5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /39


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /39

05/04/2016 tarihli ve KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2016 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş