İzaha Davet İle İlgili VUK 482 Nolu Tebliğ


25 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili tebliği görüntülemek için tıklayınız.

Tebliğ ile ilgili TÜRMOB  Mevzuat Sirkülerini (2017/101)  görüntülemek için tıklayınız.


ÖZET: 482 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Vergi Usul Kanunu’nun 370’nci maddesinde düzenlenen izaha (açıklamaya) davet müessesesinin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek idari birimler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlendi.

Açıklamaya davet müessesesinin uygulanacağı 16 farklı konu belirlendi.Asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucunda, serbest meslek kazancını ve hesaplanması gereken KDV’yi ilgili dönem beyannamelerinde beyan etmediği veya eksik beyan ettiği yönünde haklarında ön tespit bulunan 3568 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensuplarının ve avukatların izaha davet edilmesi de davet konuları arasında yer aldı.

Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilere, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında zam, Maliye Bakanlığı’nca “izah zammı” olarak isimlendirildi.

Tebliğ hükümleri 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bağlantılı Diğer Duyurular

  • Sosyal Medyada Paylaş