülemek için tıklayınız. | (Java, TÜRMOB e-İmza, Mali Mühür, e-Beyanname)


  TÜRMOB e-Dönüşüm asistan içeriği
  İçerik
  Açıklama
  Mali Mühür ve Java Kurumları
  ile kamusm.gov.tr  adresinden almış olduğunuz mali mühür ve işletim sisteminize uygun Java kurulumları yapılmaktadır.
  TÜRMOB e-İmza ve Java Kurulumları
  ile www.turmobeimza.com.tr  adresinden almış olduğunuz e-İmza ve işletim sisteminize uygun Java kurulumları yapılmaktadır.
  GIB İmzalama Aracını Çalıştır
  Bildiğiniz üzere GIB İmzalama aracı Java desteği bulunmayan chrome tabanlı tarayıcılar ile e-defter, e-fatura vb. portal ekranlarında çalışma ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.
  e-Beyanname Programı İndir
  İle ebeyanname.gib.gov.tr adresindeki ebeyanname programını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
  Java Kurulumları
  İle bilgisayar işletim sisteminize uygun Java kurulumlarını gerçekleştirebilirsiniz.
  Akisp11.dll
  ile başvuru sırasında ihtiyaç duyulan (e imza ya da mali mührün sertifikasının okunamadığı durumlarda ilgili dosya çalıştırıldığında sistminzide gerekli ayarlamalar otomatik yapılmaktadır.

  Sokağa çıkma yasağı muafiyet genelgesi” nda yaşanan belirsizlikler nedeniyle, Bakanlıkla yapılan görüşmelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan meslek mensupları için kısıtlamanın yurt genelinde devam ettiği, Genelge ile getirilen muafiyetin bu durum da olan meslek mensuplarını kapsamadığı belirtilmiştir.

  İçişleri Bakanlığının Genelgesi uyarınca meslek mensuplarının sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yapılan kontrollerde mesleki kimliklerini göstermeleri yeterli olup ayrıca bir izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.Meslek mensuplarının yanlarında çalışanlar için ise meslek mensuplarının aşağıdaki yazıyı düzenlemeleri, çalışanların bu yazı ile birlikte SGK İşe giriş bildirgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir

  Çalışanlara düzenlenecek yazı için tıklayınız

  TÜRMOB un ilgili yazısını görüntülemek için tıklayınız.

  Sokağa çıkma yasağı muafiyet genelgesi” nda yaşanan belirsizlikler nedeniyle, Bakanlıkla yapılan görüşmelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan meslek mensupları için kısıtlamanın yurt genelinde devam ettiği, Genelge ile getirilen muafiyetin bu durum da olan meslek mensuplarını kapsamadığı belirtilmiştir.

  İçişleri Bakanlığının Genelgesi uyarınca meslek mensuplarının sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yapılan kontrollerde mesleki kimliklerini göstermeleri yeterli olup ayrıca bir izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.Meslek mensuplarının yanlarında çalışanlar için ise meslek mensuplarının aşağıdaki yazıyı düzenlemeleri, çalışanların bu yazı ile birlikte SGK İşe giriş bildirgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir

  Çalışanlara düzenlenecek yazı için tıklayınız

  TÜRMOB un ilgili yazısını görüntülemek için tıklayınız.

  İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen son genelge ile Mali Müşavir meslektaşlarımız ve yanlarında çalışanlar 31 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklardır. Yeni genelgeye göre Meslektaşlarımızın ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı olan günlerde işyerlerine gitmelerinde bir engel yoktur. Belirtilen günler için herhangi bir makamdan izin alınması zorunlu değildir, yanlarında bunları tevsik edici belgeleri bulundurmaları yeterlidir. (Vergi levhası, faaliyet belgesi, işe giriş bildirgesi vs). Uygulamada alınacak yeni kararlar ve gelişmeler olması halinde sizlere buradan ayrıca duyurulacaktır.

  İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesini görüntülemek için tıklayınız.

  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

    

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/130

   

  Konusu: 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

  Tarihi: 12/5/2020

  Sayısı: VUK-130/ 2020-9

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

  Duyurulur.

   

  Bekir BAYRAKDAR  

  Gelir İdaresi Başkanı

   

  ÖZET

  510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla SGK’ ya göndermeleri gerekmektedir. 31/5/2020 tarihinden sonra“e-SGK /İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi”ekran vasıtasıyla SGK’ ya gönderilecek iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.

  İlgili TÜRMOB Özel Mevzuat Sirkülerini (2020/112) görüntülemek için tıklayınız.


  ÖZET

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması hakkında düzenleme yapıldı.

  1.Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın,mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.

  2.İade talepleri nakden veya mahsuben yapılabilecektir.

  3.Yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden ve mahsuben iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilecektir.

  4. Buna karşılık alt mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba - Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara ilişkin olarak ise belirli oranlarda teminat gösterilerek iade yapılabilecektir.

  5.Mahsuben iade taleplerinde KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba - Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara is abet eden kısmın mahsuben iadesi;

  ⎯HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

  ⎯İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

  ⎯HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMMraporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

  6. Nakden iade taleplerinde KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba - Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

  ⎯HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

  ⎯İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

  ⎯HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir

  7. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

  518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4’üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilir ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/110) görüntülemek için tıklayınız.

  ÖZET

  1) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39,24 TL, aylık 1.177,2 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

  2) Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler,“https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverence yapılmalıdır.

  3) 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir.

  4) Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için;

  − 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

  − Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

  − Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

  − SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

  − Veya 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamamak,

  Şartlarının oluşması gerekmektedir.

  İlgili TÜRMOB Özel Mevzuat Sirkülerini (2020/107) görüntülemek için tıklayınız.


  24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 


  Tarih:21/04/2020

  Sayı:VUK-129/ 2020-8

  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

    VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/129

  Konusu: 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

  Tarihi: 21/4/2020

  Sayısı: VUK-129/ 2020-8

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.

   

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  Vergi Usul Kanunu 128 Nolu Sirküler ile;

  1- Mücbir sebep kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır.

  2- Basit Usul Mükelleflerin, 30 Nisan 2020 tarihine kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat- Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 tarihine uzatılmıştır.


  Tarih: 20/04/2020

  Sayı: VUK-128/2020-7


  T.C.

  HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/128

   

  Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

  Tarihi: 20/04/2020

  Sayısı: VUK-128/2020-7

  1. Giriş:

  Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

  518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  3. Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

  30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.

   

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  Tarih: 17/04/2020

  Sayı: VUK-127/ 2020-6

  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

    VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/127

  Konusu: 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.

  Tarihi: 17/4/2020

  Sayısı: VUK-127/ 2020-6

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.

   

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı

  * Kanunla getirilen yeni düzenlemeler:

  • Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçiler için üç ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği işsizlik fonundan karşılanacaktır. İşçinin bildirilenin aksine işyerinde çalıştığının tespiti halinde işverene her bir işçi ve her ay için aylık asgari ücret tutarında ceza uygulanacaktır.

  • Covid-19 sebebiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin yanlış beyanı halinde yersiz ödemeler yasal faizi ile beraber işverenden tahsil edilecektir.

  • 4857 sayılı kanuna göre her türlü iş veya hizmet sözleşmesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecektir.

  • Sermaye şirketleri 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

  • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.

  • Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 aya kadar ertelenmektedir.
  • Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri ile tüm SGK prim ödemeleri 3 ay ertelenmektedir.
  • Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının su tüketimine bağlı alacakları erteleniyor.
  • Belediyelerden ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 3 aylık süreyle ve meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecektir

  • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan vadesi 1/2/2020 tarihi itibarıyla geldiği ödenmemiş olan alacaklarının asılları yapılandırılmakta ve fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

  • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 4 ay süreyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılması imkanı getirilmektedir. Düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/97) görüntülemek için tıklayınız.

  17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı kanunu görüntülemek için tıklayınız  Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetvelini veremeyen mükellefler mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli veri girişi erteleme taleplerini 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurmaları halinde bu süreyi 4 aya kadar uzatabileceklerdir.  Kısa  Çalışma Ödeneğinde Örneklerle Bordro Uygulamalarına ilişkin TÜRMOB eğitim  videosunu izlemek için tıklayınız…

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TOBB Başkanlığı,  Oda Başkanımızın ve TURMOB’un Katılımıyla gerçekleştirilen Kısa Çalışma Ödeneği  Uygulama Sorunları konulu Telekonferansın ayrıntılarıyla ilgili TURMOB Özel  Sirküleri görüntülemek için tıklayınız.

  Kısa Çalışma Ödeneği ile İlgili SGK'nın hazırlamış olduğu  Rehber(Soru-Cevaplı) görüntülemek için tıklayınız

  Kısa Çalışma Ödeneği Örnek Bordrolar görüntülemek için  tıklayınız 

  Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodu  Oluşturulmasıyla ilgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-93) görüntülemek için  tıklayınız.

  Zorlayıcı Sebepler Halinde Çalıştırılmayan Sigortalılara Ödenen  Ücretler ve Sigorta Primleriyle ilgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (  2020-90) görüntülemek için tıklayınız.

  Corona Virüs nedeni ile “Çalışma Hayatında Uygulanabilecek  Düzenlemelere İlişkin” TÜRMOB eğitim videosu

  Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken  Hususlar (TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/82) görüntülemek için tıklayınız.

  Kısa  Çalışma Ödeneği Hakkında İş - Kur Duyurusu

  Kısa  Çalışma Ödeneği Başvuru Süreçleri ile İlgili Video

  Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritasını  Görüntülemek için tıklayınız

  İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği Talep Formunun Doldurulması Video  Görüntülemek için tıklayınız.

  İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği İşçi Listesinin Doldurulması Video  Görüntülemek için tıklayınız.

  Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki TÜRMOB Sirkülerini (2020-71)   görüntülemek için tıklayınız.

  ÖZET

  518 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep haline ilişkin olarak mükelleflerin mücbir kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli, komisyonların kurulması ile komisyonların çalışma usul ve esaslarına ilişkin 2020/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi yayımlandı.

  1) Mükellefin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla (24 Mart 2020) vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır. Ana faaliyet kodundan kasıt,mükelleflerin sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan altı haneli NACE meslek kodudur.

  2) Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır ve sicil kayıtlarındaki ana faaliyet kodu yeni duruma göre düzeltilir.

  3) Bu kapsamdaki başvurular, "Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu" eklenmek suretiyle İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılır. Fiilen iştigal edilen ana faaliyet konusunu ispat etmeye ilişkin tüm belgeler bu Rapora eklenir.

  4) Ana faaliyet kodu değişikliği için; mükellefin esas alınmasını istediği ana faaliyet alanından elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması gerekmektedir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-92) görüntülemek için tıklayınız.

  4 Nisan 2020 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 31089

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
  (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
  TEBLİĞ (SIRA NO: 8)

  MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde,”
  MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

  Tarihi

  Sayısı

  18/2/2017

  29983

  Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

  Tarihi

  Sayısı

  1-

  21/12/2017

  30277

  2-

  29/5/2018

  30435

  3-

  27/10/2018

  30578

  4-

  27/7/2019

  30844

  5-

  9/2/2020

  31034  4 Nisan 2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız

   

  ÖZET

  Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin” 13/5. maddesine dayanılarak, “Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi...” şeklindeki Ticaret Bakanlığı duyurusunun tüm şirketlere yapılması istenilmiştir. 

  TOBB Genel Sekreterliği 01.04.2020 tarih ve 34221550-045.02-3392 sayılı yazısıyla Ticaret Bakanlığı’nın gereği için göndermiş olduğu bu duyuruyu tüm Oda ve Borsalara iletmiş bulunmaktadır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-87) görüntülemek için tıklayınız.

  SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

  ÖZET:

  SGK tarafından yapılan düzenlemeye göre; Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

  − 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 2/11/2020 tarihine, (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle),

  − 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine,

  − 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine,

  − 65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar 

  Ertelenmiştir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-86) görüntülemek için tıklayınız.

  Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Duyurusunu görüntülemek için tıklayınız.

  Prim Ödemelerinin Ertelenmesi ile İlgili Açıklamaları görüntülemek için tıklayınız

  ÖZET:

  KDV Uygulama Genel Tebliğine göre 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında KDV tevkifatı uygulanmamaktadır.

  Bu mükellefler adına 01 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde kısmi KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

  Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerden gerçekleştirdikleri kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında ise KDV tevkifatı uygulaması devam etmektedir.

  Mücbir sebep halinin tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulamasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-85) görüntülemek için tıklayınız.

  Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ve Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Sunu eğitim dokümanı yayınlanmıştır. İlgili belgelere aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ve http://see.tesmer.org.tr adresli internet sitesindeki “Kurumlar Vergisi 2020” başlığından ulaşabilirsiniz.


  1-Mali Müşavirlik Mesleki Şirketlerin Mücbir Sebep Kapsamına alınması gerektiğine dair HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’na gönderilen talep yazısı

  2-Nisan ve Mayıs aylarına ait tüm beyan ve bildirimlerin 27/07/2020 tarihine ertelenmesi ile ilgili HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’na gönderilen talep yazısı

  3-SGK’na yapılan bildirimler ve ödemelerinin ertelenmesi talebine ait yazısı

  4-Ekonomi Bilim Kurulu Kurulması ile ilgili HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’na gönderilen öneri yazısı

  5-Yıllık İşletme Cetvellerinin ileri tarihe ertelenmesi ile ilgili SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’na gönderilen talep yazısı

  6-Kısa Çalışma Ödeneğinde Tespit Edilen Sorunlarla ilgili TOBB’a gönderilen yazısı

  7-Kısa Çalışma Ödeneğinde Tespit Edilen Sorunlarla ilgili İŞKUR’a gönderilen yazısı

  8-Kısa Çalışma Ödeneğinde Tespit Edilen Sorunlarla ilgili AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’na gönderilen yazısı


  MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI

  Tüm Dünyada yaşanmakta olan salgın hastalık nedeni ile Ülkemizde de Bazı Vergi Beyannameleri ve bildirimlerin verilme ve ödeme tarihleri ertelenmiştir.

  Ertelemeye ilişkin düzenlemeleri içeren 518 Seri numaralı VUK Genel Tebliği; 24.04.2020 gün ve 31078 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  MÜCBİR SEBEP:

  518 Sayılı VUK Genel  Tebliğin;

  MADDE 3 - (1) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

  a-) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

  b-) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

  c-) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

  01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında  mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

  NOT: MÜCBİR SEBEP HALİNDEN  FAYDALANACAK MÜKELLEF GRUPLARI DETAY LİSTESİ YAZIMIZ EKİNDİR.

  (2) Birinci fıkrada bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.

  (3) Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır.

  65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi

  MADDE 5 - (1) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

   Vergi ödevlerinin ertelenmesi

  MADDE 6 - (1) 5 inci madde kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

  (2) 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır

  (3)Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

  3-Diğer hususlar

  MADDE 7 - (1)Sokağa çıkma yasağının, 3 üncü madde kapsamında ilan edilen mücbir sebep tarihleri aralığında sona ermesi halinde, 5 inci madde kapsamında mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler, 3 üncü madde kapsamında bulunmaları koşuluyla, sona erme tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılır.

  (2)Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

  MÜCBİR  SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK MÜKELLEF GRUPLARI

  1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri

  Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar

  2. Demir Çelik ve Metal Sanayii

  Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi, çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş),çelik barların ve içi dolu profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı, açık profillerin, nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya katlama yöntemiyle imalatı, çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı, alüminyum folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil),alüminyum imalatı (işlenmemiş halde), kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil), kalay imalatı (işlenmemiş halde), çinko imalatı (işlenmemiş halde) gibi demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı

  3. Otomotiv

  Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende satışı ile otomotiv yan sanayi

  4. Lojistik-Ulaşım

  Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri, havaalanı işletmeciliği, hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri

  5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri

  Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler

  6. Konaklama

  Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri, kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler

  7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

  Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler, dönerci, pizzacı, dondurmacı, çorbacı vb.

  8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri

  Doğal pamuk elyafının imalatı, doğal yün ve tiftik elyafının imalatı, suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi, kot kumaşı imalatı, pamuklu dokuma kumaş imalatı, keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş imalatı, havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting kumaş imalatı gibi kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalatı ve satışı

  9. Etkinlik ve Organizasyon

  Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri ile halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri

  10. Sağlık  Hizmetleri

  İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, diyaliz merkezleri, özel hekimlik faaliyetleri, diş hekimliği faaliyetleri, yatılı bakım faaliyetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri gibi sağlık faaliyetleri

  11 Mobilya İmalatı

  Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb.'leri ile iskeletlerinin imalatı, büro ve mutfak mobilyaları imalatı, yatak imalatı, yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer gibi mobilyaların imalatı

  12. Madencilik ve  Taş Ocakçılığı

  Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, alüminyum gibi madenlere yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş ocakçılığı gibi madenciliğe yönelik faaliyetler

  13. İnşaat

  Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar ile ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, sıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama ve işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri

  14. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

  Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarının imalatı

  15. Araç Kiralama

  Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması

  16. Basılı Yayın ve Matbaacılık

  Ders ve çocuk kitaplarının, gazetelerin, dergi ve süreli yayınların yayımı gibi basılı yayın hizmetleri, gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri ve ciltçilik gibi hizmetler

  17. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tamamı

  Çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç elde eden mükellefler  Bu sayfada; ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanıp, yararlanamadığına ilişkin sorgu sonuçlarına ulaşılmaktadır.

  Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodları dikkate alınmıştır.


  TESMER’nin 26/03/2020 tarihli yazısına istinaden;

  1-2020/1 Dönem SMMM ve YMM sınavları ile 2020/2 Dönem SGS, SMMM ve YMM sınav başvuruları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

  2-2020/1 SGS Sınavında Başarılı olan adaylar Stajlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar başlatabilecekler.

  3-Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalandırılacak Aday Meslek Mensuplarının bu süredeki çalışmaları SGK aylık Prim ve hizmet Bildirgelerinde eksik gün nedeni “18- Kısa Çalışma Ödeneği” bildirilmek kaydı ile staj süresinden sayılacaktır.

  4-Aday meslek mensuplarının 31 Mart 2020 tarihine kadar ödemeleri gereken e-Stajyer (e-USE) uzaktan eğitim katkı payları 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir.

  TESMER'in karar yazısını aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  Kısa Çalışma Ödeneği Şartlarında Değişiklik yapan, Konaklama Vergisi Erteleyen ve Asgari Ücret Desteğini Belirleyen 7226 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

  26 Mart 2020 tarih ve 31080 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlan 7226 Sayılı Kanunu görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-81) görüntülemek için tıklayınız.

  Mücbir Sebep Kapsamında Değerlendirilecek Sektörleri Belirleyen ve Bu Sektörlerin Beyan ve Bildirimlerini Erteleyen ve 65 Yaş Üzeri Mükellef ve Meslek Mensuplarının Durumunu Açıklayan 518 Sayılı VUK. Genel Tebliği

  24 Mart 2020 tarih ve 31078 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan mücbir sebep kapsamında değerlendirilecek sektörleri belirleyen ve bu sektörlerin beyan ve bildirimlerini erteleyen ve 65 yaş üzeri mükellef ve meslek mensuplarının durumunu açıklayan 518 sayılı VUK. Genel Tebliğini görüntülemek için tıklayınız

  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı  

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/126

  Konusu: 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması

  Tarihi: 23/03/2020

  Sayısı: VUK-126/ 2020-5

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  3. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

  31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  4. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

  31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.

  Bekir BAYRAKDAR              

  Gelir İdaresi Başkanı 

  AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN

  E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

  HAKKINDA DUYURU

  13/03/2020

  Günümüzde dijital dönüşüm süreciyle birlikte, teknolojik gelişmelerin hızlanması hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı da teknolojiye uygun hedefler ortaya koymuştur. Özellikle e-belge uygulamaları ile Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında mükellef grupları arasında haksız rekabetin engellenmesi, kâğıt belge kullanımından kaynaklanan maliyetlerinin azaltılması, standart belge formatlarının oluşturulması ve kamu hizmeti kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir.

  e-Belge uygulamalarımızın tüm mükellef gruplarımızca yaygın olarak kullanımını sağlamak amacıyla; 19/10/2019 tarihinde 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

  Ayrıca, mezkur Genel Tebliğin Başkanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde; Genel Tebliğde yapılan düzenlemeler ile uygulama kapsamında Başkanlığımıza iletilen ve özellik arz eden hususları açıklığa kavuşturmak ve e-İrsaliye uygulamasının daha kolay anlaşılmasını sağlamak üzere 29/02/2020 tarihinde ebelge.gib.gov.tr adresinde “e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu” da yayınlanmış bulunmaktadır. Söz konusu kılavuza (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf) adresinden de ulaşabilmektedir.

  Mezkur Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. e-İrsaliye uygulaması, kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda (belli şartlar altında kağıt ortamda) iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır. e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

  Bu düzenleme kapsamında Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan tüm mükellefler rafineriler, dağıtım şirketleri, depolama şirketleri, akaryakıt istasyonu bayiler ve diğer lisans sahipleri) 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.

  Ayrıca yukarıda belirtilen mükelleflerden, 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) işe başlayacak olanlar için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

  e-İrsaliye uygulamasına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için “e-İrsaliye” veya kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

  Mükelleflerimiz e-İrsaliye uygulamasından, e-Fatura uygulamasından yararlandıkları yöntemden farklı bir yöntemle, özel entegratör yönteminden yararlanıyor olmaları halinde ise e-Fatura uygulaması kapsamında hizmet aldıkları özel entegratörden farklı bir özel entegratör ile yararlanabilirler. Mükelleflerimiz işletme ölçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen 3(üç) yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek uygulamaya başvurularını gerçekleştirebilirler. (Başvuru Kılavuzu için tıklayınız: https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/E-irsaliyeUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzu_V1.pdf 

  1.GİB Portal Yöntemi: Başkanlığın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp internet adresinde ücretsiz sunduğu web uygulamasını (GİB-Portal) kullanan mükelleflerin portala girdikten sonra “araçlar” menüsünden “kullanıcı bilgileri” alanına giriş yapmaları gerekmektedir. Kullanıcı bilgileri alanında “e-İrsaliye kullanmak istiyorum” butonuna tıklamak suretiyle e-İrsaliye uygulamasını kullanmaya başlayabilirler. 

  Portal kullanıcılarının bu işlemi yaparak uygulamaya dâhil olduktan sonra Başkanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. e-İrsaliye uygulamasına bu şekilde kayıt olan mükelleflerin sistem üzerinden ayrılmaları ancak Başkanlığımıza dilekçe ile başvurmaları durumunda mümkün olacaktır. 

  2.Özel Entegratör Yöntemi: e-İrsaliye uygulamasından, bu yöntem ile faydalanmak isteyen mükellefler, Başkanlığımızdan izin almış olan özel entegratörlerin ( https://ebelge.gib.gov.tr/eirsaliyeozelentegratorlerlistesi.html bilgi işlem sistemleri aracılığıyla uygulamadan faydalanabilirler. 

  e-Fatura uygulamasını halihazırda özel entegrasyon yöntemi ile kullanmakta olan mükelleflerden, e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak isteyen mükellefler, Başkanlığımızdan e-İrsaliye özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden biri ile anlaşmak suretiyle uygulamaya katılabilirler. Bu durumda mükelleflerin Başkanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Kullanıcıların hesapları özel entegratörler tarafından elektronik ortamda tanımlanacaktır. 

  3. Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Bu yöntemden mükellefler, kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemi ile doğrudan entegre ederek yararlanabilirler. 

  e-Fatura uygulamasını halihazırda doğrudan entegrasyon yöntemi ile kullanan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için Başkanlığımıza hitaben bir dilekçe ve ekinde yer alan Test Tanım Formu ile başvurmaları gerekmektedir. İlgili belgeler kâğıt ortamında Başkanlığımıza ulaştıktan sonra ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yer alan test planına uygun olarak e-İrsaliye testlerini başarıyla tamamlayanlara e-İrsaliye uygulamasına dahil olma izni verilecektir. 

  e-İrsaliye Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, mezkur Genel Tebliğ’de açıklanan süreler içerisinde ilgili başvurularını yapmaları ve uygulamaya dâhil olarak belirtilen tarihlerden itibaren irsaliye belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine elektronik belge olarak e-İrsaliye düzenlemeleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai hükümlerin uygulanmaması bakımından önem arz etmektedir. 

  Duyurulur.

  TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

  Bankalar Birliği'nin açıklaması şöyle:

  Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

  Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

  İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

  Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

  Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

  Kamuoyunun bilgisine sunulur.

  Saygılarımızla,
  Türkiye Bankalar Birliği

  COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında;bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

  22 Mart 2020 tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  Cumhurbaşkanlığından:
  Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler.

  GENELGE

  2020/4

  COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

  Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.

  Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

  Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

  İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

  Daha önce, COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde idari izinli sayılabileceklerdir.

  Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

  22 Mart 2020

  Recep Tayyip ERDOĞAN
  CUMHURBAŞKANI


  22 Mart 2020 tarih ve 31076 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

  65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi

  21.03.2020

  Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı.

  İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.

  Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak.

  İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecek.

  Bakanlığımızın 81 İle Gönderdiği Genelge Şu Şekildedir: 

  Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

  Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ediyor.

  Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın  hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

  Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz ediyor.

  Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

  Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

  Yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla gerekli kararların ivedilikle alınması gerekmektedir.

  Anılan Kararlar Yürürlüğe Girdikten Sonra;

  1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacaktır.

  2- Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacaktır.

  3- İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecektir.

  Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/kaymakamlar tarafından gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, Bakanlığımızın tüm sıralı/sorumlu amirleri tarafından uygulamanın yakinen takip edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi önemle rica olunur.


  65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Ek Genelgesi

  22.03.2020

  Bakanlığımız 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyi 22 Mart saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtildi.

  Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında olan ancak yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi.

  Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

  Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

  İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Valilik ve kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu/sivil tüm görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarına paylaşılacak.

  Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde valilik/kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi görevini üstlenmek için görevlendirilebilecek.

  Bakanlığımızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı açık kapı yazılımı tüm ilçelere yaygınlaştırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri ivedi alacak.

  Bakanlığımızın valiliklerden uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede ve gereken hassasiyetle eksiz bir şekilde yürütülmesini istedi.


  GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannameleri 6 aylık dönemlere çevrilmiştir. İlk altı aylık beyannameler 31 Temmuza kadar verilecektir. Ocak ve Şubat ayı beyannamesini vermiş olanlar Temmuzdaki beyannameye dahil etmeyecekler

  22 Mart 2020 tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)'ü görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-74) görüntülemek için tıklayınız.


  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart 2020 tarihinde Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı açıkladığı ekonomik tedbirler kapsamında, en son 30/4/2020 tarihinde ödenecek 2020/Mart ayı sigorta primleri, 1/6/2020 tarihinde ödenecek(31/5/2020 tatile denk geldiğinden) Nisan ayı sigorta primleri ve 30/6/2020 tarihinde ödenecek 2020/Mayıs ayı sigorta primleri 6 şar ay ertelendi. 31/3/2020 tarihinde ödenecek olan 2020/Şubat ayı sigorta primlerinde herhangi bir erteleme yapılmamıştır.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-72) görüntülemek için tıklayınız.

  20 Mart 2020 CUMA

  Resmî Gazete

  Sayı : 31074

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA
  GENEL TEBLİĞİ
  5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (bundan sonra Kanun olarak da ifade edilecektir) 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisi, aynı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  Bu Tebliğin konusunu, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesi oluşturmaktadır.
  I- VERGİNİN KONUSU, TANIMLAR, MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU,
  MUAFİYET VE İSTİSNALAR
  A. VERGİNİN KONUSU
  Kanunun 1 inci maddesine göre Türkiye’de;
  • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil),
  • Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden,
  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)
  elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da mezkûr maddeye göre dijital hizmet vergisine tabidir.
  Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından mezkûr maddenin farklı fıkra veya bentleri kapsamındaki hizmetlerin aynı dijital ortam üzerinden sunulması halinde her hizmet kendi hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulur.
  1. Dijital Ortamda Sunulan Reklam Hizmetleri
  Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil olmak üzere dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Söz konusu hasılatın, reklam verenin kendisi, reklam alanın acentesi veya aracılık hizmeti sunan diğer üçüncü kişilerden elde edilmesinin vergilendirmeye etkisi yoktur.
  Bu bakımdan, dijital ortamda yayınlanan;
  • Reklamın arama sonuçlarıyla birlikte gösterilmesi ya da reklam verenle ilgili arama sonucunun öncelikli sırada gösterilmesi gibi arama motoru reklamları,
  • Bant reklamlar (banner),
  • Video veya kullanıcı paylaşımının izlenmesi öncesinde, sırasında veya sonrasında dijital ortamlarda yayınlanan her türlü işitsel, görsel veya yazılı reklamlar,
  • Elektronik cihazlarda yazılımlar vasıtasıyla çevrim içi iletilen reklamlar,
  • Açılır pencere reklamları (pop-up ve benzeri),
  gibi reklam hizmetlerinin sunulmasından elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinin konusu kapsamındadır.
  Aynı şekilde, gazete veya dergilerin internet sitelerinde veya yalnızca dijital ortamda işitsel ve/veya görsel yayıncılık yapan kuruluşların internet sitelerinde ya da bunların yayın akışları sırasında yayınlanan reklamlardan elde edilen hasılat da vergiye tabidir.
  Yayıncı kuruluş tarafından, karasal, uydu ya da kablo ortamları üzerinden yapılan yayınların eş anlı olarak dijital ortamda yayınlanması halinde, yayın akışının içeriğine dâhil olmayan reklam hizmetleri dolayısıyla elde edilen hasılat da verginin konusuna girer.
  Örnek 1: (A) işletmesi tarafından işletilen arama motoru sayfasında, kullanıcılar tarafından otelcilikle ilgili anahtar kelimelerin aratılması durumunda, (B) otelinin internet sitesi bağlantısının, sonuç sıralamasında en üst sırada gösterilmesi karşılığında (A) işletmesinin (B) otelinden elde ettiği hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Örnek 2: Kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşımı yapabildikleri (C) işletmesi tarafından işletilen dijital ortamda, (D) işletmesine ilişkin ürün tanıtım videosunun kullanıcılarca paylaşılan videoların diğer kullanıcılar tarafından izlenmesi öncesinde, sırasında veya sonrasında gösterilmesi karşılığında elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Örnek 3: Dijital ortamda çevrim içi oyun hizmeti sunan (E) işletmesinin, oyunlarının oynandığı sırada, uygulama içinde (F) işletmesinin ürünlerinin reklamının yapılması karşılığında izlenme başına (F) işletmesinden elde ettiği hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Dijital ortamda sunulan reklam hizmetleriyle ilişkili olarak dijital hizmet sağlayıcıları tarafından, dijital ortamdan veri çekilmesi ve/veya bu verinin ölçümlenmesi ya da işlenmesi ve/veya dijital reklam içeriğinin hazırlanması ve benzeri şekillerde sunulan;
  • Reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri,
  • Kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler,
  • Reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler,
  gibi diğer hizmetler dolayısıyla elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir.
  Buna göre, bu vergi uygulamasında, örneğin, reklama erişimin takip edilmesi suretiyle reklamın hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığının, istenilen etkiyi oluşturup oluşturmadığının veya reklamda değişikliğe ihtiyaç duyulup duyulmadığının ölçümlenmesi veya reklamın ulaştığı kullanıcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve benzeri özelliklerinin tespit edilerek raporlanması faaliyetleri Türkiye’de sunulan reklam hizmetleri kapsamında değerlendirilir.
  2. Dijital Ortamda Yapılan İçerik Satışları ve İçeriklerden Yararlandırmaya Yönelik Hizmetler
  Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Bu kapsamda;
  • Bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı bileklik gibi elektronik cihazlarda kullanılan program, yazılım ve uygulamaların,
  • Sinema filmi, dizi, video, resim, fotoğraf, grafik, makale, dergi, gazete gibi görüntü, ses ve metin dosyası içeriklerinin,
  • Oyun konsolunda oynamaya mahsus olanlar dâhil olmak üzere, çevrim içi veya çevrim dışı oynanmasına bakılmaksızın her türlü dijital oyunların, oyun ek paketlerinin veya oyun kodlarının,
  • Çevrim içi oyunlarda kullanıcıya belirli bir bedel karşılığında oyunla ilgili uygulama veya paketlerin (ilave oynama hakkı, ilave oyun süresi, oyun içi özelliklere, materyal ve öğelere erişim, oyun içi karakter oluşturma ya da geliştirme veya oyun içi sanal para temini gibi),
  dijital ortamda satışı ve benzeri diğer içerik satışları ile bu içeriklerden yararlandırmaya (içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına) yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat vergiye tabidir.
  Buna göre, örneğin;
  • (A) işletmesi tarafından sanal mağazasında abonelerine sunulan gerçek zamanlı veri akışı yoluyla ve çevrim içi bir şekilde dijital ortamda müzik dinlenmesine veya elektronik cihaza kaydedilmesine yönelik hizmetten,
  • (B) işletmesi tarafından kullanıcılarına dijital ortam üzerinden abonelikle ya da izlendiği kadar ödeme yapılması usulüyle çevrim içi video, film, dizi gibi içeriklerin izlenmesine veya elektronik cihaza kaydedilmesine yönelik verilen hizmetten,
  • (C) işletmesi tarafından sanal mağazasında antivirüs programı satışından,
  • (D) işletmesi tarafından dijital ortamda çevrim içi oynatılan oyunun ilave özelliklerine erişim hakkı için kullanıcılara oyun içinde yapılan sanal para satışından,
  elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Dijital içeriklerin dijital ortamda satışına aracılık hizmeti, söz konusu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik olduğundan, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındadır.
  Aşağıda belirtilenler dijital içerik olarak değerlendirilmez:
  • Dijital verilerin çevrim içi platformlarda depolanması,
  • Dijital ortamda satılan sinema, tiyatro, konser, müze, spor müsabakaları, otobüs, tren, uçak biletleri gibi fiili sunuma konu bir hizmetten faydalanma hakkını temsil eden biletler,
  • Türkiye’de ilgili mevzuat çerçevesinde yetki sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen her türlü şans oyunu ile müşterek bahse ilişkin dijital ortamda satılan ve çekiliş veya bahse katılma hakkını sağlayan bilet veya kuponlar.
  Ayrıca, satılan bir malın çalışabilmesi için zorunlu olan ve satıcı tarafından satış esnasında malın bünyesine dâhil edilerek verilen yazılımların dijital ortamda aktive edilmesi veya indirilmesi, bu işlem dolayısıyla ayrıca bir bedel alınmaması kaydıyla, dijital ortamda yapılan içerik satışı olarak değerlendirilmez.
  3. Kullanıcıların Birbirleriyle Etkileşime Geçebilecekleri Dijital Ortamların Sağlanması ve İşletilmesi Hizmetleri
  Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. Kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler de mezkûr bent uyarınca verginin konusuna girer.
  Buna göre;
  • Kullanıcılar tarafından yazılı, görsel veya işitsel içerik paylaşılabilen ya da paylaşılan içeriklere ilişkin yorum yapılabilen ya da kullanıcıların birbirleriyle sair suretle etkileşime geçebildiği her türlü dijital ortamların sağlanmasından veya işletilmesinden,
  • Dijital ortamda, mal veya hizmet alım veya satımına; ödemenin, teslimatın veya iadenin garanti edilmesi ya da bunlara aracılık edilmesi gibi fonksiyonlar üstlenilmek suretiyle aracılık edilmesi ya da herhangi bir fonksiyon üstlenilmeksizin sadece mal veya hizmetin alım satımının kolaylaştırılması ya da satışa konu mal veya hizmetin bu ortamda ilan edilmesi veya bu ilana erişilebilmesi gibi hizmetlerden,
  elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Mal veya hizmet alım satımına aracılık edenler ile alım satımı kolaylaştıranlar tarafından bu hizmetlerin sunulduğu dijital ortamlarda, benzer veya aynı ürünleri satanların ilanlarının, listeleme/sıralama/biçim değişikliği ve benzeri yapmak suretiyle farklılaştırılması şeklinde verilen hizmetler dolayısıyla elde edilen hasılat da bu kapsamda vergiye tabi tutulur.
  Dijital ortamda mal veya hizmet satışları dolayısıyla malı satan veya hizmeti ifa eden tarafından elde edilen hasılat verginin konusuna girmez. Şu kadar ki; işlemin mal veya hizmet satışı olarak değerlendirilmesi (mal veya hizmet satımına aracılık olarak değerlendirilmemesi) için mal veya hizmet satışından kaynaklı edimlerin bu kişiler tarafından yerine getirilmesi ile tüketici haklarının korunmasına ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanabilecek sorumlulukların bu kişilerde olması gerekir.
  Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan dijital içeriklerin dijital ortamda satışı dolayısıyla elde edilen hasılatın mezkûr bent kapsamında vergiye tabi olduğu tabiidir.
  Örneğin;
  • Kullanıcıların üçüncü kişilere araç satışlarını kolaylaştırmak amacıyla dijital ortam sağlayan (A) işletmesi tarafından,
  • Sanal mağazası üzerinden, firmaların ürünlerinin satışına aracılık eden (B) işletmesi tarafından,
  • İnternet sitesi üzerinden çeşitli kültür, sanat, spor ve benzeri etkinlik biletleri ile ulaşım araçları biletlerinin satışına aracılık eden (C) işletmesi tarafından,
  • Kişilerin mesleki kariyerleriyle ve mesleki ilgi alanlarıyla ilgili paylaşım yapabildikleri dijital ortam sağlayan (D) işletmesi tarafından,
  söz konusu hizmetlerin sunumundan elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisinin konusuna girer.
  Diğer taraftan, (E) işletmesinin imal ettiği tekstil ürünlerini veya (F) işletmesinin satın aldığı telefon aksesuarlarını kendi internet siteleri üzerinden satmaları dolayısıyla elde ettikleri hasılat verginin konusuna girmez.
  İlgili mevzuatları çerçevesinde yetkilendirilmelerine bağlı olarak faaliyette bulunan Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik borsaların, takas merkezlerinin ve saklama kuruluşlarının görev ve yetkileri kapsamında dijital ortamda sundukları hizmetler ile Türkiye’de ilgili mevzuat çerçevesinde yetki sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen her türlü şans oyunu veya müşterek bahse katılma hakkını sağlayan bilet veya kuponların sanal bayi sıfatıyla dijital ortamda satışı, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmez.
  4. Dijital Ortamda Sunulan Hizmetlere Aracılık Hizmetleri
  Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, aynı maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.
  Bu kapsamda, dijital ortamda sunulan; mağaza içinde mağaza, kullanıcıya ürün özelliklerini filtreleme ya da fiyat, marka, model ve benzeri bazında karşılaştırma ve sıralama yapma suretiyle yönlendirme gibi aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat verginin konusuna girer.
  Örnek: (B) işletmesi sanal mağazasında, yine kendi sanal mağazasında mal satışına aracılık hizmeti sunan (A) işletmesinin satışlarına aracılık etmektedir. Bu durumda (A) işletmesinin dijital ortamda sunduğu aracılık hizmeti dolayısıyla elde ettiği hasılat, Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında dijital hizmet vergisine tabidir. (B) işletmesinin elde ettiği hasılatın ise Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında vergiye tabi olduğu tabiidir.
  B. TANIMLAR
  Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Kanunun uygulanmasında;
  1. Dijital ortam, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortamı ifade eder.
  2. Dijital hizmet sağlayıcıları, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan hizmetleri sunanları ifade eder.
  3. Hasılatın elde edilmesi, hasılatın mahiyet ve tutar itibarıyla kesinlik kazanmış olmasını ifade eder. Buna göre, sunulan hizmet karşılığında bedele hak kazanılması hasılatın elde edildiği anlamına gelmekte olup, bedelin bir kısmının veya tamamının hizmetin sunumundan sonra tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin hasılatın elde edilmesine tesiri yoktur.
  4. Hizmetin Türkiye’de sunulması, hizmetin Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini (Değerlendirmeden maksat, hizmetin karşılığını teşkil eden ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yurt dışında yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. Şu kadar ki, dijital ortamda sunulan reklam hizmetinin Türkiye’de bulunmayan kişilere yönelik gerçekleştirilmesi durumunda hizmet Türkiye’de değerlendirilmiş sayılmaz.) ifade eder. Buna göre, sayılanlardan herhangi birinin varlığı durumunda hizmet Türkiye’de sunulmuş sayılır.
  Bir tarafı Türkiye’deki kişiler olan mal veya hizmet (dijital içerik dâhil) alım satım işlemlerine aracılık hizmetlerinde, hizmet bedeli Türkiye’deki kişiden değil de işlemin diğer tarafı olan yurt dışındaki kişiden alınsa veya (hizmet alımları bakımından) Türkiye’deki kişi hizmetten yurt dışında faydalansa dahi, hizmet Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirildiğinden, hizmet Türkiye’de sunulmuş sayılır. Türkiye’de bulunan kişinin gerçek veya tüzel kişi ya da satıcı veya alıcı olmasının, bu duruma tesiri yoktur.
  Örneğin;
  • Yurt dışında yerleşik (A) işletmesi tarafından, yine yurt dışındaki gayrimenkullerin Türkiye’de bulunan kişilere kiralanmasına yönelik sunulan aracılık hizmetleri,
  • Yurt dışında yerleşik (B) sanal mağazası tarafından, Türkiye’de bulunan kişilere yönelik mal alım satımına aracılık hizmetleri, Türkiye’deki kişiden hizmet için komisyon bedeli alınıp alınmadığına bakılmaksızın
  Türkiye’de sunulmuş sayılır.
  Hizmetin karşılığını teşkil eden ödemenin Türkiye’de yapılmasından kasıt, ödemenin Türkiye’deki hesaplardan yapılmasıdır. Ancak, ödeme yurt dışında yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılması durumunda, ödeme Türkiye’de yapılmış sayılır. Buna göre, örneğin Türkiye’yi turistik amaçlı olarak beş günlüğüne ziyaret eden bir kişinin Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde cep telefonuna bir oyun indirmesi durumunda, işlem bedelinin kişinin Türkiye’deki hesaplarından ödenmemesi kaydıyla, hizmet Türkiye’de değerlendirilmiş sayılmaz.
  5. Finansal muhasebe açısından konsolide grup, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca konsolide finansal tablolarda yer alan tüm işletmeleri ifade eder.
  C. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
  1. Mükellef
  Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır.
  Dijital hizmet sağlayıcılarının, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup olmamasının, dar mükellef olmaları halinde söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesiri bulunmaz.
  Buna göre, dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef olup olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi yoktur.
  Dijital hizmet sağlayıcılarının bu Tebliğin (I/Ç-1) bölümünde açıklanan muafiyet şartlarını taşımamaları ya da var olan muafiyetlerinin sona ermesi halinde, aynı bölümde belirtilen süre içerisinde mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmekte olup, Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan yetkiye istinaden mükellefiyetin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde elektronik ortamda tesis ettirilmesi uygun bulunmuştur.
  Bu kapsamda, dijital hizmet sağlayıcılarının, ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, dijital hizmet sağlayıcısı adına “Dijital Hizmet Vergisi Mükellefiyeti” tesis ettirilir.
  Bu kapsamdaki mükelleflerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmaz. Mükellefiyet tesisi üzerine İnternet Vergi Dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir. “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” bulunanlar mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleriyle işlem yaparlar.
  2. Vergi Sorumlusu
  Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya yetkilidir.
  Ç. MUAFİYET VE İSTİSNALAR
  1. Muafiyet
  Dijital hizmet vergisinden muafiyete dair düzenlemeler, Kanunun 4 üncü maddesinin (1) ila (5) numaralı fıkralarında yer almaktadır.
  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ilgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, 1 inci maddede sayılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanların dijital hizmet vergisinden muaf olacağı hükme bağlanmıştır.
  Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.
  Finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olunup olunmadığı ile gruba dâhil olan diğer üyeler; dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyetinin bulunması halinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre, bu vergiler bakımından mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre tespit olunur.
  Muafiyet uygulaması bakımından dijital hizmet sağlayıcısının (finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde grubun) verginin konusuna giren hizmetlerden elde ettiği toplam hasılat, hasılata ilişkin Tebliğin (II/A) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde hesaplanır.
  Türkiye’de elde edilen hasılatın, dünya genelinde elde edilen hasılata dâhil edilmesi gerektiği tabiidir.
  Hesap dönemi, takvim yılını ifade eder.
  2019 hesap döneminde Kanunun 1 inci maddesinde sayılan hizmetlere ilişkin Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından fazla olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dijital hizmet vergisinin mükellefidirler.
  2019 hesap döneminde söz konusu hizmetlerden Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından ya da dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar ise Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla bu vergiden muaf olacaklardır. Bunların müteakip (aylık) vergilendirme dönemleri bakımından Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.
  Örnek 1: Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortam sağlayan ve işleten, aynı zamanda dijital ortamda reklam hizmeti de sunan ve finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olmayan (A) işletmesi, 2019 hesap döneminde söz konusu dijital hizmetlerin sunulmasından dünya genelinde 740 milyon avro, Türkiye’de ise 28 milyon TL hasılat elde etmiştir. Buna göre bu işletme, 2019 hesap döneminde dünya genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon avroyu aşmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dijital hizmet vergisinden muaf olacaktır.
  Örnek 2: (K) ülkesinde yerleşik (B) işletmesi ile (L) ülkesinde yerleşik (C) işletmesi, (M) ülkesinde yerleşik (D) işletmesinin finansal muhasebe açısından grup işletmeleri olup grubun Kanun kapsamındaki dijital hizmetlerden dünya genelinde elde ettiği hasılat 900 milyon avrodur. 2019 yılında; (B) işletmesi sunduğu dijital reklam hizmetlerinden Türkiye’de 10 milyon TL, (C) işletmesi dijital içerik satışından Türkiye’de 7 milyon TL hasılat elde etmiştir. Grubun ana işletmesi (D) ise kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması hizmeti sunmak suretiyle Türkiye’de 8 milyon TL hasılat elde etmiştir. Buna göre grubun dijital hizmet vergisine tabi hizmetlerden Türkiye’de elde ettiği toplam hasılat 25 milyon TL’dir. Muafiyete ilişkin belirlenen hadlerin uygulanmasında, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olan bu işletmeler bakımından verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettikleri toplam hasılatın dikkate alınması gerektiğinden, muafiyet şartlarını taşımamaları nedeniyle grup işletmelerinin üçü de Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla ayrı ayrı dijital hizmet vergisinin mükellefi olacaktır.
  Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, ilgili hesap dönemi içerisinde aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan hadlerin her ikisinin de aşılması hâlinde muafiyet sona erer ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlar. Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınır.
  Örnek 3: Görsel içeriklerin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda izlenmesine yönelik dijital ortamda hizmet sunan ve finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olmayan (N) işletmesi, 2019 hesap döneminde Kanun kapsamındaki dijital hizmetler dolayısıyla dünya genelinde 589 milyon avro, Türkiye’de 54 milyon TL hasılat elde etmiştir. Buna göre söz konusu işletme Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla bu vergiden muaf olacaktır.
  İşletmenin, 2020 hesap döneminde aynı hizmetlerden elde ettiği hasılata ilişkin tablo ise aşağıdaki gibidir:  Buna göre, 2020 hesap döneminin Ocak-Haziran döneminde söz konusu işletme tarafından elde edilen hasılat tutarı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her iki haddi de aştığından 2020 hesap dönemi Haziran ayı sonu itibariyle işletme bakımından muafiyet sona erecektir. Mezkûr maddenin ikinci fıkrasına göre, hadlerin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme dönemi olan 2020 hesap dönemi Ekim ayı başından itibaren işletmenin dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacaktır.
  Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, birbirini takip eden iki hesap dönemi boyunca birinci fıkradaki hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlar.
  Örnek 4: Finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olmayan (S) işletmesi sesli içeriklerin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine ve elektronik cihazlara kaydedilmesine yönelik dijital ortamda hizmet sunmaktadır. İşletmenin bu hizmetlerden elde ettiği hasılat tutarları hesap dönemleri itibarıyla aşağıdaki gibidir:  Yukarıdaki hasılat tutarlarına göre, 2021 ve 2022 hesap dönemlerinde elde edilen hasılat tutarları Kanunda belirlenen muafiyet hadlerinin en az birinin altında kaldığından, (S) işletmesi 2023 hesap döneminin başından itibaren dijital hizmet vergisinden muaf olacaktır.
  Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan hadleri, verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
  2. Muafiyete İlişkin Belgelendirme ve Bildirim Yükümlülüğü
  Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, muafiyetin tespiti ve uygulanması amacıyla bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu kapsamda bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30 gün ek süre verilir. Verilen ek süre içerisinde, bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenler bu maddede yer alan muafiyetten yararlanamaz.
  Bu yetki kapsamında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan hizmetleri sunan dijital hizmet sağlayıcılarının, vergiden muaf olduklarını aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tevsik etmesi uygun bulunmuştur.
  Bir hesap dönemi içinde verginin konusuna giren hizmetler dolayısıyla Türkiye’de elde edilen hasılat tutarı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haddi aşmakla birlikte dijital hizmet vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen yurt dışında yerleşik dijital hizmet sağlayıcılarının vergiden muaf olduklarını, Türkiye ile birlikte dünya genelinde en az beş ülkede faaliyette bulunan bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından, bu Tebliğde yer alan açıklamalara ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak düzenlenecek bağımsız denetim raporuyla, ilgili hesap dönemini takip eden 30 Haziran tarihine kadar tevsik etmeleri şarttır.
  Bu raporun asgari, dijital hizmet sağlayıcısının;
  • Unvan, iletişim (adres, telefon, e-mail ve benzeri) ve ortaklık bilgileri ile faaliyetlerine ilişkin bilgileri,
  • Dijital hizmetleri sunduğu alan adları ve IP adreslerini,
  • Varsa Türkiye’deki yetkili temsilcisine ilişkin bilgileri (unvan ve iletişim),
  • Verginin konusuna giren hizmet türleri itibarıyla Türkiye’de elde edilen hasılat tutarını,
  • Verginin konusuna giren hizmet türleri itibarıyla dünya genelinde elde edilen hasılat tutarını,
  • Kanun kapsamındaki muafiyet durumuna ilişkin değerlendirmeyi,
  içermesi gerekir.
  Dijital hizmet sağlayıcısının finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması durumunda söz konusu raporun bu kapsamdaki grup işletmelerine ilişkin bilgileri (unvan ve iletişim bilgileri, verginin konusuna giren hizmetlerden Türkiye’de ve dünyada elde edilen hasılat ve benzeri) de içermesi ve raporda değerlendirmenin buna göre yapılması gerekir.
  Söz konusu rapor ile raporun Türkiye’de faaliyette bulunan yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş bir örneği, dijital hizmet sağlayıcısı tarafından www.digitalservice.gib.gov.tr adresine 30 Haziran tarihine kadar elektronik olarak yüklenir.
  Yukarıda belirtilen tutarın üzerinde hasılat elde edilen her hesap dönemi için aynı usul dairesinde rapor düzenlenir ve söz konusu adres üzerinden aynı şekilde yüklenir.
  Söz konusu raporun belirtilen süre ve şekilde elektronik ortama yüklenmemesi halinde, dijital hizmet sağlayıcısına (varsa Türkiye’deki yetkili temsilcisine) internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda sayılan tebligat yöntemleri ve/veya elektronik posta ve/veya diğer tüm iletişim araçları kullanılarak 30 günlük ek süre verilir.
  Bu süre içerisinde de belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında doğru olarak yerine getirilmemesi veya bu bölümde düzenlenen belgelendirme yükümlülüğü kapsamında bulunulmadığının tevsik edilememesi halinde, muafiyetten yararlanılamaz.
  Gelir İdaresi Başkanlığı veya Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, bir hesap dönemi içinde verginin konusuna giren hizmetler dolayısıyla Türkiye’de elde ettiği hasılat tutarı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haddi aşmakla birlikte dijital hizmet vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen Türkiye’de yerleşik dijital hizmet sağlayıcılarından vergiden muaf olduklarını tevsik etmelerini yazılı olarak isteyebilir.
  Bu durumda, tevsike yönelik bilgi ve açıklamaların, söz konusu talebin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak sunulması gerekir.
  Bilgi ve açıklamaların yeterli bulunmaması halinde, dijital hizmet sağlayıcısının muafiyetinin tevsikinin yukarıda açıklanan çerçevede bağımsız denetim raporuyla yapılması istenebilir. Söz konusu bağımsız denetim raporunun, bu talebin dijital hizmet sağlayıcısına tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ibraz edilmesi gerekir. Bu süre içinde raporun ibraz edilmemesi durumunda dijital hizmet sağlayıcısına 30 günlük ek süre verilir.
  Bu süre içerisinde de belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında doğru olarak yerine getirilmemesi halinde, muafiyetten yararlanılamaz.
  3. İstisnalar
  Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre;
  a) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler,
  b) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler,
  c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesi kapsamındaki hizmetler,
  ç) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler,
  d) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri,
  dolayısıyla elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden müstesnadır. Bu hizmetlerden elde edilen hasılat, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hadlerin tespitinde dikkate alınmaz.
  Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendine göre 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesi kapsamındaki hizmetlerden elde edilen hasılat vergiden müstesna olduğundan, gerek bankalarca gerekse ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmelerine bağlı olarak diğer finansal kuruluşlar tarafından yapılabilen söz konusu maddede sayılan faaliyetler dolayısıyla elde edilen hasılat vergiden istisnadır. Söz konusu istisna uygulaması bakımından, hizmeti sunan banka veya finansal kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin önemi yoktur.
  Örneğin, bankalar veya ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilen diğer finansal kuruluşlar tarafından dijital ortamda sunulan;
  • Vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alım satımına aracılık işlemleri,
  • Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri,
  • Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri,
  • Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri,
  dolayısıyla elde edilen hasılat istisna kapsamındadır.
  Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen istisnanın uygulanabilmesi için, satışı ve/veya üzerinden yapılan hizmet sunumları verginin konusuna giren dijital içeriklerin ve dijital ortamların, 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde, aynı fıkranın (a) bendinde tanımlanan Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulması gerekir.
  Bu kapsamda, aşağıda sayılan ürünler bakımından istisna uygulanmayacağı tabiidir:
  • Pazarlanabilir/kullanılabilir aşamaya gelmiş veya halihazırda pazarlanan/kullanılan ancak 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde oluşturulmamış ürünlerin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünler,
  • 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde yenilik faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünler,
  • 5746 sayılı Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetleri neticesinde geliştirilen/iyileştirilen/farklılaştırılan/oluşturulan ürünler,
  • İlgili mevzuata göre Ar-Ge kapsamında sayılmayan faaliyetler neticesinde oluşturulan ürünler.
  Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünler üzerinden sunulan dijital hizmetin, ürün sahibi tarafından aynı zamanda bu niteliği taşımayan ürünler üzerinden de sunulması halinde, istisna, münhasıran bu niteliği taşıyan ürünler üzerinden sunulan hizmet dolayısıyla elde edilen hasılata uygulanır.
  Örneğin, bir işletmenin, yukarıda belirtilen şekilde Ar-Ge merkezinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturduğu bilgisayar antivirüs programının satışından elde ettiği hasılat istisna kapsamındadır.
  Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında sayılan istisna kapsamındaki hizmetleri sunanlarca, istisna kapsamında olmayan diğer hizmetlerin de sunulması halinde, istisna kapsamında olmayan hizmetlerden elde edilen hasılatın vergilendirileceği tabiidir.
  4. İstisna ve Muafiyetlerin Sınırı
  Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisine ilişkin istisna veya muafiyetler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri dijital hizmet vergisi bakımından geçersizdir.
  Bu kapsamda, söz konusu düzenleme ile, 7194 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya sonra diğer kanunlarla, bu Kanun dışında düzenlenmek suretiyle getirilmiş veya getirilecek olan istisnaların dijital hizmet vergisi açısından geçersiz olması sağlanmıştır.
  Örneğin, bir kurumun kuruluş kanununda gelirlerinin her türlü vergi, resim, harç, pay ve fondan muaf olduğuna dair hüküm bulunması, bu kurumun Kanunun konusuna giren hizmetleri dolayısıyla elde ettiği hasılata dijital hizmet vergisi uygulanmasına engel teşkil etmez.
  II- VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE HESABI
  A. MATRAH
  Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği günkü Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari kur esas alınır.
  Her ne ad altında olursa olsun elde edilen hasılatın tamamı matraha dâhildir. Bu kapsamda, satış, işlem veya hizmet bedeli, komisyon ücreti, abonelik bedeli, üyelik bedeli, aracılık bedeli ve benzer adlar altında alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin tamamı hasılata, dolayısıyla matraha dâhildir.
  Sunulan dijital hizmetlere ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler matraha dâhildir. Bu tür müteferri gelirlerin hizmetin sunulduğu vergilendirme dönemlerini takip eden vergilendirme dönemlerinde elde edilmeleri halinde, elde edildikleri vergilendirme döneminin matrahına dâhil edilirler. Tahsilat aşamasında mükellef aleyhine kur farkı oluşması halinde ise söz konusu fark, oluştuğu vergilendirme döneminin matrahının tespitinde dikkate alınabilir.
  Dijital ortamda mal veya hizmet satışına aracılık dolayısıyla elde edilen hasılata konu tutardan, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında alıcıların (tüketicilerin) cayma hakkını kullanması nedeniyle malların satıcılara iade edilmesi, hizmetlerin ifa edilmemesi ve mal veya hizmet bedelinin alıcılara (tüketicilere) iade edilmesine bağlı olarak mükellef tarafından muhatabına iade edilen kısmının, söz konusu iadenin yapıldığı vergilendirme döneminin matrahının tespitinde dikkate alınması mümkündür.
  Verginin konusuna giren dijital hizmetlerin parçası veya tamamlayıcısı niteliğinde bulunan hizmetler dolayısıyla elde edilen hasılat, bu hizmetler dijital ortam dışında ifa edilse ya da bunlar için ayrıca bir bedel tahakkuk ettirilse veya fatura ve benzeri belge düzenlense dahi, matraha dâhildir.
  Ancak, verginin konusuna giren dijital hizmetler ile dijital hizmetin parçası veya tamamlayıcısı niteliği bulunmayan ve işleme taraf olmayan üçüncü kişilerce de işlemden bağımsız olarak ifa edilebilen verginin konusuna girmeyen hizmetlerin birlikte sunulması durumunda, hizmetlerin bedellerinin emsallere uygun olarak tespit edilmesi suretiyle hizmetlerden elde edilen hasılatın ayrıştırılması kaydıyla, matraha, sadece verginin konusuna giren dijital hizmetlere isabet eden hasılatın dâhil edilmesi mümkündür. Bu şekilde birlikte sunulan hizmetlerde;
  • Verginin konusuna giren dijital hizmetlerin bedelinin emsallere uygun olması, dijital hizmet sağlayıcısı tarafından sadece dijital hizmet sunulan (verginin konusuna girmeyen bir hizmet içermeyen) işlemlerde elde edilen bedelden düşük olmamak üzere, hizmete mütenasip tespit edilen bedeli,
  • Verginin konusuna girmeyen hizmetlerin bedelinin emsallere uygun olması ise hizmete ilişkin piyasada oluşan bedeller, mükellef ve sunduğu hizmetin ölçeği, katlanılan maliyetler, üstlenilen riskler, hizmetin niteliğindeki farklılıklar ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle bu hizmetin benzer ölçütler dâhilinde aynı/benzer hizmetleri sunan herhangi bir üçüncü kişi tarafından sunulması durumunda talep edilebilecek bedelden yüksek olmamak üzere, hizmete mütenasip tespit edilen bedeli,
  ifade eder. Birlikte sunulan söz konusu hizmetlerden elde edilen hasılatın belirtilen şekilde ayrıştırılamaması durumunda, hasılatın tamamının matraha dâhil edilmesi gerekir.
  Bu kapsamda, örneğin, dijital ortamda mal alım satımına aracılık eden ve satıcılarla yaptığı sözleşmeler çerçevesinde satıcılara ait malların depolanması, satılan malların teslimatı ve mallara ilişkin çağrı merkezi hizmetlerini de sunabilen bir mükellefin, mal teslimatı ve çağrı merkezi hizmetleri aracılık hizmetinin parçası ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğundan bu hizmetler dolayısıyla elde ettiği hasılatın tamamı matraha dâhil iken, satıcılara verdiği depolama hizmetleri dolayısıyla elde ettiği hasılat, emsallere uygun olarak tespit edilmesi kaydıyla, matraha dâhil edilmeyecektir.
  Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından ödenen katma değer vergisi hasılata dâhil değildir.
  Sunulan hizmete ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ticari teamüllere uygun iskontoların matrahının tespitinde dikkate alınması mümkündür. Hasılatın elde edildiği vergilendirme döneminden sonra yapılan iskontoların matrahtan indirilmesi mümkün değildir.
  Hasılatın mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerlerle elde edilmesi halinde matrah, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi hükümlerine göre tespit olunur.
  Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Buna göre, bir dijital hizmet vergisi mükellefinin verginin konusuna giren hizmetleri sunabilmesi için dijital hizmet vergisi mükelleflerinden ya da bu verginin mükellefi olmayanlardan yaptığı, verginin konusuna girsin girmesin, alımlar dolayısıyla katlandığı gider veya maliyetleri veya bunlara ilişkin ödediği vergileri dijital hizmet vergisi matrahından indirmesi mümkün değildir.
  Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.
  Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki dijital içeriklerin aracı platformlar vasıtasıyla satışında, içeriği satanın açıkça belirtilmediği ve bu durumun taraflar arasındaki sözleşmelere yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde dijital içeriği satana ait bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde dijital içerik satışına ilişkin hasılatın tamamı söz konusu içeriğin satışına aracılık eden mükellefin matrahına dâhil edilir.
  Örnek 1: Mükellef (A) işletmesinin, dijital ortamda sunmuş olduğu reklam hizmetlerinden dolayı Mart 2020 vergilendirme döneminde elde ettiği döviz cinsinden hasılata ilişkin matrah aşağıdaki gibidir.  Örnek 2: Mükellef (B) işletmesi, Nisan 2020 vergilendirme döneminde dijital ortamda sunduğu reklam hizmeti dolayısıyla (C) işletmesinden 10 milyon TL hasılat elde etmiştir. Mükellef (B) işletmesi bu hizmetin bir kısmını aynı dönemde mükellef (D) işletmesinin oyun uygulamasında reklamın yayınlanması suretiyle sunmuş ve bunun karşılığında mükellef (D) işletmesine 4 milyon TL ödemiştir.
  Buna göre, Nisan 2020 vergilendirme döneminde söz konusu reklam hizmetleri dolayısıyla mükellef (B)’nin matrahı 10 milyon TL, mükellef (D)’nin matrahı ise 4 milyon TL olacaktır.
  Örnek 3: Mükellef (E) işletmesi, Mayıs 2020 vergilendirme döneminde sanal mağazasında kendisine ait dijital oyuna erişim hakkını kullanıcı (K)’ye 10 TL karşılığında satmıştır. (E) işletmesi aynı dönemde oyuna erişim hakkını ayrıca mükellef (F) işletmesinin sanal mağazası aracılığıyla kullanıcı (L)’ye de 13 TL’ye satmıştır. (E) işletmesi (L)’ye yapılan satış dolayısıyla (F) işletmesine 3 TL komisyon ödemiştir.
  Buna göre, Mayıs 2020 vergilendirme döneminde (E) işletmesinin dijital oyun satışlarından elde edilen hasılat dolayısıyla matrahı (10 TL + 13 TL=) 23 TL, (F) işletmesinin dijital oyun satışına aracılıktan elde edilen hasılat dolayısıyla matrahı 3 TL olacaktır.
  Örnek 4: Sosyal medya platformu işleten mükellef (G), Haziran 2020 vergilendirme döneminde kullanıcılardan ayrıcalıklı abonelik hizmeti kapsamında 15 milyon TL hasılat elde etmiştir. Aynı dönemde, ayrıca, söz konusu platform üzerinden sunduğu reklam hizmetleri dolayısıyla reklam verenlerden 25 milyon TL hasılat elde etmiştir.
  Buna göre, Haziran 2020 vergilendirme döneminde (G) işletmesinin matrahı (15 milyon TL + 25 milyon TL=) 40 milyon TL olacaktır.
  B. VERGİNİN ORANI VE HESABI
  Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisinin oranı %7,5’tir.
  Dijital hizmet vergisi, verginin kapsamına giren hizmetlere ilişkin geçerli vergi oranının matraha uygulanması suretiyle hesaplanır.
  Verginin konusuna giren birden fazla hizmetin tek bedel karşılığında birlikte sunulması halinde, matraha uygulanacak vergi oranı olarak bu hizmetlerden geçerli en yüksek vergi oranına tabi olan dikkate alınır.
  Aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz.
  Aynı maddenin beşinci fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı, dijital hizmet vergisi oranını, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
  III- VERGİLENDİRME DÖNEMİ, VERGİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ İLE VERGİ GÜVENLİĞİ
  A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ
  Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir.
  Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.
  B. VERGİNİN BEYANI
  1. Beyan Esası ve Beyannamenin Verilme Zamanı
  Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur.
  Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulandığı durumlarda beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır.
  Dijital hizmet vergisi mükellefleri ile Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulandığı durumlarda vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler.
  Mükellefler, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi hasılat elde etmeseler dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır.
  Ancak, Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi sorumluluğu yüklenenlerin, vergi kesintisine tabi işlemlerinin bulunmadığı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak beyanname verme zorunlulukları yoktur.
  2. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
  Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan yetkilere istinaden, dijital hizmet vergisi beyannamelerinin tamamının www.digitalservice.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun bulunmuştur.
  Dijital hizmet vergisi mükellefiyeti tesis ettirilenlerden, Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından mükellefiyeti bulunmayanların herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın beyannamelerini 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca meslek mensuplarına imzalatma zorunluluklarının olmaması uygun bulunmuştur.
  İlgili vergilendirme döneminde vergiye tabi hasılat elde edilmemesi halinde, beyannamede yer alan “Beyannamede beyan edilecek matrahım bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenmek suretiyle ilgili döneme ait beyanname verilir.
  Her bir hizmet türü itibarıyla elde edilen hasılatın, beyannamenin matrah bölümünde yer alan ilgili hizmet türüne ilişkin satırda ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.
  Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi dairesi kayıtları esas alınır.
  C. TARH İŞLEMLERİ
  1. Tarh Yeri
  Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan dijital hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunur.
  Ancak, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan yetki kapsamında, dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesinin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı olması uygun bulunmuştur.
  2. Tarhiyatın Muhatabı
  Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, dijital hizmet vergisi, bu vergiye mükellef olan veya vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunur.
  Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat yapılır.
  Ç. VERGİNİN ÖDENMESİ
  Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi içinde öderler.
  Ödeme; vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartı ile de yapılabilir.
  D. VERGİNİN GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLMESİ
  Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasına göre, dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.
  E. YETKİ
  Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital hizmet vergisi beyannamesinin ve eklerinin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, mükellef veya vergi sorumlularına sadece vergiye tabi hizmetlerin sunulduğu dönemler için beyanname verdirmeye, verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
  Bu yetki kapsamında bazı hususlar bakımından aşağıdaki şekilde işlem tesis edilmesi uygun bulunmuştur.
  Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından mükellefiyeti bulunmayan dijital hizmet vergisi mükelleflerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, vergi kapsamındaki hizmetlerin sunulmasından elde edilen hasılata ilişkin tevsik edici tüm bilgi, belge ve elektronik kayıtlar, gerektiğinde ibraz edilmek üzere mezkûr Kanunun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilir.
  Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından mükellefiyeti bulunanlar ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak işlem tesis eder.
  F. DÜZELTME
  Sunulan dijital hizmetin iadesi mümkün bulunmadığından ve dijital hizmet vergisi hasılat üzerinden alınan bir vergi olduğundan dijital hizmetlere ilişkin hesaplanan verginin düzeltilmesi ve iadesi söz konusu değildir.
  213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen vergi hatası kapsamındaki düzeltme talepleri, mezkûr Kanun hükümlerine göre değerlendirilir.
  G. VERGİ GÜVENLİĞİ
  Kanunun 7 nci maddesinde;
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen bu Kanun kapsamındaki dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesi tarafından internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak 213 sayılı Kanunda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulabileceği ve bu durumun Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edileceği,
  • İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verileceği, bu kararın erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderileceği ve engelleme kararlarının gereğinin bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirileceği,
  • Vergi güvenliği uygulamasına ilişkin usul ve esasların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği
  hüküm altına alınmıştır.
  Buna göre;
  • Bu maddede yer alan yetki, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm vergiler bakımından beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarına yöneliktir.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelleme kararı verilmeden önce;
  - Yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği hususu, dijital hizmet vergisini tarha yetkili olan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, dijital hizmet sağlayıcısının internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak 213 sayılı Kanunda sayılan tebligat yöntemleri ve/veya elektronik posta ve/veya diğer tüm iletişim araçları ile dijital hizmet sağlayıcısına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine ihtarda bulunulur,
  - Söz konusu ihtarda, hangi yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği belirtilir ve dijital hizmet sağlayıcısından bu yükümlülüklerin, durumun taraflarına iletildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi istenir,
  - Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, dijital hizmet sağlayıcısına ilişkin bilgilere yer verilmek suretiyle Kanunun 7 nci maddesi kapsamında ihtarda bulunulduğu, ihtar gereğinin yapılmaması halinde mezkûr maddeden kaynaklı tüm yetkilerin kullanılacağı ilan edilir.
  • İlandan itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine karar verilir.
  • Bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir ve engelleme kararlarının gereği, bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.
  • Yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde;
  - Henüz erişimin engellenmesi kararı verilmemişse bu yönde karar verilmez, bu yönde karar verilmiş ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmemiş ise işlemlere devam edilmez,
  - Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmiş ancak henüz erişim sağlayıcıları tarafından kararın gereği yerine getirilmemişse Hazine ve Maliye Bakanlığınca işlemlere devam edilmemesi gerektiği hususu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir,
  - Erişim sağlayıcıları tarafından erişim engellenmişse, Hazine ve Maliye Bakanlığınca erişimin engellenmesinin kaldırılması hususu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna iletilir, bu hususun bildiriminden itibaren yirmi dört saat içerisinde erişim sağlayıcıları tarafından dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişim açılır.
  YÜRÜRLÜK
  Bu Tebliğ, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Tebliğ olunur.

   


  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-73) görüntülemek için tıklayınız.

  İlgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız.
  31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125

  Konusu: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.

  Tarihi: 17/03/2020

  Sayısı: VUK-125 / 2020-4

   

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

  31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.  Külçe Metal teslimleri ile Hurda ve Atık Teslimlerinde (KDV istisnasından vazgeçmiş olanlarda) uygulanmakta olan 5/10 oranındaki KDV tevkifatı 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10 olarak değiştirilmiştir. 

  3 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapan 31 Seri No’lu Tebliğ’i görüntülemek için: tıklayınız

  2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.


  Tarih: 28/02/2020

  Sayı: VUK-124/ 2020-3


  T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

    VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124

  Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması.

  Tarihi: 28/02/2020

  Sayısı: VUK-124/ 2020-3

  1. Giriş:

  Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak;  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

  2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

  Duyurulur.

  Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

  EĞİTİM PROGRAMI

  Denetimde Etik06 Mart 2020 / 7  Saat (1) Gün - KGK  7  Kredi  (350 TL)

  Örneklem Yöntemleri   ve Analizi07-08 Mart 2020 14 Saat (2) Gün - KGK  14 Kredi (700 TL)                                                        

   (1) Denetçiler, 3 yıllık dönem  içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi  karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

   (2) 3 yıllık dönemde “Etik  Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

   (3) Denetçiler, temel mesleki  konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.                                                     

                                                                           

  BAŞVURU VE KAYIT

  26 Şubat 2020  –   03 Mart 2020

  • Eğitimler  Meslek Mensubunun TÜRMOB Zorunlu Sürekli Eğitim Kredilerine de sayılmaktadır.
  • Eğitim Programı  En Az 15 Başvuru Olması Halinde Açılacaktır. 
  • Programa Kabulde  Başvuru Sırası Dikkate Alınacaktır.
  • Eğitim  Ücreti, Derse Katılmama Durumunda İade Edilmeyecektir.
  • Bonus ve Maximum  Kredi Kartınızla 9 Taksit  Halinde Ödeme Yapabilirsiniz.

  Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir

  Kayıt için 1 Adet Fotoğraf ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerekmektedir.

  Kesin kayıt formuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  BASIN BÜLTENİ

  SAYI : 2020/302

  TARİH : 23.02.2020

   GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ

  BU HALİYLE UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR!

  Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için geri kazanım katkı payı (GEKAP) ödenmesine 2019 yılında başlanılmıştı. 31.12.2019 tarihinde yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile söz konusu listede yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden (lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj) geri kazanım katılım payı alınmasına ise 01/01/2020 tarihi itibariyle başlanılmıştır.

  TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğu geri katılım kazanım payının bu haliyle uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı; 

  “GEKAP Beyannamesi, kurumlar vergisi mükelleflerince 29 Şubat 2020 tarihinde, üçer aylık beyan dönemine (Ocak-Mart) tabi olan diğer mükelleflerce 30 Nisan 2020 tarihinde verilecektir.

  2019 yılında uygulaması başlayan plastik poşetlerden GEKAP alınması uygulaması bazı sıkıntılar yaşanmasına rağmen kamuoyu tarafından benimsenmiş ve çevre kirliliğinin önlenmesi anlamında önemli katkıların ortaya çıkmasına da imkan sağlamıştır. Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj gibi ürünlerden geri kazanım katılım payı alınması uygulamasının nasıl yürütüleceği konusunda ise ciddi tereddütler bulunmaktadır.


  Konu ekonominin birçok değişik kesimini ilgilendirmekte, konunun karmaşık olması, pilot uygulama gibi bir ara geçiş uygulanmaksızın, ülke genelinde çok sayıda yeni ürün için GEKAP alınmasına başlanılması birtakım problemlere neden olacaktır. 

  Uygulama kapsamı onlarca yeni ürün ve milyonlarca işletmeyi ilgilendirmektedir. Bu konuda iş dünyası nezdinde yeterli farkındalık oluşmadığı açıktır.

  Böylesi kapsamlı bir düzenlemeyle ilgili kuruluşların, şirketlerin ve şahısların bu kadar kısa bir zaman sürecinde karşılaşmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Nitekim, ilgili Yönetmelik 2019 yılının son günü yayımlanmış, bir gün sonra GEKAP alınması istenmiştir. Çevre Bakanlığı konuyu açıklayan usul ve esasları 7 Şubat tarihinde yayımlamıştır. Bu çerçevede, konunun ilgililer nezdindeki farkındalık düzeyinde yeterli artışın sağlanamadığı tarafımızca gözlemlenmektedir.

  Örneğin; eski uygulamada ücretlendirmeye tabi olmayan plastik poşetler ve diğer torbalar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ambalaj olarak nitelendirilmekte ve ambalaj cinsine göre kilo bazlı olarak GEKAP’a tabi tutulmaktadır. Bu ürünler için ilgilisine göre satış noktaları, eczaneler veya kargo firmaları tarafından GEKAP beyanı yapılacaktır.

  Başka bir örnek vermek gerekirse, kafeterya veya kantin işleten bir kişi GEKAP mükellefi olabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı usul ve esaslara göre, plastik veya kağıt olan tek kullanımlık bardaklarda içecek servisi yapan bir işletmeci GEKAP mükellefi olacak ve işletmesinde kullandığı bardaklar için beyan ve bildirimde bulunacaktır.

  Bu yeni durum hakkında eczacı, kantin ve kafeterya işletmecilerinin ne kadar haberdar olduğu konusunda endişelerimiz bulunmaktadır. Kaldı ki GEKAP kapsamında, 2872 sayılı Kanun uyarınca çok ağır idari ve adli yaptırımlar öngörülmüştür. GEKAP ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilmekte ve ayrıca gecikme faizi alınmaktadır. Kanun’un 12 nci maddesi uyarınca bilgi ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 22.109 Türk Lirası idarî para cezası kesilmesi gerekmektedir.

  İlave olarak, Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlerin, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının mümkün olduğunu ve Kanunun uygulanmasında yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağının bilinmesinde fayda bulunmaktadır. 

  Bu sebeplerle, GEKAP uygulamasının tüm açılardan ilgili paydaşlara detaylı olarak açıklanması ihtiyacı bulunmaktadır. Bakanlık tarafından, başta TÜRMOB olmak üzere TÜSİAD, TOBB ve TESK gibi ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılarak uygulamanın sorunsuz hayata geçirilmesi için gerekli her türlü  tedbirin alınması gerekmektedir.”

  Basın bültenini aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  İç karışıklıklar öncesinde 1,5 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e iç karışıklık sonrasında 3,7 milyon kişi sığınmıştır. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi ilanından sonra yapılan saldırılarda yaklaşık 900 bin kişi yerlerinden edilmiştir. İdlib Merkezi ve Kuzeyi, Atme Kamplar Bölgesine ve sınırımıza yakın bölgelere göç hareketleri olmuştur.

  1 Aralık 2019 tarihinden günümüze toplamda 312 bin kişi sınırımıza yakın yerlere göç etmiş olup göç edenlerin % 76'sı kadın ve çocuklardan oluşmaktadır.

  Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Göç dalgası ile birlikte sınırımıza yakın bölgelere göç etmiş sığınmacılar başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadırlar."

   Kampanyaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi ve banka hesap numaraları aşağıdadır.

  GENELGE  İdlib Kampanyası için Banka Hesap Bilgileri

  T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

  Ankara Kamu Kurumsal Şubesi

  TL                                          : TR650001001745555555555154

  USD                                       : TR750001001745555555555168

  EURO                                    : TR170001001745555555555145

  Banka Swift Kod No            : TCZBTR2A

  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

  Tunalı Hilmi Ticari Şubesi

  TL                                          : TR790001500158007299814612

  USD                                       : TR480001500158048013341736

  EURO                                    : TR260001500158048013341744 

  Banka Swift Kod No            : TVBATR2A

  Türkiye Halk Bankası A.Ş.

  Bakanlıklar Şubesi

  TL                                          : TR890001200940800005000016

  USD                                       : TR690001200940800058000109

  EURO                                    : TR420001200940800058000110

  Banka Swift Kod No            : TRHBTR2A


  14 Şubat 2020 tarih ve 31039 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 30 SERİ TEBLİĞ ile Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV oranı belirlenmesi ve Tevkifat Uygulaması ayrıca İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımlarda KDV istisna süresinin uzatılması ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

  İlgili tebliği görüntülemek için tıklayınız.    İnovasyon süreci, yenilikçi ve yaratıcı fikirler, alternatifler ve çözümler geliştirilmesi ile tetiklenir. Ancak yaratıcılık, bir fikrin inovasyona dönüşmesi için tek başına yeterli değildir. İnovasyon yönetimi, sadece yaratıcı fikirler üretmek, yenilikler yapmak, bu alanda gerekli yatırımları yapmak ve kaynak aktarmak anlamına gelmemektedir. İnovasyon yönetimi aynı zamanda bir “optimizasyon” ve “sistem tasarımı” sürecidir.

  Bu noktadan yola çıkarak İnovasyonun Stratejik Yönetimi için gereken yaklaşımları ele almak üzere 13 Şubat 2020, 13:30-17:00 saatleri arasında Eskişehir SMMMO (Alanönü mahallesi Maidebolel Huzurevi Caddesi 17-1 Odunpazarı Eskişehir)  Konferans Salonu’nda bir araya geliyoruz.

  İnoSuit Programı Akademik Koordinatörü, TİM Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Şubesi Uzmanı ve İnoSuit Programı Katılımcısı Firma ve Mentor tarafından verilecek İnovasyonun Stratejik Yönetimi” eğitiminehttps://forms.gle/az7uHq3as5RYyx5r6 adresindeki formu doldurarak kayıt yaptırabilirsiniz.

  İnovasyonun Stratejik Yönetimi” 

   13 Şubat 2020

  Eskişehir SMMMO 

  Konferans Salonu

  13.30    – 13.45
  Kayıt ve Karşılama
  13.45    – 14.00
  Açılış Konuşması
  14.00    – 16.30
              
   “İnovasyonun    Stratejik Yönetimi”
  İnoSuit    Programı Akademik Koordinatörü
   
  “İnoSuit Programı İdari ve Finansal Süreçler”
  TİM    Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Şubesi
   
  “İnoSuit Programı Deneyim Paylaşımı”
  İnoSuit Programı Katılımcısı Firma ve Mentor
   
  16.30    – 17.00
  Soru & Cevap


  *Programa katılım ücretsizdir.

  Sorularınız ve detaylı bilgi için 
  inosuit@tim.org.tr
  0212 454 0799
  3’er aylık Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin,


  •Mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır. 


  •Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 


  •Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır. 


  •Tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. 


  İlgili duyuru ve tercihe göre Berat Yükleme dönemlerini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz
  E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ

  BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN

  DUYURU

  16/01/2020

  Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.

  Bu kapsamda;

  Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

  Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

  Tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

  Duyurulur.

  Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

  Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.
  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili VUK 122 Nolu Sirküler

  13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

  Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

  Şifre İle İlgili Yetki Tablosu için tıklayınız.

  e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmayan mükellefler ile Güvenli Mobil Ödeme Sisteminden yararlanan mükelleflerce, 500 TL’ye kadar olan satışlarına NİHAİ TÜKETİCİ olarak e-Arşiv Fatura düzenleyebilirler.


  10 Ocak 2020 CUMA

  Resmî Gazete

  Sayı : 31004

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)


  MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.”

  MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

   

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

  Tarihi

  Sayısı

  19/10/2019

  30923


   

   

  10 Ocak 2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) görüntülemek için tıklayınız 

  ÖZET:

  01/1/2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında Muhtasar ve Prim Hizmet Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçildiğinden, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi verilemeyecektir. 2020/Ocak ayından itibaren sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetleri yetkili vergi dairesine verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi ile SGK’ ya bildirilecektir.

  İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/30) görüntülemek için tıklayınız

  “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında” e-Bildirge Sistemindeki Duyuru…>>>

  DUYURU


       Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilmiş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.

       İşyerinizin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemiyor iseniz tescil bilgilerinizin güncellenmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.

       Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerimizin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabilir.
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  8 Ocak 2020 Tarih ve 31002 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2040 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

  Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 31.12.2020 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı ve Devlet Üniversitelerinin Hastanelerinden sağlık yardımı alabileceklerdir.

  8 Ocak 2020 tarih ve 31002 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)" görüntülemek için tıklayınız..

  Kuyumcularda Fatura Kesme Mecburiyeti Sınırı VUK. 514 sayılı Tebliği ile 4.200.-TL’ye çıkarılmıştır.

  Kuyumcularda Fatura Kesme Mecburiyeti Sınırı VUK. 514 sayılı Tebliği ile 4.200.-TL’ye çıkarılmıştır.


  4 Ocak 2020 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 30998

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  (SIRA NO: 514)
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamını; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması oluşturmaktadır.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;
  a) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
  b) 32 sayılı Karar: 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı,
  c) Kıymetli maden: 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinde her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyum şeklinde tanımlanan madenleri,
  ç) Kıymetli taş: 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinde elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci şeklinde tanımlanan taşları,
  ifade eder.
  Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura düzenleme mecburiyeti
  MADDE 4 – (1) Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır.
  (3) Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmez. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had dikkate alınır.
  Yürürlük
  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

   


  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) görüntülemek için tıklayınız. 

  02 Ocak 2020 Tarihli ve 30996 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer Gazete 1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

  02 Ocak 2020 Tarihli ve 30996 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)" görüntülemek için tıklayınız


  MALİ MÜHRÜ HENÜZ TESLİM EDİLMEYEN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE


  Başkanlığımıza yansıyan olaylardan 454 ve 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında, 01.01.2020 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerimizin Mali Mühür sertifikası edinme sürecinde, çeşitli nedenlerle gecikmeler yaşandığı anlaşılmıştır. 


  01.01.2020 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçecek mükelleflerimizden; Mali Mühür Sertifikası 31.12.2019 tarihine kadar teslim edilmeyenler, Ocak ayı içinde e-Defter uygulamasına başvurmaları halinde, uygulamaya başlama tarihi olarak 01.01.2020 tarihini seçebileceklerdir.


  Kamuoyuna önemle duyurulur

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

  Her bir bölgede uygulanmak için, Teşvik Belgeli Yatırımlarda, Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmiştir. Yatırım Teşvik Belgeli inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesine 2020 ve 2021’de de devam edilecektir.

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

  30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

  30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.


  Tahsilat Genel Tebliği ( Seri: C Sıra No:5 )

  30 Aralık 2019 PAZARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 30994

  TEBLİĞ

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
  (SERİ: C SIRA NO: 5)
  Tecil faizi
  MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.
  Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakla