2017 Yılına Ait Yevmiye Defterlerin Kapanış Tasdiklerinin 29 Haziran 2018 Tarihine Kadar Noterlere Yaptırılması Gerekmektedir.


YEVMİYE DEFTERLERİNİN

KAPANIŞ TASDİKLERİ

Türk Ticaret Kanunu’na göre 2017 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, 29 Haziran 2018’e kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. 

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmamaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu’nda, ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını noterde zamanında yaptırmayanlara 2018 yılı için 6.190 TL idari para cezası öngörülmüştür

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2018/108) görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş